Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Nätverkstjänster

Vägen till rätt nätverk

Idag finns en uppsjö av tjänster, produkter och leverantörer inom nätverksområdet. Så hur väljer man rätt lösning och leverantör?

Ladda ner våra guider Rätt nätverk bygger framgång och Vägen till rätt nätverkslösning och låt nätverket bli en framgångsfaktor för ditt företag.

Öppna Nät Barometern 2020

Öppna Nät Barometern är en metod vi har utvecklat tillsammans med våra partners inom Öppna Fibernät i syfte att hitta förbättringsområden som flera aktörer har gemensamt och tillsammans hitta konkreta lösningar för att få en hög och jämn kvalitet i både nät, tjänster och produkter över hela landet – för våra gemensamma kunder.