Tele2 Företag: rapporter och white papers

Här publicerar vi våra rapporter, white papers och tillämpningar

Rapport: Nya arbetssätt

Läs hur svenskarnas arbetsliv har förändrats under coronakrisen

Rapport: Öppna Nät Barometern 2019

Rapport över Sveriges öppna fibernät