MENY

Support
Rådgivning
Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Co-location

Credit: Getty Images
Credit: Getty Images

Säkra er utrustning

Det är många företag som fortfarande förvarar sin serverutrustning på kontoret. Som ett led i att säkra er data och era applikationer kan ni flytta er utrustning till något av våra datacenter. Det finns många fördelar med det, till exempel Tele2s stamnät som innefattar skalskydd, brandskydd, kylning och redundant strömförsörjning.

Säkra er utrustning

Det är många företag som fortfarande förvarar sin serverutrustning på kontoret. Som ett led i att säkra er data och era applikationer kan ni flytta er utrustning till något av våra datacenter. Det finns många fördelar med det, till exempel Tele2s stamnät som innefattar skalskydd, brandskydd, kylning och redundant strömförsörjning.

Det här erbjuder vi i våra datacenter

Tillträdeskontroll

I våra datacenter är samtliga ytterdörrar av stål och fönster i marknivå har fönsterluckor av stål. De är utrustade med rörelsesensorer och dörrar och fönster har försetts med öppningsbrytare. Ventilationsgaller, fönster och grindar är dessutom försedda med vibrationsbrytare. Utanför entrén finns bevakningskameror och vissa rum har kameraövervakning. Kontrollsystemet medger tillträde till datacentren endast med hjälp av personligt kodade passerkort.

Brandskydd

Känsliga brandlarmssystem har installerats i datacentren. Dessa omfattar luftkanalyssystem och jonlarm som analyserar luft på olika platser i rummet och varnar vid eventuell rökutveckling och brand. Serverrummen utgör en separat brandcell med minst BD60-partitioner mot andra rum och minst BD30-dörrar mot korridorerna. Larm från brandbekämpningssystemet, tillträdeskontrollen och CTS-systemen skickas till en drifts- och övervakningscentral inom Tele2, samtidigt som sms skickas ut till valda personer inom Tele2 eller larm till Tele2s servicedesk. Vi har även en direkt koppling till räddningstjänst vid brandlarm.

Tillträdeskontroll

I våra datacenter är samtliga ytterdörrar av stål och fönster i marknivå har fönsterluckor av stål. De är utrustade med rörelsesensorer och dörrar och fönster har försetts med öppningsbrytare. Ventilationsgaller, fönster och grindar är dessutom försedda med vibrationsbrytare. Utanför entrén finns bevakningskameror och vissa rum har kameraövervakning. Kontrollsystemet medger tillträde till datacentren endast med hjälp av personligt kodade passerkort.

Brandskydd

Känsliga brandlarmssystem har installerats i datacentren. Dessa omfattar luftkanalyssystem och jonlarm som analyserar luft på olika platser i rummet och varnar vid eventuell rökutveckling och brand. Serverrummen utgör en separat brandcell med minst BD60-partitioner mot andra rum och minst BD30-dörrar mot korridorerna. Larm från brandbekämpningssystemet, tillträdeskontrollen och CTS-systemen skickas till en drifts- och övervakningscentral inom Tele2, samtidigt som sms skickas ut till valda personer inom Tele2 eller larm till Tele2s servicedesk. Vi har även en direkt koppling till räddningstjänst vid brandlarm.

Strömförsörjning

Alla elektriska installationer baseras på en N+1 lösning bestående av så kallade "no break"-system (avbrottsfri strömkälla), batterier och reservsystem (dieseldrivna generatorer). Det innebär att ett extra batterisystem och en extra dieselgenerator har installerats. I alla datacenter finns UPS-anläggningar för att garantera ström utan strömspikar vilket kan påverka serverutrustning. UPS:erna gör även att datacentret vid ett strömavbrott kan förse utrustningen med ström utan avbrott innan dieslarna kommer igång.

Kylning

Kylsystemet som vi använder är uppbyggt enligt principen N+1. Därför har en extra kylenhet installerats. Luftkonditioneringssystemet – som möjliggör miljövänlig IT-användning och naturlig kylning – säkerställer att rumstemperaturen i datacentren alltid är i enlighet med bästa praxis för IT- och telekombranschen.Tele2 arbetar ständigt för att få en effektiv och energisnål kylning av datacentren. Vi använder miljövänliga alternativ och investerar i frekvensfläktar, vattenkyla och luftkyla om det är möjligt. 

Strömförsörjning

Alla elektriska installationer baseras på en N+1 lösning bestående av så kallade "no break"-system (avbrottsfri strömkälla), batterier och reservsystem (dieseldrivna generatorer). Det innebär att ett extra batterisystem och en extra dieselgenerator har installerats. I alla datacenter finns UPS-anläggningar för att garantera ström utan strömspikar vilket kan påverka serverutrustning. UPS:erna gör även att datacentret vid ett strömavbrott kan förse utrustningen med ström utan avbrott innan dieslarna kommer igång.

Kylning

Kylsystemet som vi använder är uppbyggt enligt principen N+1. Därför har en extra kylenhet installerats. Luftkonditioneringssystemet – som möjliggör miljövänlig IT-användning och naturlig kylning – säkerställer att rumstemperaturen i datacentren alltid är i enlighet med bästa praxis för IT- och telekombranschen.Tele2 arbetar ständigt för att få en effektiv och energisnål kylning av datacentren. Vi använder miljövänliga alternativ och investerar i frekvensfläktar, vattenkyla och luftkyla om det är möjligt.