Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Samverkanstjänster

Lösningar efter dina behov

Som kund till Tele2 är det enkelt att möta dagens krav på kommunikation. Du behöver inte längre lägga tid och energi på att utvärdera tekniken eller investera i lösningar som ska underhållas, utvecklas och administreras. 

En lösning för all kommunikation

Med Collaborate får du samarbete som tjänst. Tjänsten bygger på teknik från ledande leverantörer inom områdena telefoni, video, chat, presence och dokumentdelning, som till exempel Alcatel-Lucent.

Obegränsad kommunikation

Med Collaborate kan du sömlöst kommunicera och samarbeta med olika verktyg, oavsett plats eller plattform. Och genom att lägga all kommunikation i molnet blir ni flexiblare, kvickare och mer effektiva. Era behov avgör hur tjänsten kommer att paketeras.

Fördelar med Collaborate

Samarbeta på dina villkor
Alla kommunikationsmöjligheter i en enda lösning
Teknik från ledande leverantörer
Lösningen anpassas helt efter dina behov