MENY

Support
Rådgivning
Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Allt om ADSL

Se innehåll och dokument

Här har vi samlat supportinformation för dig som använder Bredband ADSL.

Vänligen notera att flytt av ADSL inte längre är möjlig då Tele2 från 16 december 2019 inte längre säljer ADSL. Detta beror på att tekniken är utgående och ger låg kapacitet i förhållande till mer moderna bredbandstekniker som fiber, kabel-tv och mobilt bredband.

Du är alltid välkommen att kontakta kundservice om du har frågor om ADSL eller alternativa lösningar. 

Felsökningsguide

Du behöver först säkerställa att det inte är fel på telefonitjänsten.

  • Koppla ur alla telefoner och annan utrustning som är inkopplad mot huvudjacket.

  • Vänta minst 2 minuter för att en eventuell kortslutning ska korrigeras.

  • Koppla därefter bara in en telefon i huvudjacket och lyssna efter en kopplingston. Använd inte en trådlös telefon vid detta test.

Får du ingen ton provar du med en annan telefon för att säkerställa att telefonen du har använt inte är trasig.

Kontakta kundservice för support när du vet vilken tjänst det är som inte fungerar. Det är bra om du är på den plats där utrustningen är placerad och att du ringer från en mobiltelefon eller annan fastnätstelefon. Vi kan behöva justera telefonitjänsten i samband med ditt samtal till oss.

Hur hittar jag huvudjacket i lokalerna?

  • Sätt mellanproppen i första jacket.

  • Anslut inte någon sladd till mellanproppen och inte heller någon annan utrustning till jacket.

  • Koppla in en telefon till ett annat telefonjack.

  • Om du inte får kopplingston har du hittat huvudjacket.

  • Om du får kopplingston sätter du mellanproppen i ett annat jack och testar telefonen igen.