Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Applikationsdrift

Credit: Getty Images
Credit: Getty Images

Middleware-drift

I middleware ingår allt som finns med i IT-drift, men Tele2 har utökat ansvaret till att även innefatta vissa pooler av applikationen. Vi tar backup, övervakar och ansvarar för de delar som ingår i middlewaretjänsten. Där ingår allt som innefattas av IT-drift men vi driftar även serverapplikationer på Windows och Linux/Unix, som t ex Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Oracle-databaser, Apache samt Microsoft Dynamics Ax och Microsoft Dynamics Nav.

Inom alla applikationer där vi kan erbjuda middleware-drift har vi specialiserade tekniker med certifikat, ständig uppdaterad kunskap och lång erfarenhet.

Procedurdrift

Procedurdrift befriar din organisation från en mängd driftsuppgifter som tar tid för dina it-specialister. Vi driftar dina specialapplikationer 24 timmar om dygnet, året runt, och bidrar med ledande expertis kring exempelvis övervakning och prestandaoptimering. Vi driftar dessa applikationer med hjälp av processer från uppdragsgivaren. Vi dokumenterar processerna och följer dem enligt dina önskemål.

ERP-system

ERP-applikationer är ofta anpassade efter kunden och det krävs att en ERP-leverantör hanterar applikationen. Idag driftar vi enligt bestämda processer delar av ERP-system åt våra kunder. Det är då kunden och/eller partnern som sätter upp processer som vi sedan följer.