Bli kund – översikt

Tele2 Trygghetsavtal

Informationen på den här sidan gäller dig som tecknat din försäkring efter den 21 december 2017. Om du skaffat Tele2 Trygghetsavtal vid ett tidigare tillfälle och ännu inte bytt avtal kan du läsa mer om priser och villkor här.

Om Tele2 Trygghetsavtal

Tele2s Trygghetsavtal är en försäkring som ger dig extra trygghet om något skulle hända din nya surfplatta. Du får till exempel ersättning om surfplattan blir stulen eller om du råkar tappa den i marken. Vid stöld får du dessutom ersättning upp till 10 000 kronor om någon obehörig surfar från ditt abonnemang.

Försäkringen täcker

  • Stöld och förlust
  • Otursskador som till exempel tapp- eller fuktskador
  • Obehörig surf upp till 10 000 kronor vid stöld
  • Funktionsfel som ej innefattas av garanti- eller reklamationsrätt

Kostnad för Tele2 Trygghetsavtal

Månadskostnaden är enhetlig, 99 kr, oavsett vad din surfplatta kostade i inköp. Grundsjälvrisken är 750 kr vid skada och 1 500 kr vid förlust. 

Grundsjälvrisken gäller första skadan och vid påföljande skador ökas självrisken med en grundsjälvrisk. Vid första skadan (ej förlust) är alltså självrisken 750 kr, vid andra skadan 1 500 kr och vid tredje skadan 2 250 kr. Försäkringen täcker maximalt tre skador under en rullande 18-månadersperiod.

Teckna Tele2 Trygghetsavtal

  • Tecknas via Tele2-butik.
  • Kan tecknas upp till 60 dagar efter det att du köpt en hårdvara. Har du köpt via Tele2.se, kundservice eller telefonförsäljare tar du med dig kvitto till din närmaste Tele2-butik så får du all hjälp av butikspersonalen. 

Du kan också teckna försäkringen om surfplattan är max ett år gammal och varit inne på service. Ta med dig din surfplatta tillsammans med servicedokumentationen till närmaste Tele2-butik inom sju dagar efter servicen så får du all hjälp av butikspersonalen.

Gör så här för att nyttja försäkringen

  1. Registrera en skadeanmälan.
  2. Skadeanmälan behandlas och om den beviljas repareras produkten. Kan den inte repareras ersätts du med en likvärdig produkt.
  3. Du får en länk till den e-post du registrerade där du sedan kan följa din skadeanmälan.