Lös ett problem

Felsökning Hemtelefoni

Här får du tips på felsökning om du upplever problem med din Hemtelefoni via mobilnätet eller telejacket. 

Felsökning Hemtelefoni via mobilnätet

Upplever du problem med din hemtelefon via mobilnätet rekommenderar vi alltid att först starta om basenheten genom att trycka på knappen längst till vänster. Håll den intryckt till alla ljus slocknar.

Visar displayen någon av dessa felmeddelanden?

Registrera lur
Registrera telefonen mot basenheten genom att följa dessa guider.

Lokalisera bas
Slå på basenheten och registrera telefonen genom att följa dessa guider

Synkar nät
Avvakta ca 30sekunder för att se vilket av ovanstående meddelande som kommer upp. Om det inte kommer upp något meddelande starta om utrustningen och registrera telefonen enligt dessa guider

Dålig samtalskvalitet

 1. Kontrollera aktuell driftstatus.
 2. På startskärmen, skriv in ##124503# och välj pil nedåt.
 3. Radera alla 0:or genom att trycka Ta bort eller använd C och radera bort 0:orna om valet inte finns.
 4. Ange 405 och sedan OK.
 5. Radera 0:an genom att trycka Ta bort eller använd C om valet inte finns.
 6. Ange 7 och sedan OK.
 7. Välj No vid setting, success, continue
 8. Starta om handenheten genom att hålla inne den röda luren. Be sedan kund sätta på handenheten igen via den röda luren.
 9. Kvarstår problem kontakta kundservice.

Felsökning Hemtelefoni via telejacket

 1. Koppla ur alla telefoner, dosor och annan utrustning du har i telefonjacket.
 2. Vänta i 30 sekunder.
 3. Koppla därefter bara in en telefon i huvudjacket och lyssna om du får kopplingston.
 4. Får du ingen ton prova med en annan telefon i samma telefonjack.
 5. Kontakta kundservice om det fortfarande inte fungerar.