Uppkopplade fastighetstjänster

Pojke som sitter i soffa med mobil i handen

Framtidens fastighet

Framtidens fastighet byggs på uppkopplade tjänster och funktioner som sammankopplas för att skapa ökat värde för boende och fastighetsägare. Läs mer hur Tele2 och våra partners kan hjälpa er.

Vi hjälper er som bygger fastigheter att skapa förutsättningar för en maximal wifi-upplevelse för de boende.

Med radioplanering hittas bäst placering av wifi-router och eventuellt kompletterande wifi-punkter för en maximerad wifi-upplevelse.

Trådlös kommunikation inomhus

En handbok om hur fastighetsägare kan identifiera och hantera behov av trådlös kommunikation inomhus, oavsett om den är wifi-baserad eller mobilnätsbaserad. Har du frågor om hur ni kan förbättra den trådlösa kommunikationen inomhus, kontakta oss.

Bredband fastighet

Med en uppkopplad fastighet kan ni trygga och förenkla vardagen i fastigheten samtidigt som ni säkrar drift och energieffektiviserar. Bredband Fastighet möjliggör en grundläggande uppkoppling för er fastighetsautomation. Applikationer kan till exempel vara:

  • Styrning av belysning, videoövervakning eller passagesystem för ökad trygghet för de boende
  • Uppkoppling av energisystem, ventilation, solceller, laddning av elfordon för övervakning, styrning eller rättvis debitering

Vi erbjuder er som har porttelefoner och behovet av en kostnadseffektiv telefonitjänst möjligheten till telefoni via er fastighetsanslutning

Har ni behov av att koppla samman flera fastigheter på ett säkert sätt kan vi erbjuda ett säkert förvaltningsnät.

Via tjänster från Tele2 Företag erbjuds ni ett tryggt och säkert nät där ni har kontroll över trafiken.

Tele2 erbjuder er som fastighetsägare möjlighet att arbeta för att motverka digitalt utanförskap. Vi löser det med en digital inkluderingstjänst för de boende.

Vill du veta mer om hur vi kan samarbeta?

Hör av dig till oss