FöretagsabonnemangMobilt bredbandFast bredbandBredband via 5GeSIMMobiltelefonerSurfplattorSmartwatchesTillbehörMobilskal och skyddMobilplånböckerHörlurarLaddareAppleSamsungSonyGoogleHuaweiKampanjer och erbjudandenFörmånerGör vår behovsanalysTelefoniFöretagsabonnemangMobiltelefonerFast telefoniBredbandFast bredbandMobilt bredbandDedikerad fiberVäxelTelefonväxelMobil växelContact CenterDigitala mötenTelefonkonferensVideokonferensMicrosoft TeamsMolntjänsterHybrid CloudInternet of ThingsDatacenterNätverkstjänsterSD-WANPrivat mobilt nät5GIT-säkerhetBrandväggIP VPNDDoS-skyddKommunikation som tjänstKonsulttjänsterUnified CommunicationBranscherSmå företagTillväxtföretagMedelstora företagStörre företagOffentlig sektorHållbarhetHållbarhet och telekomEn hållbar omställningCirkulärt företagandeKunskap och insikterSe allt innehållKundcaseRapporterGuider och handböckerWebbsändningar och kundpanelerWhitepapers och tillämpningarBloggarVarför Tele2 FöretagObegränsade kundupplevelserIt-säkerhet för ditt företagOm utfasningen av 2G- och 3G-nätenTäckning och nät

AMBITIÖSA MÅL MOT NETTONOLL

Tele2 siktar på nettonoll-utsläpp till 2035 – branschens mest ambitiösa SBTi-godkända klimatmål.

torshamnsgatan Tele2
torshamnsgatan Tele2
torshamnsgatan Tele2
torshamnsgatan Tele2

Vår egen verksamhet

På Tele2 har vi alltid velat utmana normerna för att hitta bättre lösningar och smartare arbetssätt. Det här tankesättet är med oss i vår dagliga verksamhet, och i högsta grad även när vi nu arbetar för att minska vår påverkan på klimatet.

Vi har minskat utsläppen i vår egen verksamhet med mer än 95 % och klimatkompenserar övriga utsläpp tills även de minskas till noll.

Som ett naturligt nästa steg siktar vi nu på en helt cirkulär värdekedja, från leverantör till slutkund. Här är vi glada att se att efterfrågan på cirkulära tjänster ökar både från privatkunder och företagskunder.

 • Genom att öka kraven på våra leverantörer kan vi minska påverkan av vår egen värdekedja samtidigt som vi hjälper våra leverantörer att arbeta mer hållbart.

 • Genom att öka återanvändning av hårdvara går vi mot en mer cirkulär affärsmodell, som både ökar kundvärdet och leder utvecklingen i att skapa erbjudanden och produkter som inte leder till ökat avfall.

 • Genom att ta tillbaka och återanvända hårdvara skapar vi ett ekosystem som minskar både klimatpåverkan och kostnader.

Vår egen verksamhet

På Tele2 har vi alltid velat utmana normerna för att hitta bättre lösningar och smartare arbetssätt. Det här tankesättet är med oss i vår dagliga verksamhet, och i högsta grad även när vi nu arbetar för att minska vår påverkan på klimatet.

Vi har minskat utsläppen i vår egen verksamhet med mer än 95 % och klimatkompenserar övriga utsläpp tills även de minskas till noll.

Som ett naturligt nästa steg siktar vi nu på en helt cirkulär värdekedja, från leverantör till slutkund. Här är vi glada att se att efterfrågan på cirkulära tjänster ökar både från privatkunder och företagskunder.

 • Genom att öka kraven på våra leverantörer kan vi minska påverkan av vår egen värdekedja samtidigt som vi hjälper våra leverantörer att arbeta mer hållbart.

 • Genom att öka återanvändning av hårdvara går vi mot en mer cirkulär affärsmodell, som både ökar kundvärdet och leder utvecklingen i att skapa erbjudanden och produkter som inte leder till ökat avfall.

 • Genom att ta tillbaka och återanvända hårdvara skapar vi ett ekosystem som minskar både klimatpåverkan och kostnader.

Tele2s målsättningar på kortare och längre sikt

Våra kortsiktiga mål

 • Definiera en skalbar cirkulär affärsmodell och utvärdera dess kommersiella lönsamhet.

 • Utvärdera förbättringar samt utöka våra cirkulära erbjudanden inom företagssegmentet.

 • Etablera en hållbar process för hantering och logistik av nätverksutrustning.

 • Utvärdera förbättringar för hur vi restaurerar kundutrustning och enheter.

 • Samarbeta med våra största leverantörer för att minska utsläpp av koldioxid.

Våra kortsiktiga mål

 • Definiera en skalbar cirkulär affärsmodell och utvärdera dess kommersiella lönsamhet.

 • Utvärdera förbättringar samt utöka våra cirkulära erbjudanden inom företagssegmentet.

 • Etablera en hållbar process för hantering och logistik av nätverksutrustning.

 • Utvärdera förbättringar för hur vi restaurerar kundutrustning och enheter.

 • Samarbeta med våra största leverantörer för att minska utsläpp av koldioxid.

Våra långsiktiga mål

 • Senast 2025 ska vi använda 100 % cirkulär utrustning i våra nät.

 • Senast 2025 ska vi utveckla erbjudanden för våra kunder både inom företagssegmentet och privatsegmentet, baserade på en cirkulär affärsmodell och minskad klimatpåverkan.

 • Minska utsläpp enligt scope 3 med 60 % per abonnemang senast 2029, jämfört med 2019. Detta mål är godkänt av SBTi (Science-Based Target initiative).

Våra långsiktiga mål

 • Senast 2025 ska vi använda 100 % cirkulär utrustning i våra nät.

 • Senast 2025 ska vi utveckla erbjudanden för våra kunder både inom företagssegmentet och privatsegmentet, baserade på en cirkulär affärsmodell och minskad klimatpåverkan.

 • Minska utsläpp enligt scope 3 med 60 % per abonnemang senast 2029, jämfört med 2019. Detta mål är godkänt av SBTi (Science-Based Target initiative).

Nettonoll i hela värdekedjan 2035

Ett av Tele2s viktigaste mål är att vara ledande inom hållbarhet. Klimatförändringar är en fråga som vi som telekomoperatörer behöver adressera. Vår bransch har historiskt sett haft en negativ inverkan på klimatet och vår framtid är beroende av att vi lyckas minska den globala uppvärmningen.

Som en del i vårt klimatarbete har vi fastställt mål för att minska utsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet och värdekedja (Scope 1, Scope 2 och Scope 3 enligt GHG Protocol Corporate Standard). Våra utsläpp inom GHG:s Scope 1 och Scope 2 har hittills minskat med 95 % och inom Scope 3 med 11 % sedan 2019. Vårt mål om att minska utsläpp med 90 % inom Scope 1 och Scope 2 enligt SBTi uppnådde vi redan 2022 – tre år före målsättningen 2025.

Nu siktar vi på nettonoll-utsläpp inom hela värdekedjan till 2035 – det mest ambitiösa klimatmål som godkänts av SBTi inom vår bransch.

Nettonoll i hela värdekedjan 2035

Ett av Tele2s viktigaste mål är att vara ledande inom hållbarhet. Klimatförändringar är en fråga som vi som telekomoperatörer behöver adressera. Vår bransch har historiskt sett haft en negativ inverkan på klimatet och vår framtid är beroende av att vi lyckas minska den globala uppvärmningen.

Som en del i vårt klimatarbete har vi fastställt mål för att minska utsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet och värdekedja (Scope 1, Scope 2 och Scope 3 enligt GHG Protocol Corporate Standard). Våra utsläpp inom GHG:s Scope 1 och Scope 2 har hittills minskat med 95 % och inom Scope 3 med 11 % sedan 2019. Vårt mål om att minska utsläpp med 90 % inom Scope 1 och Scope 2 enligt SBTi uppnådde vi redan 2022 – tre år före målsättningen 2025.

Nu siktar vi på nettonoll-utsläpp inom hela värdekedjan till 2035 – det mest ambitiösa klimatmål som godkänts av SBTi inom vår bransch.

Tele2s SBTi-godkända klimatmål

Målsättningarna utgår från de värden vi hade inom verksamheten vid startpunkten 2019.

Nettonoll-mål

 • Uppnå nettonoll-utläpp i vår egen värdekedja till 2035.

Kortsiktiga mål

 • Minska utsläpp enligt Scope 1 och Scope 2 med 100 % till 2029.

 • Minska utsläpp enligt Scope 3 med 60 % per abonnemang.

Långsiktiga mål

 • Bibehålla 100 % minskning av utsläpp inom Scope 1 och Scope 2 till och med 2035.

 • Minska utsläpp enligt Scope 3 med 90 % till 2035.

Våra utsläppsmål har godkänts av Science-Based Targets initiative. Det betyder att våra mål möter de mål som fastställdes i Parisavtalet 2015 samt de utsläppsminskningar som krävs för att minska den globala uppvärmningen till 1,5˚C.

Tele2s SBTi-godkända klimatmål

Målsättningarna utgår från de värden vi hade inom verksamheten vid startpunkten 2019.

Nettonoll-mål

 • Uppnå nettonoll-utläpp i vår egen värdekedja till 2035.

Kortsiktiga mål

 • Minska utsläpp enligt Scope 1 och Scope 2 med 100 % till 2029.

 • Minska utsläpp enligt Scope 3 med 60 % per abonnemang.

Långsiktiga mål

 • Bibehålla 100 % minskning av utsläpp inom Scope 1 och Scope 2 till och med 2035.

 • Minska utsläpp enligt Scope 3 med 90 % till 2035.

Våra utsläppsmål har godkänts av Science-Based Targets initiative. Det betyder att våra mål möter de mål som fastställdes i Parisavtalet 2015 samt de utsläppsminskningar som krävs för att minska den globala uppvärmningen till 1,5˚C.

Scope 1 och Scope 2 – utsläpp inom vår egen verksamhet

Sedan 2020 använder vi 100 % förnybar elektricitet och klimatkompenserar övriga utsläpp. Detta är en del i ett långsiktigt åtagande som har minskat koncernens totala utsläpp av växthusgaser med mer än 94 %, eller 56 000 ton per år.

Vi kommer fortsättningsvis enbart köpa in förnybar el från vattenkraft, samt utvärdera hur återstående energikonsumtion kan överföras till förnybara energikällor.

Sedan 2020 drivs alla nya företagsbilar (undantaget servicefordon) med elektricitet, och målet att till 2024 helt ha övergått till elbilar inom koncernen.

Scope 1 och Scope 2 – utsläpp inom vår egen verksamhet

Sedan 2020 använder vi 100 % förnybar elektricitet och klimatkompenserar övriga utsläpp. Detta är en del i ett långsiktigt åtagande som har minskat koncernens totala utsläpp av växthusgaser med mer än 94 %, eller 56 000 ton per år.

Vi kommer fortsättningsvis enbart köpa in förnybar el från vattenkraft, samt utvärdera hur återstående energikonsumtion kan överföras till förnybara energikällor.

Sedan 2020 drivs alla nya företagsbilar (undantaget servicefordon) med elektricitet, och målet att till 2024 helt ha övergått till elbilar inom koncernen.

Scope 3 – utsläpp inom värdekedjan

Inom Scope 3 består huvuddelen av utsläppen av inköpta varor, tjänster och kapitalvaror från våra leverantörer. Ett starkt engagemang och nära samarbete med våra leverantörer är därför avgörande för att minska utsläppen inom vår värdekedja och i sin tur minska vår bransch klimatpåverkan.

Vi har en nära dialog med våra leverantörer där vi informerar om våra klimatmål, och vi uppmuntrar leverantörerna att själva sätta tydliga klimatmål för sina respektive verksamheter för att säkerställa att vi når målet om 60 % minskning till 2029. Planen är att krav på minskade utsläpp på sikt ska ingå i vår Business Partner Code of Conduct.

Utöver de krav vi ställer på leverantörer informerar vi även våra kunder om hur de kan använda våra produkter och tjänster på ett mer klimatvänligt sätt, exempelvis genom att välja förnybar el. Vi uppmuntrar våra medarbetare att välja klimatvänliga resealternativ samt använder förnybar el och drivmedel för transporter och distribution.

Scope 3 – utsläpp inom värdekedjan

Inom Scope 3 består huvuddelen av utsläppen av inköpta varor, tjänster och kapitalvaror från våra leverantörer. Ett starkt engagemang och nära samarbete med våra leverantörer är därför avgörande för att minska utsläppen inom vår värdekedja och i sin tur minska vår bransch klimatpåverkan.

Vi har en nära dialog med våra leverantörer där vi informerar om våra klimatmål, och vi uppmuntrar leverantörerna att själva sätta tydliga klimatmål för sina respektive verksamheter för att säkerställa att vi når målet om 60 % minskning till 2029. Planen är att krav på minskade utsläpp på sikt ska ingå i vår Business Partner Code of Conduct.

Utöver de krav vi ställer på leverantörer informerar vi även våra kunder om hur de kan använda våra produkter och tjänster på ett mer klimatvänligt sätt, exempelvis genom att välja förnybar el. Vi uppmuntrar våra medarbetare att välja klimatvänliga resealternativ samt använder förnybar el och drivmedel för transporter och distribution.

Våra partnerskap inom hållbarhet

GSM Association

GSM Association (GSMA) har en ambitiös klimatagenda som går väl i linje med vår egen. GSMA driver initiativ som nettonoll för GHG-utsläpp, mänskliga rättigheter och visar fördelarna som ökad uppkoppling kan skapa för individer, företag och samhället i stort.

GSM Association

GSM Association (GSMA) har en ambitiös klimatagenda som går väl i linje med vår egen. GSMA driver initiativ som nettonoll för GHG-utsläpp, mänskliga rättigheter och visar fördelarna som ökad uppkoppling kan skapa för individer, företag och samhället i stort.

Reach for Change

Tele2 är en av grundarna av Reach for Change, ett initiativ som stödjer lokala entreprenörer som vill skapa bättre förutsättningar och förbättra livet för barn och unga. Tele2s medarbetare har möjlighet att arbeta för att stötta en social entreprenör inom Reach for Change med upp till 20 timmar årligen.

Reach for Change

Tele2 är en av grundarna av Reach for Change, ett initiativ som stödjer lokala entreprenörer som vill skapa bättre förutsättningar och förbättra livet för barn och unga. Tele2s medarbetare har möjlighet att arbeta för att stötta en social entreprenör inom Reach for Change med upp till 20 timmar årligen.

Civil Rights Defenders och Natalia Project

Civil Rights Defenders är en organisation som stöttar mänskliga rättigheter i några av världens mest förtryckta regioner. Natalia Project lanserades 2013 som världens första larmsystem för människorättsförsvarare som riskerar sina liv i sitt arbete.

Civil Rights Defenders och Natalia Project

Civil Rights Defenders är en organisation som stöttar mänskliga rättigheter i några av världens mest förtryckta regioner. Natalia Project lanserades 2013 som världens första larmsystem för människorättsförsvarare som riskerar sina liv i sitt arbete.

Tjejer Kodar och Women in Tech

Tele2 arbetar för att nå jämställdhet mellan könen inom telekombranschen. För att nå målet anordnar vi interna projekt, såväl som att stötta organisationer som Women in Tech och Tjejer Kodar – organisationer där kvinnor och icke-binära kan lära sig mer om och sänka trösklarna för att komma in i tech-branschen.

Tjejer Kodar och Women in Tech

Tele2 arbetar för att nå jämställdhet mellan könen inom telekombranschen. För att nå målet anordnar vi interna projekt, såväl som att stötta organisationer som Women in Tech och Tjejer Kodar – organisationer där kvinnor och icke-binära kan lära sig mer om och sänka trösklarna för att komma in i tech-branschen.

ECPAT Sweden

ECPAT Sweden är en barnrättsorganisation som arbetar för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn. Inom ECPAT finns ECPAT Hotline, där man anonymt kan anmäla misstänkta övergrepp, samt Ditt ECPAT, en hjälplina för barn och unga och Föräldrahjälpen som stöttar vuxna och vårdnadshavare i frågor om sexuellt utnyttjande.

ECPAT Sweden

ECPAT Sweden är en barnrättsorganisation som arbetar för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn. Inom ECPAT finns ECPAT Hotline, där man anonymt kan anmäla misstänkta övergrepp, samt Ditt ECPAT, en hjälplina för barn och unga och Föräldrahjälpen som stöttar vuxna och vårdnadshavare i frågor om sexuellt utnyttjande.

Prinsparets stiftelse

Prinsparets stiftelse arbetar för att skapa en säkrare och mer empatisk tillvaro på nätet för barn och unga, genom projekt och initiativ som informerar och skapar medvetande om hur livet på internet kan påverka barn och ungdomar. I stiftelsen ingår skolplattformen Lajka med rekommendationer och resurser för vuxna och vårdnadshavare.

Prinsparets stiftelse

Prinsparets stiftelse arbetar för att skapa en säkrare och mer empatisk tillvaro på nätet för barn och unga, genom projekt och initiativ som informerar och skapar medvetande om hur livet på internet kan påverka barn och ungdomar. I stiftelsen ingår skolplattformen Lajka med rekommendationer och resurser för vuxna och vårdnadshavare.