FöretagsabonnemangMobilt bredbandFast bredbandBredband via 5GeSIMMobiltelefonerSurfplattorSmartwatchesTillbehörMobilskal och skyddMobilplånböckerHörlurarLaddareAppleSamsungSonyGoogleHuaweiKampanjer och erbjudandenFörmånerGör vår behovsanalysTelefoniFöretagsabonnemangMobiltelefonerFast telefoniBredbandFast bredbandMobilt bredbandDedikerad fiberVäxelTelefonväxelMobil växelContact CenterDigitala mötenTelefonkonferensVideokonferensMicrosoft TeamsMolntjänsterHybrid CloudInternet of ThingsDatacenterNätverkstjänsterSD-WANPrivat mobilt nät5GIT-säkerhetBrandväggIP VPNDDoS-skyddKommunikation som tjänstKonsulttjänsterUnified CommunicationBranscherSmå företagTillväxtföretagMedelstora företagStörre företagOffentlig sektorHållbarhetHållbarhet och telekomEn hållbar omställningCirkulärt företagandeKunskap och insikterSe allt innehållKundcaseRapporterGuider och handböckerWebbsändningar och kundpanelerWhitepapers och tillämpningarBloggarVarför Tele2 FöretagObegränsade kundupplevelserIt-säkerhet för ditt företagOm utfasningen av 2G- och 3G-nätenTäckning och nätTele2 i Almedalen 2024

Tele2 minskar utsläppen med AI

Så vill Tele2 använda AI i sitt miljöarbete – och minska utsläppen med 40 procent

Med AI och smarta lösningar hoppas Tele2 kunna öka energieffektiviteten i sitt mobilnät med upp till 40 procent – och därmed minska sitt koldioxidavtryck. Det är ett av flera projekt i företagets hållbarhetsarbete.

– Våra kunder, investerare och medarbetare kräver att vi intensifierar vårt miljöarbete. Den här kommer att bli en allt viktigare fråga där vi vill gå i bräschen, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

I takt med ett allt större miljömedvetande i världen lägger företag mer fokus på sitt hållbarhetsarbete. Den svenska telekomoperatören Tele2 har utarbetat ett ambitiöst program för att stärka sin hållbarhetsprofil som en del av sin affärsstrategi.

– Det här blir en naturlig väg att gå för oss och frågan blir allt viktigare för att vi ska fortsätta att vara en relevant aktör på marknaden. Vi måste vi hela tiden ligga i topp när det gäller vårt hållbarhetsarbete, säger Erik Wottrich.

Kraven och förväntningarna kommer från flera håll. Tele2s företagskunder förväntar sig att Tele2 har en hög miljöprofil. Tele2 i sin tur ställer samma höga krav på sina underleverantörer.

– Hela företagets värdekedja måste bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Erik Wottrich.

Redan 1 januari 2018 gick Tele2 över till att enbart använda förnyelsebar el för sin verksamhet i Sverige. Det har minskat företagets koldioxidutsläpp från 34 000 ton till 4 000 ton årligen. För återstående del klimatkompenserar Tele2 genom att stötta utvecklingen av förnyelsebara energikällor som sol- och vindkraft i två FN-godkända projekt i Indien.

Smarta lösningar ger stor inverkan

Men Tele2 bidrar själva också i utvecklingen av ny teknik som är mer energieffektiv och som kommer hela samhället till nytta. Nyligen avslutades ett EU-initierat forskningsprojekt, ”SooGreen”, där Tele2 som enda svensk telekomleverantör deltagit. Tele2 har varit med och utvecklat en teknik för att kunna stänga ned delar av mobilnätet under väldigt kort tid - mikrosekunder - då det inte används och ingen användare är i närheten, detta för att spara energi.

Tele2 har därefter blivit projektledare i ett pågående uppföljningsprogram, där man ska utveckla teknik baserad på AI för att ytterligare kunna energieffektivisera driften av mobilnäten.

– Det handlar om att analysera den enorma mängden insamlad data som finns i våra system för att bättre förutse hur människor med mobiltelefoner rör sig. Genom att dra slutsatser från historisk data kan vi förutse hur masterna kommer att användas framöver. Då kan vi driftsoptimera vårt mobilnät och släcka oanvända mobilmaster men slå på dem strax innan användarna behöver dem. Användarna kommer inte att påverkas, säger Erik Wottrich.

När den tekniken är fullt utvecklad kommer Tele2 uppskattningsvis att kunna energieffektivisera sina mobilnät med upp till 40 procent.

– Det här är viktigt för oss, vi vet att vi bidrar till klimatpåverkan och vill göra vad vi kan för att minska vår påverkan, säger Erik Wottrich.

Även små ingrepp påverkar

Annan teknik som Tele2 utvecklar hjälper till att minska utsläpp på andra sätt. Företagets egenutvecklade mobillösningar tillåter till exempel företagskunder att på ett smidigt sätt använda videokonferenser i stället för att resa till möten. Likaså finns smarta lösningar för att möjliggöra distansarbete eller arbete hemifrån.

Dessa lösningar används också av de anställda på Tele2 som en del av företagets miljöarbete.

– Vi försöker hålla nere antalet transporter och flygresor för till exempel möten och i stället använda videokonferenser, säger Erik Wottrich.

I allt större utsträckning använder Tele2 lokaler i smarta byggnader, som är energioptimerade och utvecklade för att minska energikonsumtionen. Likaså tas värmen tillvara från Tele2s datahallar. På en anläggning säljs värmen till ett energibolag under årets kalla månader. På en annan har Tele2 nyligen tecknat avtal med ett energibolag om försäljning och återvinning av värmen som alstras. Samtliga Tele2s anläggningar som byggs eller byggs om förbereds för att kunna leverera värme.

– Vårt miljöarbete gör vi inte bara för oss och alla andra här och nu. Framtida generationer kommer att ha stora krav och förväntningar på att företag har en bra och ansvarstagande miljöprofil. Det ska vi på Tele2 självklart se till att vi har. Det är vi skyldiga kommande generationer, säger Erik Wottrich.

Tele2 erbjuder tjänster som förenklar och effektiviserar kommunikation mellan både människor och maskiner oavsett avstånd. Det möjliggör exempelvis mindre resande, transporter och pappersförbrukning. Användningen av tjänsterna bidrar därför till långsiktigt hållbar utveckling genom minskad resursförbrukning, minskning av utsläpp och avfall samtidigt som kunderna kan sänka sina kostnader och öka sin effektivitet. 

Av Michael Töpffer