Tele2 har bytt e-postplattform. Läs mer här

Bli kund

Ändra datum för din nummerflytt

Detta gäller för dig med Hemtelefoni vars nummer ska flyttas till Tele2.

Här kan du ge önskemål om att ändra det datum för nummerflytt vi tidigare har meddelat dig. Du kan både tidigarelägga och senarelägga datumet (minst fyra arbetsdagar fram i tiden). Vi behöver ha ditt önskemål senast två arbetsdagar innan flytten går igenom för att hinna ändra datumet.

Flyttdatum
Godkänn