Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Videokonferens

Fullskaliga konferenstjänster för alla typer av möten

Håll era möten när, var och hur ni vill
Sätt användaren i centrum, inte tekniken
Minska ert företags kostnader och miljöpåverkan

Öka delaktigheten och engagemanget i organisationen
Välj mellan unika lösningar eller molntjänster
Vi tar ett helhetsansvar för video, telefoni och nätverk

Videomöten på dina villkor

Videomöten minskar både kostnader och miljöpåverkan och är ett effektivt sätt för medarbetare att arbeta mobilt och vara tillgängliga, oavsett var de befinner sig.

Tele2 Företags videokonferenstjänster bygger på teknik från ledande leverantörer och möjliggör sömlös kommunikation mellan olika program, oavsett var du är eller vilka enheter du använder. Du bestämmer om du vill ha lösningen i molnet eller som en unik lösning för ditt företag. Oavsett är tjänsten helt skalbar efter dina behov. 

Videokonferenser

Tele2 Företag erbjuder ett helhetskoncept för mötestjänster med allt från lösningar i molnet till tjänster som är unika och anpassade helt efter era behov. Tjänsterna spänner från video i mobila enheter till större integrationsanläggningar på fasta skärmar. När vi levererar tjänsten i vårt eget nät kan vi ta ett helhetsansvar från installation till drift och löpande underhåll. 

Video i molnet

Våra molntjänster erbjuder funktionalitet för de flesta behov, med snabb leverans, hög driftsäkerhet och generös skalbarhet. Hos Tele2 finns lösningar för att hantera traditionell video, mobil video, Skype for Business, Skype och WebRTC så att ni kan kommunicera med era kollegor, partners och kunder på det sätt som ni önskar.

Anpassade möteslösningar

Integrationer med bokningssystem, IP-PBX eller andra befintliga system är några anledningar till att unika och anpassade videolösningar är att rekommendera. Vi levererar unika och anpassade videolösningar placerade hos er eller i våra datorhallar och kan vid behov paketera även dessa som en tjänst om så önskas.

Credit: Annie Spratt, unsplash
Credit: Annie Spratt, unsplash

Mötesrum som tjänst

Med Mötesrum som tjänst köper du kundanpassade videorumssystem till din organisation. Du kan välja mellan våra färdiga paketlösningar eller skapa dina egna paket anpassade efter din mötesplattform och dina behov. Tele2 tar helhetsansvar för hårdvara, installation och support till en fast månadskostnad. Du får dessutom tillgång till självserviceportalen Tele2 Service Online, TSO.

Mötesrum som tjänst går att kombinera med kundunika videolösningar, Tele2 Video och Cisco Webex. Läs mer om dessa tjänster nedan. 

Teams All-in

Teams All-in passar för privata organisationer som vill bygga sin möteslösning runt Microsoft Teams. Alla mötesfunktioner från Teams som inspelning, streaming och AI kan användas. Hela möteslösningen hanteras via Office 365.

Huddle Room

Huddle Room passar privata och offentliga organisationer som vill bygga sin möteslösning runt exempelvis Zoom eller Google Hangout. Den kan också vara ett komplement till en Teams all-in lösning. ​ ​

Kundunika lösningar

Det här passar dig som har behov av extra hög säkerhet eller anpassade funktioner. Den är vanlig bland företag och organisationer som vill ha en lösning som inte omfattas av Cloud Act. När du väljer en kundunik lösning bidrar Tele2 med design, dimensionering, installation, support och löpande förbättringar. Infrastrukturen kan ägas av er eller köpas som tjänst och driftas av Tele2. 

Tele2 Video

Den här lösningen passar dig som vill ha en molnbaserad tjänst. Den är särskilt anpassad till offentliga organisationer som behöver en lösning med hög säkerhet som inte omfattas av Cloud Act. Den används ofta som komplement till kundunika lösningar, för att förenkla säkerhetsarbetet när man t ex inte vill bjuda in externa besökare i det egna nätverket.

Cisco Webex

Denna tjänst passar privata organisationer som vill ha en öppen molnbaserad lösning för att kunna nå både sina egna och andras möten i ett enkelt gränssnitt. Lösningen uppdateras kontinuerligt med nya funktioner som AI, inspelning och streaming. I lösningen finns också specialiserade funktioner för webinar, utbildning och grupper