Tele2 Service Online

Vår unika självserviceportal Tele2 Service Online, TSO, ger dig full kostnads- och produktkontroll och möjlighet att hantera alla dina tjänster i realtid. 

Hantera SIM-kort och se abonnemangsuppgifter

Administrera växelanknytningar

Hantera fakturor och gör beställningar

Aktivera och beställ nya tjänster