Vanliga frågor

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna som vi får från fastighetsägare och boende.

Gör en sökning på din adress så får du veta vilka kanaler som ingår i grundutbudet

Ditt grundutbud

I vår kanalplatslista hittar du alla kanaler och vilka kanalplatser de har. Observera att sidan innehåller alla kanaler som finns i Tele2s utbud och att olika paket och abonnemang innehåller olika kanaler.

Rut-avdrag gäller för Tele2 Heminstallation

För de boende som anlitar Tele2 Heminstallation, så dras 50 procent av arbetskostnaden av på fakturan vilket resulterar i en faktura på endast 499 kr.

När det gäller Tele2 Heminstallation samarbetar vi med tre olika partners; Hemfixarna, ElTel och Transtema. De hjälper kunden i hemmet eller på företaget med installationer, mjukvarutjänster och transporter. Det är från Hemfixarna, ElTel eller Transtema (beroende på vilket företag som utfört ärendet) som fakturan för Tele2 Heminstallation kommer och kostnaden debiteras alltså inte på den vanliga fakturan från Tele2.

Om de boende är osäkra på om de har utrymme kvar för RUT-avdrag är det lätt att kontrollera på skatteverket.se. Allt annat sköts av Hemfixarna, ElTel eller Transtema. De boende får ett brev från Skatteverket med en bekräftelse på avdraget och finns inte utrymme så meddelas även det.

Tipsa gärna de boende i din fastighet om möjligheten till RUT-avdrag!

Dina betalningsalternativ

Allt fler väljer att göra sina betalningar elektroniskt eller via PDF-faktura, vilket både är säkrare och mer miljövänligt.

För att möta kundernas önskemål och minska påverkan på miljön erbjuder Tele2 fyra olika betalningsalternativ.

Pappersfaktura: Fakturan skickas med post och betalas av mottagaren. Detta betalningssätt är standard.

Autogiro: Fakturans belopp dras automatiskt från betalarens konto på förfallodagen. Är du intresserad av autogiro är det bara att hämta blanketten och fylla i.

Svefaktura: en e-faktura som levereras av Tele2s EDI-partner InExchange.

PDF-faktura: har samma struktur och utseende som pappersfakturan, men skickas med e-post som bifogad PDF. Det är bara fakturaoriginalet som skickas som PDF, fakturapåminnelser skickas alltid per post.

Notera att det tillkommer en fakturaavgift för varje pappersfaktura.

För övrig assistans och frågor kontakta Fastighetsägarservice på fastighetsagare@tele2.com eller på telefon 90 333.

Upphör vårt avtal med er att gälla nu när vi har sålt fastigheten?

Nej, det hänger inte ihop. När ni tecknade avtal med oss framgick avtalsperiod och förlängningsvillkor i avtalet. Avtalet kan avslutas i förtid om den nye fastighetsägaren väljer att teckna nytt avtal med oss för fortsatt leverans av signal. Ni är dock betalningsskyldiga enligt gällande villkor, antingen avtalsperioden ut eller till dess vi har registrerat ett påskrivet avtal från nye fastighetsägaren.

Hur gör vi för att överlåta avtalet?

Gå till Ägarbyte av fastighet ansluten till Tele2. Där finns information samt ett formulär som ni kan fylla i för att starta processen att överlåta avtalet.

I allmänhet brukar man välja datum för överlåtelse av fastigheten som startdatum för nytt avtal. Det innebär att fakturering för den nye fastighetsägaren påbörjas från och med detta datum. Är det datumet passerat, kan det innebära kreditfakturor till förre fastighetsägaren om en eller flera fakturor har hunnit sändas ut sedan dess. Finns det en överenskommelse mellan gamle och nye fastighetsägaren kan annat startdatum för avtalet fastställas. Fyll då i uppgift om detta i avsedd ruta.

Vad händer om den nye fastighetsägaren inte vill teckna avtal med Tele2?

Då måste vi börja förbereda en urkoppling av fastigheten så att tv-signalen stängs. Det är särskilt viktigt ifall den nye fastighetsägaren planerar att ansluta en annan leverantör. Ert avtal gäller dock fortfarande till avtalstidens slut. Vi föreslår att ni tar en kontakt med er ansvarige säljare för att diskutera saken.

Vi vill uppgradera vårt fastighetsnät. Hur gör vi?

Kontakta Fastighetsägarservice på 90 333 eller skicka din förfrågan via mejl till fastighetsagare@tele2.com. Förfrågan går vidare till en säljare som ansvarar för uppgraderingar och som kontaktar er. Har er fastighet/förening under 50 hushåll tar ni själva kontakt med de entreprenörer vi rekommenderar enligt nedanstående lista och ber att få in en offert på kostnaden för detta.

Om er fastighet/förening har över 50 hushåll sker en så kallad försyn av fastighetsnätet av Tele2. Vi undersöker i vilket skick nätet är i dag och vilka eventuella ytterligare åtgärder som kan behövas. Rapporten från försynen utgör underlag för den offert som sedan sänds ut. Ni väljer då om ni vill gå vidare eller inte.

Vad händer när vi har beställt uppgradering av Tele2?

En projektledare utses på Tele2 och en auktoriserad antennfirma anlitas för uppdraget. Fastighetsägaren/föreningen utser en installationsansvarig som är kontaktperson för både antennfirman/Tele2 och de boende. Den installationsansvarige sköter löpande information i fastigheten om hur projektet fortskrider. Arbetet påbörjas ca 12 veckor efter påskriven beställning.

Alla befintliga tv-uttag i lägenheterna och alla förstärkare ska bytas ut. Ibland behöver även slitna kablar bytas. Det innebär att teknikerna måste ges tillträde till alla lägenheter i fastigheten. Projektet blir fortare klart ju effektivare teknikerna kan arbeta, och om det finns boende som t ex är bortresta under den aktuella perioden underlättar det om vi i god tid får kännedom om detta och kan planera därefter. Ännu bättre är det om den installationsansvarige kan ordna tillträde till lägenheten under tiden, men om den boende inte godkänner detta får vi vänta till senare.

När allt arbete är utfört, bokar Tele2 aktivering av retursignal. När godkänd aktivering är gjord av tekniker ska bredbands- och telefonitjänster kunna fungera i praktiken, men tjänsterna kan beställas först när projektet är dokumenterat, registrerat och klarskrivet.

Om ni uppgraderar fastighetsnätet på egen hand

Uppdraget måste gå till en av Tele2 godkänd samarbetspartner. När ni fått offert från entreprenör på uppgradering kontaktas Tele2s Fastighetsägarservice för vidare information angående omförhandling av avtal och bokning av aktivering efter slutförd uppgradering.

Det finns ett avtal mellan tv-operatörerna och Copyswede kring upphovsrättsersättningen för vidaresändningen av Sveriges Televisions kanaler i trådbunden infrastruktur, dvs. via fiber-, LAN-, koppar- och kabelnät.

Detta är en avgift som följer av lagstiftning och enligt de avtal Tele2 har med fastighetsägare ska kostnader som dessa betalas av fastighetsägarna.

Frågor från fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar besvaras av Tele2s Fastighetsägarservice: Telefon: 90 333, e-post: fastighetsagare@tele2.com.

*Copyswede är en samarbetsorganisation för konstnärsorganisationer som förhandlar och tecknar avtal på upphovsrättsområdet för upphovsmän och utövande konstnärer som musiker, författare, skådespelare och fotografer. Organisationen har bland annat till uppgift att se till att medlemmarna får ersättning när deras produktioner sänds i TV.

För installation av Tele2-uttag i lägenheter eller lokaler där det helt saknas anslutning, till exempel nybyggd vindslägenhet, källarlokal som saknar uttag eller vid delning av större lägenhet till flera mindre, kan du som fastighetsägare beställa genom att skicka in en beställningsblankett.

Du kan få extra Tele2-uttag installerade i befintliga lägenheter eller lokaler.

För att göra detta, kontakta någon av våra auktoriserade entreprenörer.

Åska (elektrisk urladdning) som slår ner i områden runt bebyggelser ger upphov till stora spänningsskillnader i marken. Den här energin fortplantar sig vidare i all typ av ledningsmateriel (kopparkabel) som kan leda urladdningen vidare, såsom elkablar och bredbandskablar.

Det är ovanligt att blixten slår ned i huset, men den kan ha slagit ned i närheten, och sprids ibland till ditt hus via närliggande ledningar. Det sägs att 90 procent av alla åskrelaterade försäkringsskador beror på att blixten letts in i huset via el- och tele/bredbandsledningar, fjärrvärme eller vattenledningar. Brand på grund av åskoväder uppstår oftast under hösten, då kablar som skadats under sommaren kan ge brand flera månader efteråt.

I princip bildas det runt om i marken ett väldigt kraftfullt energifält som måste ta vägen någonstans. Vanligtvis så letar sig dessa elektriska urladdningar in i elkablar och annat som går in till fastigheterna. Det är då av största vikt att fastighetens alla inkommande kablar och vattenledningar (som el, tele och bredband) är anslutna till fastighetens potentialutjämningsskena (PUS). På så sätt neutraliseras spänningsskillnader till fastighetens PUS och då minimeras möjligheten till att överspänningar från åska överförs till lägenhetens eluttag/bredbandsuttag.

Det här kan du som fastighetsägare göra:

 • Se till att fastigheten har en PUS
 • Se till att alla inkommande ledningar/rör i fastigheten är anslutna till jordtaget
 • Se till att bredbandsnätet och alla elektriska utrustningar för bredbandsnätet är anslutna till fastighetens PUS

På www.eio.se hittar du elinstallatörer som kan hjälpa dig installera skydd mot de skador som ett åskoväder kan ge.

Elteknikbranschen kan hjälpa dig med att:

 • Installera jordfelsbrytare. Se till att din elcentral har en funktion som slår av all ström direkt om det blir minsta lilla förändring av strömmen i ditt elnät. En elinstallationsfirma kan installera detta.
 • Installera en åskledare. En åskledare tar emot blixten, och leder den mot jordad mark, så att strömmen inte passerar genom din elcentral. En elinstallatör kan installera detta. En del försäkringsbolag har kombinerade ”Åsk- och överspänningsskydd”. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör vad som finns för just ditt hus.
 • Installera ett överspänningsskydd. Överspänningsskyddet hjälper framför allt till efter ett strömavbrott, eftersom det då finns risk för överspänning när allt som är eldrivet slås på samtidigt. Skyddet hindrar din elcentral, och utrustning som är kopplad till den, från att få skador.
 • Installera jordtag/markspänningsskydd. Ett jordtag kan enklast beskrivas som en ring av metall som grävs ned runt din fastighet och som tar den första, och därmed den kraftigaste vågen av ström, som leds in mot huset. Denna ring leds sedan ned i jordad mark för att leda bort strömmen. En elinstallationsfirma kan installera detta.
 • Installera ett inledningsskydd. Ett inledningsskydd skyddar din elcentral från att skadas. En elinstallatörsfirma kan installera detta

När du planerar att göra ett gräv- eller schaktningsarbete behöver du veta var våra kablar finns. Vi på Tele2 använder oss av Ledningskollen för att hantera våra utsättningsärenden. Där kan du få utsättning om ditt planerade arbete kommer inom 5 meter från ett av Tele2 ägt schakt. Vi hyr en stor del av vårt nät och även de vi hyr använder Ledningskollen, vilket innebär att även dessa kablar inkluderas.

Gräva på egen tomt

Ska du gräva på din egen tomt, till exempel mellan huskroppar i din egen förening, kommer du sannolikt gräva nära ett fastighetsnät. Det innebär att fastighetsägaren, inte Tele2, äger och ansvarar för detta nät. Vi står dock i regel för normal service på nätet, men dit räknas inte utsättning.

Vi vet inte alltid exakt var kablarna går eller hur de är förlagda (om det är i en kulvert, i egen kanalisation eller i sandbädd). Ibland har vi schematiska dokument över detta nät, en så kallad fastighetsnätsritning. Vill du ha en fastighetsnätsritning kan du vända dig till oss på Fastighetsägarservice. Vi har tyvärr ingen möjlighet att skicka någon av våra tekniker att göra en utsättning av fastighetsnät.

Innan du gräver

Innan du gräver rekommenderar vi att du kontaktar ett av de företag som Fastighetsägargruppen föreslår, som då kan vara beredda på att skicka en av sina tekniker för att laga - om oturen skulle vara framme och du skadar en fastighetsnätskabel. Kostnaden för detta står inte Tele2 för, då vi varken äger nätet eller är orsaken till skadan.

Gör en sökning på din adress så får du veta vilka kanaler som ingår i grundutbudet

Ditt grundutbud

Rut-avdrag gäller för Tele2 Heminstallation

För de boende som anlitar Tele2 Heminstallation, så dras 50 procent av arbetskostnaden av på fakturan vilket resulterar i en faktura på endast 499 kr.

När det gäller Tele2 Heminstallation samarbetar vi med tre olika partners; Hemfixarna, ElTel och Transtema. De hjälper kunden i hemmet eller på företaget med installationer, mjukvarutjänster och transporter. Det är från Hemfixarna, ElTel eller Transtema (beroende på vilket företag som utfört ärendet) som fakturan för Tele2 Heminstallation kommer och kostnaden debiteras alltså inte på den vanliga fakturan från Tele2.

Om de boende är osäkra på om de har utrymme kvar för RUT-avdrag är det lätt att kontrollera på skatteverket.se. Allt annat sköts av Hemfixarna, ElTel eller Transtema. De boende får ett brev från Skatteverket med en bekräftelse på avdraget och finns inte utrymme så meddelas även det.

Tipsa gärna de boende i din fastighet om möjligheten till RUT-avdrag!

Upphör vårt avtal med er att gälla nu när vi har sålt fastigheten?

Nej, det hänger inte ihop. När ni tecknade avtal med oss framgick avtalsperiod och förlängningsvillkor i avtalet. Avtalet kan avslutas i förtid om den nye fastighetsägaren väljer att teckna nytt avtal med oss för fortsatt leverans av signal. Ni är dock betalningsskyldiga enligt gällande villkor, antingen avtalsperioden ut eller till dess vi har registrerat ett påskrivet avtal från nye fastighetsägaren.

Hur gör vi för att överlåta avtalet?

Gå till Ägarbyte av fastighet ansluten till Tele2. Där finns information samt ett formulär som ni kan fylla i för att starta processen att överlåta avtalet.

I allmänhet brukar man välja datum för överlåtelse av fastigheten som startdatum för nytt avtal. Det innebär att fakturering för den nye fastighetsägaren påbörjas från och med detta datum. Är det datumet passerat, kan det innebära kreditfakturor till förre fastighetsägaren om en eller flera fakturor har hunnit sändas ut sedan dess. Finns det en överenskommelse mellan gamle och nye fastighetsägaren kan annat startdatum för avtalet fastställas. Fyll då i uppgift om detta i avsedd ruta.

Vad händer om den nye fastighetsägaren inte vill teckna avtal med Tele2?

Då måste vi börja förbereda en urkoppling av fastigheten så att tv-signalen stängs. Det är särskilt viktigt ifall den nye fastighetsägaren planerar att ansluta en annan leverantör. Ert avtal gäller dock fortfarande till avtalstidens slut. Vi föreslår att ni tar en kontakt med er ansvarige säljare för att diskutera saken.

Det finns ett avtal mellan tv-operatörerna och Copyswede kring upphovsrättsersättningen för vidaresändningen av Sveriges Televisions kanaler i trådbunden infrastruktur, dvs. via fiber-, LAN-, koppar- och kabelnät.

Detta är en avgift som följer av lagstiftning och enligt de avtal Tele2 har med fastighetsägare ska kostnader som dessa betalas av fastighetsägarna.

Frågor från fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar besvaras av Tele2s Fastighetsägarservice: Telefon: 90 333, e-post: fastighetsagare@tele2.com.

*Copyswede är en samarbetsorganisation för konstnärsorganisationer som förhandlar och tecknar avtal på upphovsrättsområdet för upphovsmän och utövande konstnärer som musiker, författare, skådespelare och fotografer. Organisationen har bland annat till uppgift att se till att medlemmarna får ersättning när deras produktioner sänds i TV.

Du kan få extra Tele2-uttag installerade i befintliga lägenheter eller lokaler.

För att göra detta, kontakta någon av våra auktoriserade entreprenörer.

När du planerar att göra ett gräv- eller schaktningsarbete behöver du veta var våra kablar finns. Vi på Tele2 använder oss av Ledningskollen för att hantera våra utsättningsärenden. Där kan du få utsättning om ditt planerade arbete kommer inom 5 meter från ett av Tele2 ägt schakt. Vi hyr en stor del av vårt nät och även de vi hyr använder Ledningskollen, vilket innebär att även dessa kablar inkluderas.

Gräva på egen tomt

Ska du gräva på din egen tomt, till exempel mellan huskroppar i din egen förening, kommer du sannolikt gräva nära ett fastighetsnät. Det innebär att fastighetsägaren, inte Tele2, äger och ansvarar för detta nät. Vi står dock i regel för normal service på nätet, men dit räknas inte utsättning.

Vi vet inte alltid exakt var kablarna går eller hur de är förlagda (om det är i en kulvert, i egen kanalisation eller i sandbädd). Ibland har vi schematiska dokument över detta nät, en så kallad fastighetsnätsritning. Vill du ha en fastighetsnätsritning kan du vända dig till oss på Fastighetsägarservice. Vi har tyvärr ingen möjlighet att skicka någon av våra tekniker att göra en utsättning av fastighetsnät.

Innan du gräver

Innan du gräver rekommenderar vi att du kontaktar ett av de företag som Fastighetsägargruppen föreslår, som då kan vara beredda på att skicka en av sina tekniker för att laga - om oturen skulle vara framme och du skadar en fastighetsnätskabel. Kostnaden för detta står inte Tele2 för, då vi varken äger nätet eller är orsaken till skadan.

I vår kanalplatslista hittar du alla kanaler och vilka kanalplatser de har. Observera att sidan innehåller alla kanaler som finns i Tele2s utbud och att olika paket och abonnemang innehåller olika kanaler.

Dina betalningsalternativ

Allt fler väljer att göra sina betalningar elektroniskt eller via PDF-faktura, vilket både är säkrare och mer miljövänligt.

För att möta kundernas önskemål och minska påverkan på miljön erbjuder Tele2 fyra olika betalningsalternativ.

Pappersfaktura: Fakturan skickas med post och betalas av mottagaren. Detta betalningssätt är standard.

Autogiro: Fakturans belopp dras automatiskt från betalarens konto på förfallodagen. Är du intresserad av autogiro är det bara att hämta blanketten och fylla i.

Svefaktura: en e-faktura som levereras av Tele2s EDI-partner InExchange.

PDF-faktura: har samma struktur och utseende som pappersfakturan, men skickas med e-post som bifogad PDF. Det är bara fakturaoriginalet som skickas som PDF, fakturapåminnelser skickas alltid per post.

Notera att det tillkommer en fakturaavgift för varje pappersfaktura.

För övrig assistans och frågor kontakta Fastighetsägarservice på fastighetsagare@tele2.com eller på telefon 90 333.

Vi vill uppgradera vårt fastighetsnät. Hur gör vi?

Kontakta Fastighetsägarservice på 90 333 eller skicka din förfrågan via mejl till fastighetsagare@tele2.com. Förfrågan går vidare till en säljare som ansvarar för uppgraderingar och som kontaktar er. Har er fastighet/förening under 50 hushåll tar ni själva kontakt med de entreprenörer vi rekommenderar enligt nedanstående lista och ber att få in en offert på kostnaden för detta.

Om er fastighet/förening har över 50 hushåll sker en så kallad försyn av fastighetsnätet av Tele2. Vi undersöker i vilket skick nätet är i dag och vilka eventuella ytterligare åtgärder som kan behövas. Rapporten från försynen utgör underlag för den offert som sedan sänds ut. Ni väljer då om ni vill gå vidare eller inte.

Vad händer när vi har beställt uppgradering av Tele2?

En projektledare utses på Tele2 och en auktoriserad antennfirma anlitas för uppdraget. Fastighetsägaren/föreningen utser en installationsansvarig som är kontaktperson för både antennfirman/Tele2 och de boende. Den installationsansvarige sköter löpande information i fastigheten om hur projektet fortskrider. Arbetet påbörjas ca 12 veckor efter påskriven beställning.

Alla befintliga tv-uttag i lägenheterna och alla förstärkare ska bytas ut. Ibland behöver även slitna kablar bytas. Det innebär att teknikerna måste ges tillträde till alla lägenheter i fastigheten. Projektet blir fortare klart ju effektivare teknikerna kan arbeta, och om det finns boende som t ex är bortresta under den aktuella perioden underlättar det om vi i god tid får kännedom om detta och kan planera därefter. Ännu bättre är det om den installationsansvarige kan ordna tillträde till lägenheten under tiden, men om den boende inte godkänner detta får vi vänta till senare.

När allt arbete är utfört, bokar Tele2 aktivering av retursignal. När godkänd aktivering är gjord av tekniker ska bredbands- och telefonitjänster kunna fungera i praktiken, men tjänsterna kan beställas först när projektet är dokumenterat, registrerat och klarskrivet.

Om ni uppgraderar fastighetsnätet på egen hand

Uppdraget måste gå till en av Tele2 godkänd samarbetspartner. När ni fått offert från entreprenör på uppgradering kontaktas Tele2s Fastighetsägarservice för vidare information angående omförhandling av avtal och bokning av aktivering efter slutförd uppgradering.

För installation av Tele2-uttag i lägenheter eller lokaler där det helt saknas anslutning, till exempel nybyggd vindslägenhet, källarlokal som saknar uttag eller vid delning av större lägenhet till flera mindre, kan du som fastighetsägare beställa genom att skicka in en beställningsblankett.

Åska (elektrisk urladdning) som slår ner i områden runt bebyggelser ger upphov till stora spänningsskillnader i marken. Den här energin fortplantar sig vidare i all typ av ledningsmateriel (kopparkabel) som kan leda urladdningen vidare, såsom elkablar och bredbandskablar.

Det är ovanligt att blixten slår ned i huset, men den kan ha slagit ned i närheten, och sprids ibland till ditt hus via närliggande ledningar. Det sägs att 90 procent av alla åskrelaterade försäkringsskador beror på att blixten letts in i huset via el- och tele/bredbandsledningar, fjärrvärme eller vattenledningar. Brand på grund av åskoväder uppstår oftast under hösten, då kablar som skadats under sommaren kan ge brand flera månader efteråt.

I princip bildas det runt om i marken ett väldigt kraftfullt energifält som måste ta vägen någonstans. Vanligtvis så letar sig dessa elektriska urladdningar in i elkablar och annat som går in till fastigheterna. Det är då av största vikt att fastighetens alla inkommande kablar och vattenledningar (som el, tele och bredband) är anslutna till fastighetens potentialutjämningsskena (PUS). På så sätt neutraliseras spänningsskillnader till fastighetens PUS och då minimeras möjligheten till att överspänningar från åska överförs till lägenhetens eluttag/bredbandsuttag.

Det här kan du som fastighetsägare göra:

 • Se till att fastigheten har en PUS
 • Se till att alla inkommande ledningar/rör i fastigheten är anslutna till jordtaget
 • Se till att bredbandsnätet och alla elektriska utrustningar för bredbandsnätet är anslutna till fastighetens PUS

På www.eio.se hittar du elinstallatörer som kan hjälpa dig installera skydd mot de skador som ett åskoväder kan ge.

Elteknikbranschen kan hjälpa dig med att:

 • Installera jordfelsbrytare. Se till att din elcentral har en funktion som slår av all ström direkt om det blir minsta lilla förändring av strömmen i ditt elnät. En elinstallationsfirma kan installera detta.
 • Installera en åskledare. En åskledare tar emot blixten, och leder den mot jordad mark, så att strömmen inte passerar genom din elcentral. En elinstallatör kan installera detta. En del försäkringsbolag har kombinerade ”Åsk- och överspänningsskydd”. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör vad som finns för just ditt hus.
 • Installera ett överspänningsskydd. Överspänningsskyddet hjälper framför allt till efter ett strömavbrott, eftersom det då finns risk för överspänning när allt som är eldrivet slås på samtidigt. Skyddet hindrar din elcentral, och utrustning som är kopplad till den, från att få skador.
 • Installera jordtag/markspänningsskydd. Ett jordtag kan enklast beskrivas som en ring av metall som grävs ned runt din fastighet och som tar den första, och därmed den kraftigaste vågen av ström, som leds in mot huset. Denna ring leds sedan ned i jordad mark för att leda bort strömmen. En elinstallationsfirma kan installera detta.
 • Installera ett inledningsskydd. Ett inledningsskydd skyddar din elcentral från att skadas. En elinstallatörsfirma kan installera detta

Frågor och svar om Mina fastighetsägarsidor

Tele2 har skapat Mina fastighetsägarsidor för att bostadsrättsföreningar och fastighetsägare enkelt ska kunna hitta detaljerad avtalsinformation dygnet runt, även då vår Fastighetsägarservice har stängt för dagen.

Ordinarie ledamöter hos bostadsrättsföreningar med Tele2-avtal kan logga in. Tele2 hämtar kontinuerligt uppgifter om ledamöter hos Bolagsverket.

I den senaste versionen av Mina fastighetsägarsidor kan du se föreningens fakturor, avtal och tjänster samt era kunduppgifter. Du kan dessutom kontakta Fastighetsägarservice via vår meddelandefunktion samt hitta kontaktuppgifter till er lokala Tele2-representant.

Vi behöver säkerställa att endast rätt personer har tillgång till er kundinformation. BankID är en personlig e-legitimation som är jämförbar med till exempel ditt pass. Genom att använda BankId-inloggning för personer som är registrerade som föreningens ordinarie ledamöter hos Bolagsverket, säkerställer vi att rätt personer får rätt information.

Just nu erbjuder vi Mina fastighetsägarsidor för bostadsrättsföreningar med aktiva Tele2-avtal. För att logga in behöver du dessutom ett BankID. För att identifiera dig via BankID måste du använda samma personnummer som föreningen har registrerat som ordinarie ledamot hos Bolagsverket.

Testa att ditt BankID fungerar som det ska via sidan nedan. Om testet inte visar något fel kontaktar du vår fastighetsägarservice för hjälp.

Testa ditt BankID
Så fungerar mobilt BankID

Tele2 har skapat Mina fastighetsägarsidor för att bostadsrättsföreningar och fastighetsägare enkelt ska kunna hitta detaljerad avtalsinformation dygnet runt, även då vår Fastighetsägarservice har stängt för dagen.

I den senaste versionen av Mina fastighetsägarsidor kan du se föreningens fakturor, avtal och tjänster samt era kunduppgifter. Du kan dessutom kontakta Fastighetsägarservice via vår meddelandefunktion samt hitta kontaktuppgifter till er lokala Tele2-representant.

Just nu erbjuder vi Mina fastighetsägarsidor för bostadsrättsföreningar med aktiva Tele2-avtal. För att logga in behöver du dessutom ett BankID. För att identifiera dig via BankID måste du använda samma personnummer som föreningen har registrerat som ordinarie ledamot hos Bolagsverket.

Testa att ditt BankID fungerar som det ska via sidan nedan. Om testet inte visar något fel kontaktar du vår fastighetsägarservice för hjälp.

Testa ditt BankID
Så fungerar mobilt BankID

Ordinarie ledamöter hos bostadsrättsföreningar med Tele2-avtal kan logga in. Tele2 hämtar kontinuerligt uppgifter om ledamöter hos Bolagsverket.

Vi behöver säkerställa att endast rätt personer har tillgång till er kundinformation. BankID är en personlig e-legitimation som är jämförbar med till exempel ditt pass. Genom att använda BankId-inloggning för personer som är registrerade som föreningens ordinarie ledamöter hos Bolagsverket, säkerställer vi att rätt personer får rätt information.