FöretagsabonnemangMobilt bredbandFast bredbandBredband via 5GeSIMMobiltelefonerSurfplattorSmartwatchesTillbehörMobilskal och skyddMobilplånböckerHörlurarLaddareAppleSamsungSonyGoogleHuaweiKampanjer och erbjudandenFörmånerGör vår behovsanalysTelefoniFöretagsabonnemangMobiltelefonerFast telefoniBredbandFast bredbandMobilt bredbandDedikerad fiberVäxelTelefonväxelMobil växelContact CenterDigitala mötenTelefonkonferensVideokonferensMicrosoft TeamsMolntjänsterHybrid CloudInternet of ThingsDatacenterNätverkstjänsterSD-WANPrivat mobilt nät5GIT-säkerhetBrandväggIP VPNDDoS-skyddKommunikation som tjänstKonsulttjänsterUnified CommunicationBranscherSmå företagTillväxtföretagMedelstora företagStörre företagOffentlig sektorHållbarhetHållbarhet och telekomEn hållbar omställningCirkulärt företagandeArtiklar och kundcase om hållbarhetKunskap och insikterSe allt innehållKundcaseRapporterGuider och handböckerWebcasts och kundpanelerWhitepapers och tillämpningarBloggarVarför Tele2 FöretagObegränsade kundupplevelserIt-säkerhet för ditt företagOm utfasningen av 2G- och 3G-nätenTäckning och nät

It-säkerhet skapar affärsmöjligheter

It-säkerhet är en allt viktigare faktor i valet av leverantör - läs artikeln här

Det sägs att de första bilarna som byggdes saknade bromsar. När bromsarna väl utvecklades var det inte främst för att bilen skulle kunna stanna, utan för att bilisten skulle kunna köra fortare. Möjligheten att stanna var helt enkelt en förutsättning för att öka hastigheten. Samma tankesätt kan vi applicera på digitalisering och it-säkerhet. Att digitalisera är ett sätt att utveckla verksamheten för att komma framåt snabbare – och säkerheten är skyddsmekanismen som gör det möjligt.

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. Våra företag och organisationer ligger generellt långt fram i den digitala utvecklingen, och investeringar i digitalisering anses vara den viktigaste it-strategiska prioriteringen idag, enligt en rapport från Radar.

När det gäller cybersäkerhet är läget däremot betydligt sämre – svenska företag är dåligt rustade och nästan hälften av beslutsfattare och chefer inom it anser att svenska företag investerar för lite i säkerhet, enligt analysföretaget Radar. I en undersökning från TNS Sifo uppger 18 procent av it-cheferna i offentlig sektor och 10 procent av it-cheferna i privat sektor att säkerhetskraven är den utmaning som är svårast att leva upp till.

När vi pratar om digitalisering tänker vi ofta främst på den digitala utvecklingen och glömmer bort att företagets cybersäkerhet måste utvecklas i samma takt. Det är ingen nyhet att ökad digitalisering betyder ökad sårbarhet och ökad exponering för cyberattacker. Om du arbetar i en verksamhet som använder it i någon form betyder det att även din verksamhet kan drabbas.

It-säkerhet är verksamhetskritiskt

It-säkerhet och cyberattacker är högaktuella ämnen idag och allt tyder på att fokus på dessa ämnen bara kommer att öka. It-säkerhet uppfattas ibland som ett nödvändigt ont, något som försvårar och krånglar till det. Men säkerhet är också något som kan bidra till affärerna och stärka ett företags affärsmöjligheter.

Som kunder vill vi samarbeta med leverantörer som vi känner förtroende för, som vi vet kommer att trygga vår data och våra system. Ett företag eller en organisation som kan påvisa att de arbetar aktivt med it-säkerhet har helt enkelt större möjlighet att vinna sina kunders förtroende och därmed också affärer. It-säkerhet och affärer hör ihop – och ansvaret för att bygga den förståelsen ligger hos både it-avdelningen och företagsledningen.

De flesta företagsledningar är idag positivt inställda till att utveckla verksamheten genom digitalisering. Däremot är det fortfarande många som inte till fullo inser i vilken grad digitaliseringen exponerar verksamheten för risker, eller hur dessa risker i sin tur kan påverka företagets affärer. Digital säkerhet är något som sällan inkluderas i företagets strategi och verksamhetsutveckling, enligt Radar.

Men varför är det så? En förklaring är att det är svårt att sätta ett värde på it-säkerheten – att värdera något som inte har inträffat och helst inte ska inträffa. För de insatta experterna kan det vara svårt att visa både på värdet med att investera i säkerhet och risken med att låta bli, i termer som ledningsgruppen eller styrelsen kan ta till sig. För it-experterna gäller det alltså att kunna förklara utifrån ledningens perspektiv.

Inom många bolag ses it-avdelningen fortfarande som en separat enhet, skild från resten av verksamheten, där medarbetarna driver sin egen agenda och arbetar med frågor som övriga organisationen har svårt att förstå. Det här skapar utmaningar i kommunikationen mellan it och företagsledning. It-experterna kan ha svårt att motivera varför de behöver investera mer i säkerhetslösningar om de inte kan förklara affärsvärdet med investeringen. Det gör att företagsledningen inte ser affärsrisken med att inte investera i säkerhet.

Beslutsfattare inom ett företag eller en organisation har ofta stor vana vid att analysera, överväga och beräkna risker. I många företag talar man om risker utifrån fyra traditionella områden: strategisk, finansiell, regulatorisk och operationell risk. Digitala risker och cyberattacker kan påverka samtliga områden och behöver därför ingå i samtliga delar av den övriga riskhanteringen. Investeringar i digitalisering måste därför också innefatta investeringar i it-säkerhet. Verksamheten kan inte välja den ena utan att samtidigt ta med den andra. För it-säkerhet är inte ett hinder för digitalisering, utan en förutsättning.

Så hur ska it-experterna få företagsledningen med sig?

Som it-chef eller expert behöver du kunna förklara vinster och effekter med att investera i företagets it-säkerhet, på samma sätt som vi pratar om vinster och effekter med digitalisering i stort. Du behöver kunna förklara på vilket sätt en genomtänkt och väl fungerade säkerhetslösning kan bidra till att öka företagets affärsmöjligheter och trovärdighet ur ett affärsperspektiv. Ledningen måste i sin tur se it-säkerhet med samma perspektiv som övriga affärsrisker.

Vi ska inte bromsa den digitala transformationen – men vi behöver inse att it-säkerhet och affär är sammankopplade, och ansvaret för att driva den här frågan ligger hos både it och företagsledning. Att investera i it-säkerhet är att tänka långsiktigt och framtidssäkert, och skapa lösningar där nytta och möjligheter överväger kostnader och risker. För det är inte digitaliseringen i sig som är målet – digitaliseringen är bara en väg till en mer effektiv och framtidssäker verksamhet, och där ingår även säkerheten.

Använd digitaliseringen för att göra din verksamhet snabbare – men glöm inte bromsen som gör det möjligt.

Det här kan Tele2 Företag hjälpa till med

På Tele2 Företag utgår vi från säkerheten i allt vi gör, för våra kunder såväl som inom vår egen verksamhet. Vi driver kritisk it-infrastruktur och erbjuder tjänster som hjälper våra kunder att nå den säkerhetsnivå de behöver.

Tele2 Företag kan erbjuda flera olika säkerhetsfunktioner som färdig tjänst eller som kundanpassade lösningar. Vi är Cisco Gold-partner och Checkpoint 5 Star-certifierade och kan anpassa och justera säkerhetstjänsterna för att säkerställa rätt funktionalitet, policyer och säkerhetsnivå för er specifika verksamhet.

På Tele2 Företag utgår vi från säkerheten i allt vi gör, för våra kunder såväl som inom vår egen verksamhet. Vi driver kritisk it-infrastruktur och erbjuder tjänster som hjälper våra kunder att nå den säkerhetsnivå de behöver.

Tele2 Företag kan erbjuda flera olika säkerhetsfunktioner som färdig tjänst eller som kundanpassade lösningar. Vi är Cisco Gold-partner och Checkpoint 5 Star-certifierade och kan anpassa och justera säkerhetstjänsterna för att säkerställa rätt funktionalitet, policyer och säkerhetsnivå för er specifika verksamhet.

Vi har ett brett utbud av it-säkerhetstjänster som inkluderar:

 • DDoS-skydd som skyddar ditt företagsnätverk mot cyberattacker.

 • Brandvägg som hjälper dig att ansluta ditt företag till internet på ett säkert sätt.

 • Redundans för att säkerställa IT-åtkomst vid olika typer av felscenarion eller avbrott.

 • Autentisering där endast den som är behörig har tillgång till interna system och resurser.

Vi har ett brett utbud av it-säkerhetstjänster som inkluderar:

 • DDoS-skydd som skyddar ditt företagsnätverk mot cyberattacker.

 • Brandvägg som hjälper dig att ansluta ditt företag till internet på ett säkert sätt.

 • Redundans för att säkerställa IT-åtkomst vid olika typer av felscenarion eller avbrott.

 • Autentisering där endast den som är behörig har tillgång till interna system och resurser.

 • Unified Endpoint Management som gör det möjligt för företag att på ett säkert sätt hantera medarbetarnas mobila enheter, applikationer, inställningar och säkerhetsdetaljer.

 • SD-WAN - inbyggda eller kompletterande brandväggsfunktioner vid lokala Internetutgångar.

 • IP-VPN som samordnar företagets nätverk, vilket gör att ni kommunicerar snabbare, enklare och säkrare.

 • Unified Endpoint Management som gör det möjligt för företag att på ett säkert sätt hantera medarbetarnas mobila enheter, applikationer, inställningar och säkerhetsdetaljer.

 • SD-WAN - inbyggda eller kompletterande brandväggsfunktioner vid lokala Internetutgångar.

 • IP-VPN som samordnar företagets nätverk, vilket gör att ni kommunicerar snabbare, enklare och säkrare.