Täckning & nät

täckning
nätutbyggnad pågår

miljardsatsning på
täckningen i hela landet

Tele2 och Telenor har tillsammans genomfört en miljardsatsning för att förstärka det gemensamma mobilnätet i hela Sverige. Resultatet blev bättre samtalskvalitet och en stabilare surfupplevelse. Den största skillnaden blev den så kallade yttäckningen som nu har ökat till 90% av landets yta, från ca 80% tidigare. 

En särskild satsning har gjorts för att väsentligt öka täckningen i norra Sverige genom att antalet basstationer i Västernorrland, Västerbotten, Jämtland och Norrbottens län har ökat med drygt 140%. I övriga landet har antalet basstationer ökat med ca 40%.

våra nät
4G, 3G och 2G

Det finns i Sverige idag olika nät: 4G, 3G och 2G. Idag ringer vi i 3G och 2G och surfar mobilt i 4G och 3G. Utbyggnaden pågick för fullt mellan 2014 fram tills nu och idag kan vi stolt säga att vårt 4G-nät täcker 99,9% av befolkningen och 90% av Sveriges yta. 

Tele2s mobilnät för samtal (3G och 2G) täcker idag 99,9% av befolkningen och de senaste åren har vi satsat mycket på att förstärka framförallt vårt 2G-nät för att du alltid ska kunna ringa, vart du än befinner dig.

Bygga Basstation
- så går det till

I Sverige finns tiotusentals basstationer utplacerade för att ge oss uppkoppling både för telefoni och för internet. Här svarar Tele2:s nätchef Björn Lindberg på några frågor och berättar om hur det går till då en basstation byggs och hur de fungerar.
Intervju med Björn Lindberg, Nätchef på Tele2

Hur identifierar Tele2 när en basstation bör byggas och var den bör ligga?
– Vi övervakar nätet i realtid och kan på så sätt se olika trender i användarmönster. Det kan vara allt från att trafiken ökar till att vi får in rapporter från kunder om begränsningar i nätet. Det kan också röra sig om nya bostadsområden som byggs och som kan begränsa signalerna till och från existerande basstationer. Baserat på alla informationskällor ser vi över vilka åtgärder som bör tas och om det behövs en uppgradering av utrustningen, en justering eller om vi behöver börja arbetet med att bygga en helt ny basstation.

Behövs det bygglov då en ny basstation ska byggas?
– Ja, naturligtvis. Först och främst handlar det att ta kontakt med den som äger marken för att komma överens om utformningen av en ny basstation. Dessutom söker man bygglov hos kommunen. Parallellt med det söks också andra tillstånd hos militären och handlar det om ett torn eller mast så behövs det även tillstånd från Luftfartsverket. När alla tillstånd är klara sluts ett avtal med fastighetsägaren och därefter kan vi börja bygga.

Hur fungerar själva bygget?
– Om vi pratar om basstationer som sitter i en mast så handlar det till en början om att gjuta en stabil grund och förbereda för att resa masten, som kommer i sektioner och sedan monteras ihop på plats. Helst vill vi såklart att det ska vara enkelt att ta sig med bil eller lastbil till den tänkta byggplatsen, men ibland är det mer svårtillgängligt och då får vi använda båt, helikopter eller annat för att få utrustningen på plats.

Hur lång tid tar det?
– Om allt är förberett med tillstånd, avtal och gjutning av grund för en mast så brukar själva monteringen vara klar på en dag.

Hur drivs basstationerna?
– Våra basstationer drivs med elektricitet och det är också dragningen av elektricitet som kan vara det kostsamma vid uppförandet av en ny basstation. Ibland ligger platsen nära befintligt elnät och då kopplar vi upp oss där, men de gånger vi sätter upp en basstation på mer avlägsna platser kan det vara så att vi får vi dra egna elledningar och det arbetet kan kosta miljonbelopp.

Så när basstationen är på plats och elektriciteten är dragen så kopplas basstationen ihop med övriga nätet?
– Precis, helst vill vi koppla på det befintliga fibernätet och det gör vi så ofta det går. Om det saknas så skjuter vi parabollänk till närmsta uppkopplade basstation och blir en del av nätet på det sättet.

Hur stor del av Sverige täcks av Tele2:s nät?
– Idag täcker vi 90 procent av Sveriges yta, men en ännu viktigare siffra är att vi idag har 99,9 procents täckning när det gäller befolkningen.

Finns det några risker då det gäller basstationer?
– Man brukar säga att tre till fyra meter direkt framför en basstation är strålningen hög. Därefter minskar den dramatiskt. Vi är noga med att uppmana allmänheten att hålla sig på avstånd från våra stationer. Vår personal som arbetar i direkt närhet med en basstation är välutbildade när det gäller säkerhet och då ett arbete ska utföras så stänger man helt enkelt av basstationen tills arbetet är slutfört.

Hur ser framtiden ut för basstationer?
– Vi kommer alltid att behöva basstationer för att säkerställa täckningen och i framtiden kommer vi också att behöva använda oss av fler frekvenser. Vi är också noga med att kontinuerligt läsa av den information vi får ut av vår befintliga utrustning. Det gör att vi kan uppgradera med både ny hård- och mjukvara och på så sätt ha rätt utrustning på plats för att leverera ett väl fungerande nät som tillgodoser våra kunders behov. Vad gäller resan mot 5G så är det något som vi är väl förberedda på och som mer handlar om att byta ut befintlig utrustning än att bygga nya basstationer, säger Björn Lindberg.