FöretagsabonnemangMobilt bredbandFast bredbandBredband via 5GeSIMMobiltelefonerSurfplattorSmartwatchesTillbehörMobilskal och skyddMobilplånböckerHörlurarLaddareAppleSamsungSonyGoogleHuaweiKampanjer och erbjudandenFörmånerGör vår behovsanalysTelefoniFöretagsabonnemangMobiltelefonerFast telefoniBredbandFast bredbandMobilt bredbandDedikerad fiberVäxelTelefonväxelMobil växelContact CenterDigitala mötenTelefonkonferensVideokonferensMicrosoft TeamsMolntjänsterHybrid CloudInternet of ThingsDatacenterNätverkstjänsterSD-WANPrivat mobilt nät5GIT-säkerhetBrandväggIP VPNDDoS-skyddKommunikation som tjänstKonsulttjänsterUnified CommunicationBranscherSmå företagTillväxtföretagMedelstora företagStörre företagOffentlig sektorHållbarhetHållbarhet och telekomEn hållbar omställningCirkulärt företagandeKunskap och insikterSe allt innehållKundcaseRapporterGuider och handböckerWebbsändningar och kundpanelerWhitepapers och tillämpningarBloggarVarför Tele2 FöretagObegränsade kundupplevelserIt-säkerhet för ditt företagOm utfasningen av 2G- och 3G-nätenTäckning och nätTele2 i Almedalen 2024

En ansvarsfull väg mot framtiden

Så vill Tele2 bli ledande inom hållbarhet

Med hållbarheten i fokus

Med ambitiösa miljömål och innovativ teknik vill Tele2 bidra till omställningen mot en smartare värld. För att man vill och kan - och för att kunder, medarbetare och investerare kräver det.

– Vi gör ett riktigt bra jobb som vi är stolta över redan nu. Våra kunder kan känna sig säkra på att de gör ett gott miljöval. Men vi nöjer oss inte, vi kan bli ännu bättre. Vår ambition är att bli världens smartaste telekomoperatör och då ingår hållbarhet och klimatansvar som en viktig och självklar del, säger Erik Wottrich, som är global hållbarhetschef på Tele2.

Läs intervjun med Erik Wottrich nedan eller ladda ner den som pdf.

Med hållbarheten i fokus

Med ambitiösa miljömål och innovativ teknik vill Tele2 bidra till omställningen mot en smartare värld. För att man vill och kan - och för att kunder, medarbetare och investerare kräver det.

– Vi gör ett riktigt bra jobb som vi är stolta över redan nu. Våra kunder kan känna sig säkra på att de gör ett gott miljöval. Men vi nöjer oss inte, vi kan bli ännu bättre. Vår ambition är att bli världens smartaste telekomoperatör och då ingår hållbarhet och klimatansvar som en viktig och självklar del, säger Erik Wottrich, som är global hållbarhetschef på Tele2.

Läs intervjun med Erik Wottrich nedan eller ladda ner den som pdf.

En ambitiös väg framåt

Tele2 utmärker sig som det första bolaget i Sverige och det första telekomföretaget i Norden och Baltikum att fastställa nettonoll-mål och få dem godkända av SBTi. Initiativet visar på företagets ledande position inom hållbarhet och vårt engagemang för att minska klimatpåverkan. I strävan att bidra till en mer hållbar framtid har Tele2 även satt upp målet att bli ett helt fossilfritt företag till 2025 genom att använda 100 % förnybar energi i alla delar av vår egen verksamhet, ett mål som redan idag är uppfyllt genom användning av 100 % förnybar elektricitet. Dessa initiativ illustrerar vår proaktiva och ambitiösa inställning till att driva positiva förändringar inom telekomsektorn.

Men det är bara början. Nästa steg är att klimatsäkra hela värdekedjan från leverantörer till slutkund. Med en ny hållbarhetsstrategi, innovativ teknikanvändning och ambitiöst satta miljömål vill Tele2 bli bäst i klassen.

– När kunder och medarbetare tillfrågas om vad de tycker är viktigt att vi agerar på kommer klimatfrågorna ut väldigt högt. Men att ha mål, plan och ansvarstagande på plats är också något myndigheter, investerare och ägare i allt högre grad kräver, förklarar Erik Wottrich. – Dessutom är det inte längre bara en kostnad utan något som gör skillnad på sista raden – genom att spara energi spar vi pengar – men det bidrar också till affärsvärde och skapar nya affärsmöjligheter, vilket är viktigt för oss som företag.

Ödesfråga för alla

Klimatet har blivit en ödesfråga för alla, konstaterar Erik Wottrich. Det är inte något som nationer och företag kan välja till eller bortse från efter behag. Om vi ska stoppa den globala uppvärmningen, nå målen i Parisavtalet och rädda vår planet krävs bestående förändringar i hur vi lever, organiserar oss, möts och gör affärer. Alla måste hjälpas åt och med bara nio år till 2030 - då världens CO2-utsläpp enligt Parisavtalet ska ha halverats för att hålla uppvärmningen på 1,5 grader C - är det bråttom.

Telekombranschen spelar en nyckelroll i sammanhanget - som möjliggörare av omställningen till ett uppkopplat, smart och hållbart samhälle. Den infrastruktur och de produkter och tjänster man erbjuder knyter ihop människor och verksamheter så att de kan mötas med lägre miljöpåverkan. Och genom innovativ teknik som IoT, AI och nu även 5G är det möjligt att optimera flöden och energianvändning.

Samtidigt går det inte att förneka att Tele2, i egenskap av telekombolag, också utgör en del av problemet som stor konsument och leverantör av hårdvara och förbrukare av energi. – Vår roll förpliktigar, men ger oss också stora möjligheter att bidra och göra skillnad, dels internt men också för kunderna och samhället i stort, säger Erik Wottrich.

9 000 intressenter har sagt sitt

Den nya hållbarhetsstrategin, som lades fram i januari 2021, är en viktig milstolpe med högt signalvärde till marknaden. Den är också unik i sitt slag då den bygger på inspel från drygt 9 000 intressenter – kunder, leverantörer, medarbetare, investerare och partners – som har tillfrågats om sina önskemål och prioriteringar när det gäller hållbarhet och miljöfrågor. Resultatet har sammanfattats i fyra strategiska huvudområden:

  • Att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar

  • Att driva på innovation för hållbarhet

  • Att maximera sin egen potential genom mångfald och inkludering

  • Att skydda barn i ett uppkopplat samhälle

De representerar en sammanvägd bild som svarar väl upp mot relevanta FN-mål (UN Sustainable Development Goals) samtidigt som de ligger i linje med företagets affärsstrategi.

Främja cirkulär ekonomi i värdekedjan

Att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar och att driva på innovation för hållbarhet är hörnstenarna i strategin. Att klimat- och hållbarhetssäkra hela värdekedjan, från underleverantörer till slutkund, är ett rigoröst kartläggningsprojekt som är både innovativt och cirkulärt.

– Vi har tittat på allt från hur våra medarbetare reser till jobbet till vilka utsläpp som orsakas av kunderna. Men den största utmaningen är att få koll på den hårdvara vi köper, säljer och använder. Det vill säga allt från mobiltelefoner och tillbehör, till hårdvaran i basstationer och växlar, säger Erik Wottrich.

Tele2 har förbundit sig till så kallade Science Based Targets för klimatarbetet. Det är ett globalt initiativ där en oberoende tredje part granskar att företagets klimatmål stöttar Parisavtalet. Resultatet kommer på sikt att vägas in vid upphandlingar och i partnerrelationer. Minskade utsläpp, effektiv energianvändning och ökad grad av återvinning och återanvändning är i fokus i genomlysningen. Men också arbetsförhållanden vid framställningen av hårdvara och komponenter.

– Första steget har varit att kartlägga hela vår värdekedja och undersöka vilket klimatavtryck vi har i varje del. I nästa steg handlar det om att sätta relevanta mål för att sänka utsläppen och slutligen att få våra kunder och leverantörer med oss på resan, säger Erik Wottrich.

Återköp och mobiltelefoni som tjänst

Att sänka elförbrukningen är en sak. Minst lika viktig är frågan om hårdvarans livscykel och elektroniskt avfall. Det gäller att säkerställa så att resurser produceras, används och återvinns på ett miljömässigt hållbart sätt. Att det är goda arbetsvillkor i fabriker och gruvor och att restprodukter inte hamnar på soptippar eller som landfyllnad. Kraven på transparens ökar i alla led.

Tele2 har idag en process för återtag av elektronikprodukter, där man gör rekonditionering och ger dem nytt liv på en annan marknad, alternativt plockar isär dem och källsorterar avfallet.

– Vi vill uppmuntra våra kunders vilja att återanvända och återvinna. De kan exempelvis lämna in sina gamla mobiltelefoner i våra butiker och få rabatt på nya, eller välja att skänka värdet av telefonen till stiftelsen Reach for Change, säger Erik Wottrich.

Mobil som tjänst heter ett cirkulärt affärsinitiativ på företagssidan. Det innebär att ett företag istället för att köpa in mobiltelefoner till personalen abonnerar på telefon som en tjänst och får livcykelhantering och återvinning på köpet. Inga gamla telefoner bli liggande i byrålådorna. Allt kan återanvändas eller återvinnas. Här är Tele2 en föregångare i branschen, enligt Erik Wottrich.

Innovation för hållbarhet

Att minska energiförbrukningen i drift och kylning är ett ständigt fokus för Tele2. Via det internationella forskningsprojektet AI4Green, därTele2 har en ledarroll, används AI och algoritmer för att optimera energianvändningen i basstationerna. Det förväntas sänka elförbrukningen med 40 procent. Att på detta sätt testa ny teknik ligger väl i linje med målet om att vara världens smartaste telekombolag.

Men även i vardagen anstränger man sig för att göra skillnad. Varor köps lokalt när det är möjligt och videomöten uppmuntras för att minska behovet av resor. Nya byggnader utrustas med friskluft som ventilation och chefer mäts och följs upp utifrån hållbarhetsmål.

5G, IoT och AI – och framtiden

Nya smarta tjänster och innovativ teknikanvändning är en förutsättning för ett mer hållbart samhälle. Att telekom spelar en huvudroll i omställningen har visat sig tydligt under pandemin då uppkoppling varit en förutsättning för att verksamheter ska kunna bedrivas och människor träffas och kommunicera.

Tekniker som AI, IoT och 5G borgar för en mer hållbar användning av jordens resurser. Redan idag finns åtskilliga exempel på hur de bidrar till att optimera flöden och energianvändning inom industrin och i samhället. Uppkopplade maskiner och infrastruktur som via sensorer meddelar när det är dags för underhåll, mjukvara som optimerar trafikflöden eller anpassar tillgången till vatten och gödsel inom jordbruket... Allt detta har bara börjat. 5G-nätet, som har en högre kapacitet och lägre energiförbrukning, förväntas förlösa ytterligare potential, exempelvis när det gäller självkörande bilar, intelligenta fastigheter och avancerat distansarbete. Tekniken kan hjälpa i princip varje bransch att nå hållbarhetsmål genom att göra det möjligt att förändra processer och beteenden.

– Jag ser med spänning fram emot genomslaget för 5G. Det kommer skapa möjligheter för nya hållbara lösningar för både individer och samhällen. Den fortsatta utvecklingen inom IoT, automatisering och artificiell intelligens tror jag även kommer ha stor positiv påverkan på miljöarbetet framåt, säger Erik Wottrich.

Vad är du själv mest stolt över hittills? – Vårt arbete med nettonoll-mål och det vi gör för att hantera elektroniskt avfall. På sikt hoppas jag att vår rigorösa kartläggning av värdekedjan får stor effekt.

Hur ska kunderna tänka? – De ska veta att de gör ett bra val, genom att välja oss som tjänsteleverantör. På hårdvarusidan skulle jag gärna se att de ställde högre krav, vad gäller exempelvis produktion, livslängd och energieffektivitet. Jag vill uppmana våra kunder att ställa hårdare krav, eftersom det är det vi som företag svarar på.

"Det är viktigt för oss att vårt hållbarhetsengagemang fokuserar på de områden där vi kan göra så stor skillnad som möjligt. Vi är övertygade om att hållbarhetsbete kan gynna både oss, våra kunder och samhället i stort. Genom hållbarhetsarbete kan vi både göra skillnad, bli mer effektiva och hitta nya affärsmöjligheter."

Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

"Det är viktigt för oss att vårt hållbarhetsengagemang fokuserar på de områden där vi kan göra så stor skillnad som möjligt. Vi är övertygade om att hållbarhetsbete kan gynna både oss, våra kunder och samhället i stort. Genom hållbarhetsarbete kan vi både göra skillnad, bli mer effektiva och hitta nya affärsmöjligheter."

Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.