FRAMTIDENS FASTIGHET

Framtidens fastighet

En uppkopplad fastighet är en grundförutsättning för att bli framtidens smarta fastighet. Uppkopplade och även ihopkopplade fastigheter gör det möjligt att nyttja olika tjänster och funktioner i fastigheten på ett smartare sätt. Med fler möjligheter och tillgängliga val skapas bättre förutsättningar för alla fastighetsägare att i sin takt göra rätt val för framtiden.

Säker uppkoppling prioriteras

Med en alltmer uppkopplad teknik i fastigheterna som möjliggör informations- och datahämtning och möjligheten att optimera driften så ökar även riskerna. Hur fastigheten kopplas upp och hur säker den uppkopplingen är blir då än mer relevant. Här kan vi hjälpa er i allt från en inledande dialog kring riskbedömning till kompletta lösningar.

Digitala plattformar för informationsinsamling

För att knyta samman informationen i framtidens smarta fastigheter behövs digitala plattformar som sammanlänkar information från fastighetens olika system. En digital plattform kan möta olika behov i olika nivåer som från att samla data för förvaltning av fastigheten, dela information till hyresgäster eller lösa konkreta behov som tex porttelefoni och leveranser.

Med en digital plattform och system med möjligheter att koppla samman dem (så kallade öppna gränssnitt) kan varje fastighetsägare själv låta olika aktörer använda fastighetens data utan att hindras av det befintliga systemets begränsningar. Med öppna gränssnitt menas att fastighetsägaren kan nyttja och dela sin data från fastigheten.

Kvinna i soffan med mobil och dator i handen

Investering med besparingsmöjligheter

Tele2 ser att nyttjandet av en digital plattform bör starta i en liten skala och succesivt byggas på med fler tjänster varefter behoven utökas. En investering i en digital plattform kan initialt generera en högre kostnad men över tid skapa besparingsmöjligheter ju fler tjänster och funktioner som kopplas samman.

Tele2 tror att framtidens smarta fastighet realiseras av flertalet aktörer där dessa arbetar tillsammans för att erbjuda det bästa möjliga till er som fastighetsägare. Därav arbetar Tele2 aktivt med flertal partners för att hjälpa alla våra kunder framåt i deras digitala resa.

Vill du veta mer om Smart Fastighet?

Kontakta din lokala representant eller ring 90 333. Du kan även mejla Fastighetsägarservice.
Kontakta oss