Mobility

Unified Endpoint 
Management (UEM)

Unified Endpoint Management (UEM) gör det möjligt för företag att på ett säkert sätt hantera medarbetarnas mobila enheter, applikationer, inställningar och säkerhetsdetaljer sömlöst och utan handpåläggning (via OTA – over the air). IT-administratörer hanterar enheternas livscyklar och dess tillämpningar från registrering till avveckling, och kan däremellan snabbt påskynda och anpassa användarnas mobilhantering.

UEM i korta drag

 • Styr flera enheter samtidigt

  Minska förvaltnings­kostnaderna genom att styra och administrera flera mobila enheter samtidigt. Allt i ett verktyg!

 • Enkel konfigurering

  Skicka konfigurationer enkelt till alla enheter med ett kommando eller välj ut specifika inställningar för en enskild enhet.

 • Kontroll och ökad säkerhet

  Få kontroll och öka säkerheten över mobila enheter och dess innehåll.

 • Fokusera på jobbet

  Låt användaren fokusera på jobbet genom att enheten alltid är anpassad med rätt applikationer och inställningar.

Flexibel hantering av företagsägda enheter

UEM erbjuder ett hanteringsalternativ för all implementering från strikta företagsenheter till personligt anpassade, samt funktionsenheter för specifika ändamål.

Med en UEM-tjänst från Tele2 Företag får du koll på företagets alla olika enheter, oavsett vilka typer och modeller som används inom företaget. Vi ser till hela enhetens livscykel – från inköp med tillhörande installation och konfigurering, sedan uppdatering, drift och support tills produkten ska återvinnas.

Flexibel hantering av egna enheter
Vill ni istället sköta egen hantering av enheter och terminaler, så kallad klienthantering, så kan vi hjälpa till att sätta upp infrastrukturen och att ni har rätt verktyg på plats. En stor del av UEM-hanteringen är också att bibehålla användarintegriteten genom att särskilja privat innehåll från företagets innehåll på enheten.

Auto enrollment

I kombination med UEM-leveransen skickas samtliga hårdvaror med Auto enrollment-funktionalitet för Apple, Samsung och Google Android.