FöretagsabonnemangMobilt bredbandFast bredbandBredband via 5GeSIMMobiltelefonerSurfplattorSmartwatchesTillbehörMobilskal och skyddMobilplånböckerHörlurarLaddareAppleSamsungSonyGoogleHuaweiKampanjer och erbjudandenFörmånerGör vår behovsanalysTelefoniFöretagsabonnemangMobiltelefonerFast telefoniBredbandFast bredbandMobilt bredbandDedikerad fiberVäxelTelefonväxelMobil växelContact CenterDigitala mötenTelefonkonferensVideokonferensMicrosoft TeamsMolntjänsterHybrid CloudInternet of ThingsDatacenterNätverkstjänsterSD-WANPrivat mobilt nät5GIT-säkerhetBrandväggIP VPNDDoS-skyddKommunikation som tjänstKonsulttjänsterUnified CommunicationBranscherSmå företagTillväxtföretagMedelstora företagStörre företagOffentlig sektorHållbarhetHållbarhet och telekomEn hållbar omställningCirkulärt företagandeKunskap och insikterSe allt innehållKundcaseRapporterGuider och handböckerWebbsändningar och kundpanelerWhitepapers och tillämpningarBloggarVarför Tele2 FöretagObegränsade kundupplevelserIt-säkerhet för ditt företagOm utfasningen av 2G- och 3G-nätenTäckning och nätTele2 i Almedalen 2024

Så kan 5G bidra till FN:s klimatmål

Läs artikeln här

Ny teknik viktig del i klimatarbetet

Den 30 oktober – 12 november 2021 anordnades klimattoppmötet COP26 i Glasgow. På agendan stod förhandlingar om hur varje land ska kunna bidra till FN:s klimatmål. En sak de flesta är överens om är det att tiden är knapp, och för att nå målen krävs omedelbart agerande. Samtidigt rullas 5G-nätet ut över världen – så hur kan vi säkerställa att nästa generations nät stärker klimatarbetet, och inte stjälper det? - Klimatarbetet är en lagsport. Ingen ensam aktör kommer kunna säkerställa att vi når klimatmålen på egen hand. Vi inom informations- och kommunikationstekniksektorn (IKT) har en särskilt viktig roll i de två första av FN:s klimatmål, det vill säga att nå netto nollutsläpp till 2050 samt säkerställa skydd för ekosystem och människors hem, försörjning och liv. Vi ska självklart se över sin egen påverkan men också hur vi kan bistå övriga sektorer i sitt klimatarbete genom tekniska förutsättningar, som exempelvis 5G, berättar Erik Wottrich, global hållbarhetschef på Tele2. 5G-nätet är 90 procent mer energisnålt jämfört med 4G-nätet sett till data per kWh. Dels är nätet mer modernt och basstationerna är mer energieffektiva, men nätet är dessutom mer intelligent: det är bara aktivt när det behövs och skickar bara den data som behövs, men exkluderar exempelvis överflödig systeminformation.

Men den verkliga insatsen som 5G kan bidra till gällande FN:s klimatmål är framför allt möjliggörandet av smarta uppkopplingar, Internet of Things och AI som kan lägga grunden för effektivare energianvändning, resursoptimering och nya mer klimatsmarta affärsmodeller. - 5G är inte en lösning i sig för klimatet. Men utvecklingen inom IoT, automatisering och AI har en viktig roll i klimatarbetet framåt, fortsätter Erik Wottrich. Vi ser redan flera smarta lösningar för att effektivisera affärer och minska transporter och klimatutsläpp – med 5G kommer nätbegränsningar inte längre hindra utvecklingen och användningen av dessa. En viktig del i arbetet för att nå klimatmålen är ansvarsfull resurshantering. Cirkulärt kretslopp är nödvändigt för att nå klimatmålen. Det handlar om att i första hand inte använda nytt material utan återanvända befintliga resurser. 5G kan underlätta återanvändning genom smarta tjänster och en tydligare koppling mellan tillgång och efterfråga på material. Tack vare den snabba dataöverföringen 5G erbjuder kan dessutom avancerade arbeten göras på distans utan märkbar tidsfördröjning. Det möjliggör exempelvis för fjärrstyrda eller självkörande fordon, farligt arbete i exempelvis gruvor och att operationer kan utföras på distans.

Smarta städer växer fram och här kommer vi troligen se störst påverkan i hur våra liv påverkas av 5G. Med AI och IoT kommer allt från hur vi transporterar oss, får läkarvård och konsumerar nöjen att digitaliseras. - Varje generationshopp i nätet har inneburit nya kundbeteenden och affärsmodeller och det kommer även gälla för 5G. När 3G-nätet lanserades tog sociala medier fart på riktigt och i samband med 4G kunde vi se film och serier i mobilen, berättar Stefan Trampus, områdeschef Tele2 Företag. Utrullningen av 5G är igång men är ännu inte heltäckande. Det tar alltid tid att få upp kapaciteten i nätet, och under tiden växer nya tjänster och konsumtionsbeteenden fram. Tele2 har en hållbarhetsstrategi där två av fokusområdena är att främja cirkulär ekonomi samt att driva på innovation för hållbarhet. - Första steget har varit att kartlägga hela vår värdekedja och undersöka vilket klimatavtryck vi har i varje del. I nästa steg handlar det om att sätta relevanta mål för att sänka utsläppen, och slutligen att få våra kunder och leverantörer med oss på resan, säger Erik Wottrich. Vår målsättning är att minska utsläppen i vår egen verksamhet med 90 procent till 2025 och 100 procents minskning till 2029. Det är tuffa mål men vi har redan nått mer än halvvägs. Men vi är naturligtvis inte nöjda förrän vi når hela vägen fram. Minst lika viktigt är det för oss att vi underlättar för våra kunder gällande initiativ inom hållbarhet och säkerställer att våra leverantörer uppfyller sin del.

Dessa är FN:s klimatmål

  • Att säkerställa att världen är i fas för att nå globala netto nollutsläpp till 2050 genom att länder antar nya mer ambitiösa mål för utsläppsminskningar.

  • Att stärka anpassningsförmåga och resiliens för att skydda och återställa ekosystem samt skydda människors hem, försörjning och liv.

  • Att mobilisera de finansiella resurser som behövs för att uppnå de två första målen (100 miljarder amerikanska dollar per år behövs från och med 2020).

  • Att färdigställa den så kallade Paris Rulebook, som sätter reglerna för hur Parisavtalet ska implementeras, och stärka samarbetet mellan regeringar, näringsliv och civilsamhälle för att hantera klimatkrisen.

Dessa är FN:s klimatmål

  • Att säkerställa att världen är i fas för att nå globala netto nollutsläpp till 2050 genom att länder antar nya mer ambitiösa mål för utsläppsminskningar.

  • Att stärka anpassningsförmåga och resiliens för att skydda och återställa ekosystem samt skydda människors hem, försörjning och liv.

  • Att mobilisera de finansiella resurser som behövs för att uppnå de två första målen (100 miljarder amerikanska dollar per år behövs från och med 2020).

  • Att färdigställa den så kallade Paris Rulebook, som sätter reglerna för hur Parisavtalet ska implementeras, och stärka samarbetet mellan regeringar, näringsliv och civilsamhälle för att hantera klimatkrisen.