Täckning & nät

Allt om vår nätutbyggnad

I Sverige finns redan tiotusentals basstationer utplacerade för att ge oss uppkoppling både för telefoni och för internet. Här förklarar vi hur det går till att bygga en basstation och vad som krävs.

Identifiering av nya basstationer

Genom övervakning av nätet i realtid ser vi olika trender i användarmönster. Det kan vara allt från att trafiken ökar till att vi får in rapporter om begränsningar i nätet. Det kan också röra sig om nya bostadsområden som byggs vilket kan begränsa signaler till och från existerande basstationer.

Baserat på alla informationskällor analyserar och bestämmer vi om vi behöver uppgradera eller justera befintlig utrustning, eller om vi kanske behöver påbörja bygget av en helt ny basstation.

Bygga basstationer kan ta tid

För att bygga en basstation behövs i första hand godkännande från markägaren och ett bygglov från kommunen. Det behövs även tillstånd från militären och eventuellt Luftfartsverket. När alla tillstånd är klara sluts avtal med fastighetsägaren och därefter kan bygget börja.

För att bygga en mast måste en stabil grund gjutas och vi förbereder för att resa masten. Masten levereras i sektioner som ska monteras ihop på plats. Själva monteringen brukar oftast bli klar på en dag, förutsatt att alla tillstånd, avtal och gjutning av grund för mast är klar. 

Att koppla in en basstation

Våra basstationer drivs idag med elektricitet. Beroende på var basstationen ska stå behöver vi också analysera hur elektriciteten ska dras. Ibland ligger platsen nära ett befintligt elnät och då kopplar vi upp oss där, men vid mer avlägsna platser kan vi behöva dra egna elledningar för att uppnå tillräcklig kapacitet.

Täckning och arbetet framåt

Idag täcker vårt nät 90% av Sveriges yta och 99,9% av hela landets befolkning. Basstationer är knytpunkterna som binder samman vårt nät och säkerställer att vi har täckning överallt. Vi uppgraderar löpande både hård- och mjukvara i vår utrustning, och i framtiden kommer vi dessutom kunna använda oss av fler frekvenser. Detta för att leverera ett väl fungerande nät som tillgodoser ett ökat behov av uppkoppling, oavsett var vi befinner oss.

Vi har gång på gång sett bevis för att vårt nät är av högsta klass, och vi har vunnit flera priser för både täckning och kvalitet. Men för att säkra upp kvaliteten ytterligare och se till att vi har det mest pålitliga nätet arbetar vi också med ständiga förbättringar. Nätets pålitlighet är alltid vår högsta prioritet.

Vi är väl förberedda när 5G-nätet öppnas upp och kan rullas ut i Sverige. Det handlar framförallt om att byta ut befintlig utrustning, snarare än att bygga nya basstationer. Läs mer om 5G.

Är det svårt att hänga med i telekomspråket? 

Ibland är det inte helt lätt att hänga med i alla specifika termer som används i telekombranschen. Med vår snabba ordlista kan du enkelt hänga med i täckningssnacket. 

Basstation - Är en plats (bas) för en specifik basstation som ger mobilnätet täckning och kapacitet i den specifika täckningscellen. Kan också kallas för "site".

Täckningscell – Det geografiska område som en basstation täcker.

Datatakten – Den hastighet som data laddas ner eller upp med. I räkneexemplet ovan syftar vi främst på nedladdningshastighet.

Mbps – Megabit per sekund, måttet för att mäta datahastighet med.

MHz – MegaHertz, måttet för att mäta frekvensen av radiovågorna per sekund.

Radiomiljö – Den miljö som mobilanvändaren befinner sig i. Det kan vara på kontoret, i sommarstugan eller i tunnelbanan. Exempel på radiomiljö med bra förutsättningar för att få ut en hög surfhastighet är utomhus och nära en basstation. Exempel på sämre radiomiljö är inomhus i en byggnad med tjocka betongväggar och få fönster.

Robusthet – Stabil signalstyrka

Terminal - Med terminal syftar vi på den utrustning som kan sända och ta emot mobilradiosignaler, till exempel en mobiltelefon eller ett modem för mobilt bredband.

Aktuella driftstörningar

Vår kärna ligger i ett stabilt och säkert nät. Dock händer det ibland att vi upplever störningar och då är det viktigt att vi informerar om det på ett tydligt sätt.

I våra driftinformationskartor kan du se om det finns några driftstörningar i ditt område samt när det förväntas vara åtgärdat.