Lös ett problem

PIN- och PUK-kod

Vad är PIN- och PUK-kod, och hur får du reda på vad dina koder är till ditt Bredband 4G modem? Här får du all information du behöver. 

PIN-kod

PIN-koden är en fyrsiffrig säkerhetskod som skyddar ditt modem/router så att obehöriga inte ska kunna använda ditt abonnemang. Första gången du startar ditt mobila bredband är PIN-koden förutbestämd och står på SIM-kortsbrickan under den grå skraprutan. Vill du ändra PIN-kod står denna information i manualen för ditt modem/router.

Om du slår in fel PIN-kod tre gånger blir ditt modem/router spärrat och du behöver då knappa in din PUK-kod.

PUK-kod

PUK-koden är en säkerhetskod som du använder om du knappat in fel PIN-kod tre gånger. PUK-koden hittar du:

  • På din faktura
  • På SIM-kortsbrickan under den grå skraprutan
  • Mitt Tele2

Knappar du in fel PUK-kod tio gånger blir ditt SIM-kort spärrat och du behöver beställa ett nytt via kundservice.