Beställning trapphusdekaler

Dekaler Tele2-Hus

Här beställer du Tele2-hus-dekaler till er fastighet/er.

Dekalerna ger information om Tele2-hus och placeras med fördel i trapphuset eller annan plats där boende passerar dagligen.

Beställning Tele2-hus-dekaler

Ja, jag vill beställa dekaler