Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.
Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Skydda dig och ditt företag mot ransomware

Se innehåll och dokument

Vad är ransomware?

Ransomware är en skadlig programvara som fungerar som ett utpressningsvirus. Programmet kan kryptera informationen på en dator eller server till dess att exempelvis en lösensumma betalas. Dock är det aldrig en garanti att datorn eller servern fungerar normalt igen trots att betalning är gjord. Programmet kan spridas till andra anslutna datorer och servrar i samma nätverk.

Ska man betala lösensumman?

Säkerhetsexperter och polisen avråder från att betala en lösensumma eftersom det inte kan garantera att datorn börjar fungerar igen eller att du får tillbaka datafilerna. 

Att skydda sig mot ransomware

Genom att alltid ha uppdaterade programvaror på datorer och servrar kan du förhindra att drabbas av ransomware. Du bör även utbilda din personal i grundläggande IT-säkerhet, som till exempel hur man sätter starka lösenord och granskar alla meddelanden kritiskt så att man undviker att klicka på misstänksamma länkar och bilagor. 

För att skydda sig mot ransomware rekommenderar vi alla våra kunder att se över sina IT-miljöer och säkerställa att:

  • Mjukvara, antivirusprogram och operativsystem är uppdaterade

  • Ni har fungerande säkerhetskopierings- och återställningsrutiner. 

  • Ni bevakar och håller er informerade om det senaste inom IT-säkerhet, och regelbundet utför riskanalyser

Rekommendationerna ovan är särskilt viktiga för servrar som används för kommunikationsapplikationer, såsom företagsväxlar, hänvisningssystem och röstbrevlådor. På dessa typer av applikationer sker förändringar ofta och därför bör också regelbundna säkerhetskopieringar göras ofta. Kopiorna bör av säkerhetsskäl lagras på annan server och nätverk som är separerat från den aktuella servern .

Så här märker du att du har blivit utsatt för ransomware

Om din dator eller server plötsligt visar en skärm eller en specifik webbsida som förklarar hur du ska göra för att låsa upp dina datafiler, ofta genom att betala i bitcoin eller annan kryptovaluta, har du troligen blivit utsatt för ett utpressningsvirus. Vi rekommenderar att du genast tar kontakt med din IT-support. 

Data är den nya oljan, och anses av många vara världens mest värdefulla resurs. Både som privatperson och som företag är det därför viktigare än någonsin att hålla sig uppdaterad och veta hur man kan höja sin IT-säkerhet. Vi på Tele2 har olika IT-tjänster där vi erbjuder en säker skräddarsydd plattform och skydd för din data oavsett vart den lagras. Kontakta oss om du vill veta mer. 

Exempel på de största ransomware-attackerna under 2019 

Demant

Under 2019 drabbades det danska bolaget Demant av ett ransomware som slog ut deras verksamhet. Den beräknade kostnaden för skadan beräknas ligga kring mellan $80m - $95m.

Norsk Hydro

Norsk Hydro drabbades av LockerGoga Ransomware under mars månad 2019 som påverkade produktionen ända fram till sommaren. Den beräknade kostnaden för skadan beräknas ligga kring mellan $60m - $71m.

Baltimore

Staden Baltimore i Maryland, USA drabbades 2019 av ett nytt aggressivt ransomware, RobbinHood. Utpressarna krävde $76 000 men staden beslutade sig för att vägra betala och ta förlusterna av datan, som innehöll bland annat en betalningsplattform för vattenförbrukning, fastighetsskatt och trafikförseelser.

Den beräknade kostnaden för skadan beräknas ligga kring mellan $18,2m.