5G - Framtidens mobilnät är snart här. Vad kan vi förvänta oss?

.

5G ger nya förutsättningar för hastighet och hållbarhet

Tele2 har ambition att bygga Sveriges mest hållbara 5G-nät. För våra kunder kommer det innebära helt nya förutsättningar när det gäller hastighet, pålitlighet och säkerhet. Här kan du läsa mer om 5G och vad det kommer innebära för dig som kund och för samhället i stort.

5G möter framtidens behov

5G-nätet är en förutsättning och möjliggörare för det allt mer uppkopplade samhället. Kraven på 5G-nätet är därför högt ställda och den nya generationens nät kommer att erbjuda högre hastigheter, kortare svarstid, större pålitlighet samt möjlighet att hantera fler och tätare uppkopplingar. 

Redan nu har vi bland annat bäst mobilnät i Sverige* (92,6%) med vårt pålitliga och snabba 4G-nät. Med 5G tar vi utvecklingen ytterligare mot uppkopplingar som kan bli upp till 10 gånger snabbare än idag.

Den generella dataanvändningen i Sverige ökar med omkring 30% varje år**. 5G är den tekniskt mest effektiva lösningen för att möta framtidens behov av mobil uppkoppling.

5G kommer att ge:

 • Snabbare snitthastigheter
 • Snabbare topphastigheter
 • Snabbare svarstider
 • Stabilare och säkrare uppkoppling


* Umlaut Mobile Benchmark 2019
** Post- och Telestyrelsens rapport Svensk Telekommarknad 2018

Vad är fördelarna med 5G för mig som kund?

Oavsett om du bor i tätort eller glesbygd kommer du få en snabbare, säkrare och mer pålitlig uppkoppling. Topphastigheterna kommer vara upp emot 10 gånger högre än i dag, och inom några år kan det bli möjligt att ladda ner i en hastighet av 10 Gbit/sekund.

 

Snabbare och bättre upplevelser med 5G

Förutom en mycket högre hastighet blir det också möjligt att hantera fler uppkopplade enheter samtidigt, i allt från smarta städer till smarta sommarstugor. Det kommer ställa helt nya krav på snabbare svarstider, det vill säga hur snabbt olika enheter kan kommunicera med varandra, vilket 5G kommer tillgodose på ett mycket bättre sätt. Det innebär dessutom mycket bättre spelupplevelser via mobiltelefon, och möjliggör tekniker som AR (Augmented Reality) och VR (Virtual Reality) på ett sätt som inte är möjligt idag.

Några av fördelarna vi kan se fram emot är:

 • Snabbare surfande
 • Streaming med högre videoupplösning
 • Snabbare filöverföring
 • Bättre kvalitet på videosamtal
 • Mindre buffrande
 • Bättre spelupplevelser online
 • Stabilare uppkopplingar i folksamlingar, t.ex. vid konserter eller på arenor
 • Ett mer pålitligt nät vid hög belastning

 

Kan 5G ersätta wifi?

5G kommer inom några år kunna vara ett fullgott alternativ till wifi. 5G-frekvenserna möjliggör för en snabb och mer pålitlig uppkoppling där du kan koppla fler enheter samtidigt men ändå behålla snabba svarstider. Men 5G och wifi kommer också komplettera varandra bättre än vad som är möjligt idag, så kanske ser vi helt nya typer av lösningar om ett par år?

Vad betyder 5G för samhället?

5G är en mer pålitlig teknikstandard än 2G, 3G och 4G, och ger oss också möjlighet att prioritera specifika samhällsfunktioner som är viktiga för vår infrastruktur. Korta svarstider möjliggör dessutom allt från fjärrstyrda robotar, mätinstrument och tjänster inom sjukhusvård, till stora industrier eller självkörande bilar.

5G kommer dessutom med en rad nya säkerhetsteknologier som möjliggör bättre och snabbare autentisering och kryptering av uppkopplade enheter, vilket gör användandet säkrare för dig som kund. 

Övriga frågor om 5G

När lanseras 5G-nätet i Sverige?

Vår ambition är att ge de första kunderna tillgång till 5G under 2020, men det kommer ta några år innan det är utbyggt i hela Sverige och kan nå alla med de högsta hastigheterna. Det handlar framförallt om att byta ut befintlig utrustning, snarare än att bygga nya basstationer. Eftersom Tele2 och Telenor idag delar 4G-nät så är det en naturlig väg framåt att gemensamt också bygga det rikstäckande 5G-nätet tillsammans. Genom att dela nät kan vi bygga mer hållbart och energieffektivt än om vi skulle bygga varsitt nät.

Kommer jag behöva köpa ny mobil eller router?

Ja, du kommer behöva en mobil eller router som har stöd för 5G. Än så länge finns inte 5G-stöd hos varken mobiler eller routrar i Sverige, men i takt med att 5G-nätet börjar byggas ut kommer det inte att dröja länge innan 5G-kompatibla mobiler och routrar släpps.

Vad händer med 4G-nätet?

Förberedelser av vårt befintliga 4G-nät pågår för fullt för att övergången till 5G ska gå så smidigt som möjligt. Som en del av det arbetet moderniserar vi vårt redan prisvinnande och rikstäckande 4G-nät vilket kommer innebära en kapacitetsökning på mellan 50–200 %. Vi kommer med andra ord öka kapaciteten för 4G rejält, parallellt med utbyggnaden av 5G. Det kommer alltså fortfarande vara möjligt att använda en mobil med enbart 4G-stöd i många år framöver.