Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Vidarekoppla - skicka dina samtal vidare

Se innehåll och dokument

Vidarekoppling är en tjänst som ingår i ditt abonnemang.

Hur fungerar vidarekoppling?

Vidarekoppling är en tjänst som ingår kostnadsfritt i ditt abonnemang och innebär att du kan koppla samtal vidare till ett annat nummer eller till din telefonsvarare. Du kan däremot inte vidarekoppla SMS eller MMS.

Vidarekopplar du till ett fastnätsnummer eller till en annan operatör kostar vidarekoppling enligt din ordinarie prislista. Vidarekoppling till din telefonsvarare eller ett telefonnummer hos Tele2/Comviq är gratis. 

Det finns två typer av vidarekopplingar du kan göra. Du kan antingen:

 • Vidarekoppla ditt mobilnummer till din telefonsvarare

 • Vidarekoppla till ett annat telefonnummer

Har du Tele2 Växel? Här kan du läsa mer om hur du gör vidarekopplingar.

Vidarekopplingar till din telefonsvarare

Koppla samtal vidare till telefonsvararen På din knappsats, tryck in: **KOD*+46252, ditt mobilnummer utan första nollan, # och sedan lur/skicka.

Du kan ta bort vidarekopplingen till telefonsvararen genom att trycka: #KOD# och sedan lur/skicka.

Här nedanför ser du alla koder som du kan använda. Alla exempel är skrivna med det fiktiva telefonnumret 0701234567, ersätt det med ditt eget. 

För att vidarekoppla samtal:

 • När du inte svarar: Tryck **61*+46252701234567# LUR

 • När du stängt av din telefon eller om den tappat täckning: Tryck **62*+46252701234567# LUR

 • När du är upptagen i telefon eller trycker bort ett samtal: Tryck **67*+46252701234567# LUR

 • För att den som ringer ska få upptagetton när du pratar i telefon: Tryck #67# LUR

 • Alla samtal: Tryck **21*+46252701234567# LUR

 • Återställa vidarekopplingar: För att återställa alla vidarekopplingar till standardinställningarna för ditt abonnemang Tryck ##002# LUR

  Vidarekopplingen kommer att fungera både i Sverige och i utlandet. När du trycker in aktiveringskoden ##002# LUR upphör samtidigt eventuella tidigare vidarekopplingsinställningar du lagt in.

 • För att ändra tiden innan telefonsvararen startar: Tryck **61* +46 252. Ange därerfter ditt telefonnummer utan första nollan, tryck ** och den tid som du bestämt dig för. Du kan välja från 5 sekunder upp till 30 sekunder. Avsluta med #. Exempel, om ditt nummer är 070-123 456 XX och du vill att telefonsvararen ska gå igång efter 20 sekunder (ca 4 signaler) knappar du in ** 61 * +4625270123456XX ** 20 #

Vidarekoppla till ett annat telefonnummer

När du automatiskt vill koppla samtal som rings till ditt mobilnummer vidare till ett annat telefonnummer så kan du välja mellan flera olika typer av vidarekoppling:

För att vidarekoppla:

 • Vid ej svar: **61* numret du vill vidarekoppla till, inklusive riktnummer # LUR

 • Vid ej kontakt: **62* numret du vill vidarekoppla till, inklusive riktnummer # LUR

 • Vid upptaget: **67* numret du vill vidarekoppla till, inklusive riktnummer # LUR

 • Alla samtal: **21* numret du vill vidarekoppla till, inklusive riktnummer # LUR

 • Om du vill kontrollera vad som är inställt: *# 21, 61, 62 eller 67 # LUR

 • Om du vill inaktivera din vidarekoppling (urkoppling): ## 21, 61, 62 eller 67 # LUR