Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Mobiltelefoni för företag

Nu ingår 5G i alla våra abonnemang

Kundcase Käppalaförbundet: Bättre hantering av mobilenheterna

Medarbetarna på Käppalaförbundet har utrustning som alltid är uppdaterad och väl fungerande. Den gamla utrustningen återvinns på ett miljömässigt och säkert sätt.