Datacenter

Applikationer eller co-location

Credit: Getty Images
Credit: Getty Images

Datacenter via konsulttjänster

Datacenter är en viktig del i vårt nätverkserbjudande. Många verksamheter kommer att centralisera sin drift för att nå effektivitetsvinster. En stor del kommer också att lägga ut applikationer på extern drift eller hyra molntjänster. Vi hjälper er att optimera server- och kommunikationsmiljön för att maximera resursutnyttjande, säkerhet och åtkomst.

Operatör och integratör

Tele2 är både operatör och integratör och kan därför anpassa erbjudandet för att möta era behov av kompletta kommunikationslösningar. I arbetet med att konsolidera datahallar till en centraliserad miljö kan ni välja hur lösningen ska realiseras – i data center, som molntjänst, hostad eller outsourcad tjänst. Vårt erbjudande omfattar allt från konsultativt stöd och implementation av lösning till drift av kommunikationslösningen.