Lös ett problem – översikt

PIN- och PUK-kod

PIN-kod

PIN-koden är en fyrsiffrig säkerhetskod som skyddar din telefon att obehöriga ska ta sig in i den och kunna använda ditt abonnemang. Första gången du startar din telefon är PIN-koden förutbestämd och står på SIM-kortsbrickan under den grå skraprutan. Vill du ändra PIN kod gör du så här:

  • Se instruktioner i din telefons manual eller,
  • Knappa in * * 04 * gamla PIN-koden * ny PIN-kod * upprepa ny PIN-kod #

Om du slår in fel PIN-kod tre gånger spärras koden och du behöver då knappa in din PUK-kod.

PUK-kod

PUK-koden är en säkerhetskod som du använder om du knappat in fel PIN-kod tre gånger. PUK koden hittar du:

  • På din faktura
  • På SIM-kortsbrickan under den grå skraprutan
  • Har du kopplat ditt abonnemang till Mitt Tele2 så kan du se din PUK-kod där.

Knappar du in fel PUK kod tio gånger blir ditt SIM-kort spärrat och du behöver beställa ett nytt som du kan läsa om hur du gör här.