Tele2 Företag: rapporter och white papers

Här publicerar vi våra rapporter, white papers och tillämpningar

Rapport: Öppna Nät Barometern 2020

Rapport över Sveriges öppna fibernät

Rapport: Det hybrida arbetslivet

Läs om pandemins effekter på vårt sätt att arbeta - nu och i framtiden.