Fiber med 10G-teknik

Sveriges största fibersatsning

Nästa generations bredbandsnät är här

Snart blir möjligheterna i Tele2-hus än mer obegränsade. Med mer fiber och 10G-teknik kommer vi ge alla tidigare Com Hem-hus snabbare, stabilare och säkrare bredband.

Snabbare bredband i samma uttag

Utökad kapacitet möjliggör ökade - och symmetriska - hastigheter utan nya kabeldragningar i fastigheten.

Stabilare uppkoppling med bättre kvalitet

10G-teknik ger bättre nätverksprestanda, ökad driftsäkerhet och mindre underhåll.

Smarta fastigheter

10G-teknik skapar fler möjligheter för smart boende i smarta fastigheter.

Mer fiber

Nu har vi påbörjat uppgraderingen av vårt nät. Tidigare Com Hem-hus får mer fiber samtidigt som vi uppdaterar med 10G-teknik.

Det innebär att miljontals hushåll kommer få ännu snabbare och stabilare uppkoppling, utan att vi behöver göra några åtgärder i de boendes hem. Snart kan ännu fler kan nyttja fiberns fördelar via sitt befintliga uttag.

10G - Framtidens teknik

10G är bredbandsteknologin för fasta nätverk som i framtiden kommer ge hastigheter över 10 Gbit/s - 10 gånger snabbare än idag. Med 10G-teknik är din fastighet rustad för framtiden, och oavsett vad den bjuder på så kan du som kund känna dig trygg med att vara kopplad till ett robust och säkert bredbandsnät.

10G-tekniken innebär att vi uppgraderar våra accesspunkter och ersätter elektronik och optik. Uppgraderingen har redan startat och kommer de närmaste åren genomföras för samtliga Tele2-anslutna fastigheter i Sverige.

Idag

Fibern går till en punkt nära eller ända fram till fastigheten.

Efter uppgraderingen

Fibern förlängs närmare fastigheten. Vi uppdaterar med 10G-teknik.

Mer fiber i befintliga uttag

Snabbare och stabilare uppkoppling.

Frågor och svar om uppgraderingen

För att ständigt förbättra våra tjänster och vara redo, inte bara för dagens utan även, morgondagens behov.

Flerfamiljsfastigheter och samfälligheter med infrastrukturen FiberKoax kommer bli uppgraderade. Tele2 hör av sig till berörd fastighetsägare med information i god tid innan uppgraderingen påbörjas. För de fastigheter som redan har fiber ända fram kommer vi endast uppgradera utrustningen vid överlämningspunkten.

För samfälligheter innebär det att vi drar fiber ända fram till den gemensamma punkt där vi ansluter era byggnader. Mellan byggnaderna inom samfälligheten använder vi ert befintliga nät.

För flerfamiljsfastigheter innebär det att vi antingen drar fibern ända fram till fastigheten eller till den gemensamma punkt där vi ansluter era byggnader. Då använder vi ert befintliga nät mellan byggnaderna.

I vår bygghandbok för fastighetsägare (pdf) har vi samlat information om vad det innebär att uppgradera fastigheten med 10G-teknik.

Huvudregeln är att i samband med själva övergången till 10G-teknik så kommer avtalet inte att påverkas. Om det skulle krävas kommer vi kontakta berörd fastighetsägare.

Vid uppgraderingen kommer de boende uppleva ett kortare driftstopp av våra tjänster. De boende kan direkt efter uppgraderingen uppleva en bättre nätverksprestanda och ökad driftsäkerhet.

Uppgraderingen av alla Tele2-hus är ett långsiktigt projekt. Den som är avtalsansvarig kommer få ett informationsmejl från Tele2 i god tid innan uppgraderingen påbörjas.

Håll oss uppdaterade med dina korrekta kontaktuppgifter genom fylla i formuläret för kontaktperson. Det hjälper oss att nå ut med information gällande uppgraderingen.

Nej, i normala fall behöver vi inte komma in i lägenheten. Vid enstaka tillfällen kan vi ha behov att komma in för att förbättra kvaliteten.

Nej, ingen ny utrustning behövs.

För att ständigt förbättra våra tjänster och vara redo, inte bara för dagens utan även, morgondagens behov.

För samfälligheter innebär det att vi drar fiber ända fram till den gemensamma punkt där vi ansluter era byggnader. Mellan byggnaderna inom samfälligheten använder vi ert befintliga nät.

Huvudregeln är att i samband med själva övergången till 10G-teknik så kommer avtalet inte att påverkas. Om det skulle krävas kommer vi kontakta berörd fastighetsägare.

Uppgraderingen av alla Tele2-hus är ett långsiktigt projekt. Den som är avtalsansvarig kommer få ett informationsmejl från Tele2 i god tid innan uppgraderingen påbörjas.

Håll oss uppdaterade med dina korrekta kontaktuppgifter genom fylla i formuläret för kontaktperson. Det hjälper oss att nå ut med information gällande uppgraderingen.

Nej, ingen ny utrustning behövs.

Flerfamiljsfastigheter och samfälligheter med infrastrukturen FiberKoax kommer bli uppgraderade. Tele2 hör av sig till berörd fastighetsägare med information i god tid innan uppgraderingen påbörjas. För de fastigheter som redan har fiber ända fram kommer vi endast uppgradera utrustningen vid överlämningspunkten.

För flerfamiljsfastigheter innebär det att vi antingen drar fibern ända fram till fastigheten eller till den gemensamma punkt där vi ansluter era byggnader. Då använder vi ert befintliga nät mellan byggnaderna.

I vår bygghandbok för fastighetsägare (pdf) har vi samlat information om vad det innebär att uppgradera fastigheten med 10G-teknik.

Vid uppgraderingen kommer de boende uppleva ett kortare driftstopp av våra tjänster. De boende kan direkt efter uppgraderingen uppleva en bättre nätverksprestanda och ökad driftsäkerhet.

Nej, i normala fall behöver vi inte komma in i lägenheten. Vid enstaka tillfällen kan vi ha behov att komma in för att förbättra kvaliteten.