Ägarbyte av fastighet ansluten till Tele2

Så går det till

Genom att fylla i formuläret nedan, kan ni som nuvarande fastighetsägare förbereda ägarbytet. Med hjälp av uppgifterna kan vi skapa en offert för tillträdande ägare och ta kontakt med rätt person.

Innan den nya fastighetsägaren har skrivit på avtalet/offerten, är ni som nuvarande fastighetsägare betalningsskyldiga fram till avtalstidens slut (se punkten "Överlåtelse” under våra allmänna villkor. När den nya ägaren har skickat in det påskrivna avtalet faktureras den nya ägaren och ni krediteras från och med dagen för ägarbytet.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter