FASTIGHETSÄGARE OCH BOSTADSRÄTTS­FÖRENINGAR

Mina fastighetsägarsidor

Allt samlat på ett ställe. På Mina fastighetsägarsidor för bostadsrättsföreningar får du tillgång till föreningens fakturor, avtal och kundprofil dygnet runt. Nu kan du dessutom skicka meddelanden till Fastighetsägarservice direkt på Mina fastighetsägarsidor!

Läs mer

Sveriges största fibersatsning

Vi har påbörjat uppgraderingen av vårt FiberKoax-nät. Vi förlänger fibern hela vägen fram till fastigheten eller till närmaste anknytningspunkt och uppdaterar med 10G-teknik. Det innebär att miljontals hushåll får tillgång till snabbare och stabilare uppkoppling.

Läs mer

Digitalisera era fastigheter

Utöver bredband, tv & play och mobiltelefoni kan vi och våra partners hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att få framtidssäkrade fastigheter. Läs mer om våra smarta uppkopplade fastighetstjänster.

Uppkopplade fastighetstjänster

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du göra en felanmälan eller kontakta din lokala Tele2-representant? Här får du kontaktinformation och svar på vanliga frågor.

Informations­­material

Här hittar du informationsmaterial, blanketter för beställning av fastighetsägartjänster och nätbyggnation, samt trapphusdekaler.

Kontaktperson Tele2-fastighet?

Är du kontaktperson för en Tele2-ansluten fastighet? Vi behöver dina kontaktuppgifter.

Ett nytt Tele2

Som nya Tele2 kan vi göra mer för såväl fastighetsägare som boende och vi har påbörjat Sveriges största fibersatsning där 10G-teknik och mer fiber ger miljontals hushåll snabbare och stabilare uppkoppling.

Vanliga frågor om fiberanslutning och gruppavtal

Se till att välja en leverantör som man har förtroende för och tjänster som passar de boende. Alla hushåll behöver själva boka tjänsterna för att ta del av rabatten som gruppavtalet ger.

Bredband är numera en nödvändighet för alla hushåll. Ett gruppavtal förenklar och det gör lägenheterna mer attraktiva för såväl nuvarande som framtida boende.

I ett modernt boende är ett snabbt och stabilt bredband en hygienfaktor, vilket gör att fastigheter utan fiberinstallation med största sannolikhet värderas lägre vid en försäljning.

Tele2 har ett brett utbud av bredbandshastigheter och tillvalstjänster att välja bland. Föreningen eller fastighetsägaren kan välja vilken Gruppavtalsprodukt de vill ha som en lägsta nivå för alla boende. De boende kan sedan själva välja en högre hastighet, ofta med en så kallad uppgraderingsrabatt.

Att det finns möjlighet för varje boende att beställa och få leverans av ett fast bredband.

Först och främst kan man informera de boende om vilka tjänster och leverantörer som finns att välja mellan.

Sedan bör man även säkerställa att bredbandsuttagen placeras centralt i lägenheterna. Då kan de boende också placera wifi-routern centralt för bästa möjliga wifi-täckning. Räcker inte det så kan den boende komplettera med en wifi-förstärkare, vilket kan behövas om det är stora lägenheter eller om väggarna är väldigt tjocka.

Vid renoveringar i fastigheten eller respektive lägenhet bör man säkerställa att fastighets- och lägenhetsnätet samt uttagen bara justeras av behörig personal. Sist men inte minst se till att tekniker från respektive leverantör har tillträde till fastigheterna och fastighetsnätet dygnet och året runt. Detta för att kunna felsöka, göra installationer och åtgärda problem på plats.

Det beror på hur föreningens stadgar är utformade.

Det beror på vilken befintlig infrastruktur som finns i fastigheten och i respektive lägenhet.

I de flesta flerfamiljshus i tätort möjliggörs idag trådlös kommunikation inomhus både av flera mobilnät utanför fastigheterna, som tillhandahåller täckning och kapacitet inne i fastigheterna, och wifi-nät inne i fastigheterna. För mer info se Trådlös kommunikation inomhus - Handbok för fastighetsägare

I lägenheterna bör minst ett bredbandsuttag placeras centralt i lägenheten för att förenkla för de boende att få så bra täckning som möjligt, eftersom denne då enkelt kan placera wifi-routern centralt i lägenheten.

Bredband är idag en nödvändighet för alla hushåll och verksamheter, så att kunna erbjuda ett bra bredband höjer värdet på såväl lägenheter som lokaler.

Se till att välja en leverantör som man har förtroende för och tjänster som passar de boende. Alla hushåll behöver själva boka tjänsterna för att ta del av rabatten som gruppavtalet ger.

I ett modernt boende är ett snabbt och stabilt bredband en hygienfaktor, vilket gör att fastigheter utan fiberinstallation med största sannolikhet värderas lägre vid en försäljning.

Att det finns möjlighet för varje boende att beställa och få leverans av ett fast bredband.

Det beror på hur föreningens stadgar är utformade.

I de flesta flerfamiljshus i tätort möjliggörs idag trådlös kommunikation inomhus både av flera mobilnät utanför fastigheterna, som tillhandahåller täckning och kapacitet inne i fastigheterna, och wifi-nät inne i fastigheterna. För mer info se Trådlös kommunikation inomhus - Handbok för fastighetsägare

I lägenheterna bör minst ett bredbandsuttag placeras centralt i lägenheten för att förenkla för de boende att få så bra täckning som möjligt, eftersom denne då enkelt kan placera wifi-routern centralt i lägenheten.

Bredband är numera en nödvändighet för alla hushåll. Ett gruppavtal förenklar och det gör lägenheterna mer attraktiva för såväl nuvarande som framtida boende.

Tele2 har ett brett utbud av bredbandshastigheter och tillvalstjänster att välja bland. Föreningen eller fastighetsägaren kan välja vilken Gruppavtalsprodukt de vill ha som en lägsta nivå för alla boende. De boende kan sedan själva välja en högre hastighet, ofta med en så kallad uppgraderingsrabatt.

Först och främst kan man informera de boende om vilka tjänster och leverantörer som finns att välja mellan.

Sedan bör man även säkerställa att bredbandsuttagen placeras centralt i lägenheterna. Då kan de boende också placera wifi-routern centralt för bästa möjliga wifi-täckning. Räcker inte det så kan den boende komplettera med en wifi-förstärkare, vilket kan behövas om det är stora lägenheter eller om väggarna är väldigt tjocka.

Vid renoveringar i fastigheten eller respektive lägenhet bör man säkerställa att fastighets- och lägenhetsnätet samt uttagen bara justeras av behörig personal. Sist men inte minst se till att tekniker från respektive leverantör har tillträde till fastigheterna och fastighetsnätet dygnet och året runt. Detta för att kunna felsöka, göra installationer och åtgärda problem på plats.

Det beror på vilken befintlig infrastruktur som finns i fastigheten och i respektive lägenhet.

Bredband är idag en nödvändighet för alla hushåll och verksamheter, så att kunna erbjuda ett bra bredband höjer värdet på såväl lägenheter som lokaler.