FöretagsabonnemangMobilt bredbandFast bredbandeSIMFyll på dataMobiltelefonerSurfplattorSmartwatchesTillbehörMobilskal och skyddMobilplånböckerHörlurarLaddareAppleSamsungSonyGoogleHuaweiKampanjer och erbjudandenFörmånerTelefoniFöretagsabonnemangMobiltelefonerFast telefoniBredbandFast bredbandMobilt bredbandDedikerad fiberVäxelTelefonväxelMobil växelContact CenterDigitala mötenTelefonkonferensVideokonferensMicrosoft TeamsMolntjänsterHybrid CloudInternet of ThingsDatacenterNätverkstjänsterSD-WANPrivat mobilt nät5GIT-säkerhetBrandväggIP VPNDDoS-skyddKommunikation som tjänstKonsulttjänsterUnified CommunicationBranscherSmå företagTillväxtföretagMedelstora företagStörre företagOffentlig sektorVarför Tele2 FöretagHållbarhetHållbarhet och telekomCirkulärt företagandeArtiklar och kundcase om hållbarhetRapport: Det hållbara företagandetMöt Tele2s hållbarhetschefOm Tele2s arbete med hållbarhetKunskap och insikterKundcaseRapporterGuiderHandböckerWebcastsWhitepapers och tillämpningarKundpaneler och eventSäkerhetsbloggenObegränsade kundupplevelserIt-säkerhet för ditt företag5G för företagetDet hybrida arbetslivetOm utfasningen av 2G- och 3G-nätenGör vår behovsanalysTräffa oss i Almedalen

BYGG OCH ANLÄGGNING

Stora förändringar väntas när byggsektorn digitaliseras

Ny teknik skapar nya arbetssätt för byggsektorn

Byggsektorn skapar hållbara samhällen och attraktiva livsmiljöer för människor att arbeta, bo och leva i. Med digital teknik är det möjligt att planera byggandet och utforma hus, anläggningar och infrastruktur bättre och mer effektivt.

Byggbranschen har dock varit sen med att utnyttja fördelarna med digitalisering jämfört med många andra branscher. Nu förväntas bygg och anläggning bli nästa bransch att genomgå stora förändringar med hjälp av digital teknik. Många initiativ och satsningar pågår och det är ett tydligt fokus på digitalisering som en av de främsta drivkrafterna till förändring i branschen. Med digital modellering och virtuella konstruktionsritningar blir hela byggprocessen mer effektiv, med både tidsmässiga och ekonomiska besparingar. 

Byggsektorn skapar hållbara samhällen och attraktiva livsmiljöer för människor att arbeta, bo och leva i. Med digital teknik är det möjligt att planera byggandet och utforma hus, anläggningar och infrastruktur bättre och mer effektivt.

Byggbranschen har dock varit sen med att utnyttja fördelarna med digitalisering jämfört med många andra branscher. Nu förväntas bygg och anläggning bli nästa bransch att genomgå stora förändringar med hjälp av digital teknik. Många initiativ och satsningar pågår och det är ett tydligt fokus på digitalisering som en av de främsta drivkrafterna till förändring i branschen. Med digital modellering och virtuella konstruktionsritningar blir hela byggprocessen mer effektiv, med både tidsmässiga och ekonomiska besparingar. 

Det finns många anledningar för byggbranschen att gå över till digitala modeller istället för traditionella pappersritningar. En av dem är att redan vid projekteringsfasen kunna visualisera exakt vilken typ av, och hur mycket, material som behövs och säkerställa att allting kommer att passa ihop vid montering. Därmed kan onödiga misspass och felköp i form av för lite eller för mycket material undvikas.

Utöver fördelen med att redan från början veta exakt vad som kommer att behövas för bygget kan digitala metoder också se till att allt material hamnar på rätt ställe. Med GPS-koordinater och leveranskvittering går det att säkerställa att beställt material hamnar på rätt plats.

Det finns många anledningar för byggbranschen att gå över till digitala modeller istället för traditionella pappersritningar. En av dem är att redan vid projekteringsfasen kunna visualisera exakt vilken typ av, och hur mycket, material som behövs och säkerställa att allting kommer att passa ihop vid montering. Därmed kan onödiga misspass och felköp i form av för lite eller för mycket material undvikas.

Utöver fördelen med att redan från början veta exakt vad som kommer att behövas för bygget kan digitala metoder också se till att allt material hamnar på rätt ställe. Med GPS-koordinater och leveranskvittering går det att säkerställa att beställt material hamnar på rätt plats.

BIM och VDC bygger ökad effektivitet

Genom digitala verktyg som bidrar till både automatisering, bättre flöden och minskad administration kan företag i byggbranschen använda sin tid till produktivt arbete, och fokusera på det som faktiskt genererar intäkter - något som i förlängningen ökar antalet fakturerbara timmar och bidrar till ökad lönsamhet.

BIM, Building Information Modelling (byggnadsinformationsmodellering), och VDC, Virtual Design and Construction (virtuell design och konstruktion) är metoder som i allt högre grad används för att digitalisera byggprocessen, från prospektering och skapandet av 3D-modeller till själva byggandet.

BIM och VDC bygger ökad effektivitet

Genom digitala verktyg som bidrar till både automatisering, bättre flöden och minskad administration kan företag i byggbranschen använda sin tid till produktivt arbete, och fokusera på det som faktiskt genererar intäkter - något som i förlängningen ökar antalet fakturerbara timmar och bidrar till ökad lönsamhet.

BIM, Building Information Modelling (byggnadsinformationsmodellering), och VDC, Virtual Design and Construction (virtuell design och konstruktion) är metoder som i allt högre grad används för att digitalisera byggprocessen, från prospektering och skapandet av 3D-modeller till själva byggandet.

Vinster och utmaningar med fortsatt digitalisering

Digitalisering står högt upp på dagordningen för de flesta företagen i byggbranschen men alltför många saknar en strategi för hur det ska genomföras.

I tidigare undersökningar bedömer branschens aktörer själva att bristande kommunikation inom bygg- och förvaltningsprocessen kan kosta upp till 60 miljarder årligen.

Enligt en studie av McKinsey förutspår man att mellan 2020-2025 kommer digitaliseringen att öka produktiviteten i byggbranschen med hela 20 %, genom att skapa en smidigare byggprocess med mindre felmarginaler.

Digitalisering står högt upp på dagordningen för de flesta företagen i byggbranschen men alltför många saknar en strategi för hur det ska genomföras.

I tidigare undersökningar bedömer branschens aktörer själva att bristande kommunikation inom bygg- och förvaltningsprocessen kan kosta upp till 60 miljarder årligen.

Enligt en studie av McKinsey förutspår man att mellan 2020-2025 kommer digitaliseringen att öka produktiviteten i byggbranschen med hela 20 %, genom att skapa en smidigare byggprocess med mindre felmarginaler.

Främst de stora företagen och bostadsbolagen ser tydliga vinster med digitaliseringen: det skapar bättre kundupplevelser, ökad konkurrenskraft och kostnadseffektivitet, bättre samverkan mellan olika aktörer, mer tillgänglig information och lägre klimatpåverkan genom smartare materialberäkningar.

Slutsatserna visar på en stor potential för både sänkta kostnader och ökad kvalitet. På sikt kan flera kostnadsslag t om halveras och produktiviteten där fördubblas. Allt tack vare den digitala våg som revolutionerar byggindustrin. 

Främst de stora företagen och bostadsbolagen ser tydliga vinster med digitaliseringen: det skapar bättre kundupplevelser, ökad konkurrenskraft och kostnadseffektivitet, bättre samverkan mellan olika aktörer, mer tillgänglig information och lägre klimatpåverkan genom smartare materialberäkningar.

Slutsatserna visar på en stor potential för både sänkta kostnader och ökad kvalitet. På sikt kan flera kostnadsslag t om halveras och produktiviteten där fördubblas. Allt tack vare den digitala våg som revolutionerar byggindustrin. 

Kundcase: SKB

SKB har tagit det digitala språnget

På SKB har kontorspersonalen arbetat hemifrån i ett år och tillägnat sig ovärderliga erfarenheter för framtiden. Teams, parat med Tele2 Företags bredband och mobila växel är navet i lösningen.

Kundcase: SKB

SKB har tagit det digitala språnget

På SKB har kontorspersonalen arbetat hemifrån i ett år och tillägnat sig ovärderliga erfarenheter för framtiden. Teams, parat med Tele2 Företags bredband och mobila växel är navet i lösningen.

Kommunikationslösningar som tjänst

Med as a service-lösningar från Tele2 Företag får företag tillgång till tjänster och kunskap som tillgodoser deras behov inom kommunikation och it-infrastruktur. Det betyder att kunderna slipper tänka på drift och investeringar och i stället kan fokusera på sin kärnverksamhet och affärsnytta. Samtidigt minskar behovet av experter inom det egna företaget.

Konceptet as a service ökar flexibiliteten att skala upp eller ned efter behov, samtidigt som företaget även kan få ett cirkulärt och klimatsmart alternativ där livscykelhantering och återvinning ingår i processen.

Kommunikationslösningar som tjänst

Med as a service-lösningar från Tele2 Företag får företag tillgång till tjänster och kunskap som tillgodoser deras behov inom kommunikation och it-infrastruktur. Det betyder att kunderna slipper tänka på drift och investeringar och i stället kan fokusera på sin kärnverksamhet och affärsnytta. Samtidigt minskar behovet av experter inom det egna företaget.

Konceptet as a service ökar flexibiliteten att skala upp eller ned efter behov, samtidigt som företaget även kan få ett cirkulärt och klimatsmart alternativ där livscykelhantering och återvinning ingår i processen.

Med säkerheten i fokus

Den digitala transformationen, med molnlösningar och flexibla arbetssätt, har tagit stora steg framåt under senare tid. Det är inte längre möjligt att utveckla en verksamhetsstrategi utan att inkludera nätverkssäkerhet och flexibla IT-infrastrukturer från början.

Men i takt med att företag digitaliseras utsätts de också för nya typer av hot. Äldre system är ofta oflexibla, kostsamma och saknar de säkerhetsfunktioner som behövs i en digitaliserad verksamhet. För att undvika säkerhetsrisker och samtidigt vara kostnadseffektiv krävs rätt säkerhetslösningar för verksamhetens förutsättningar och behov. Har du de verktyg som behövs för att skydda din verksamhet?

Med säkerheten i fokus

Den digitala transformationen, med molnlösningar och flexibla arbetssätt, har tagit stora steg framåt under senare tid. Det är inte längre möjligt att utveckla en verksamhetsstrategi utan att inkludera nätverkssäkerhet och flexibla IT-infrastrukturer från början.

Men i takt med att företag digitaliseras utsätts de också för nya typer av hot. Äldre system är ofta oflexibla, kostsamma och saknar de säkerhetsfunktioner som behövs i en digitaliserad verksamhet. För att undvika säkerhetsrisker och samtidigt vara kostnadseffektiv krävs rätt säkerhetslösningar för verksamhetens förutsättningar och behov. Har du de verktyg som behövs för att skydda din verksamhet?

Några exempel på framgångsrik digitalisering

En svensk koncern i byggbranschen drar nytta av it och digitalisering i ett större projekt med infrastrukturarbete. Två miljoner ton sten, lera och grus ska transporteras bort under arbetet med Västlänken. Med fordon som kopplas till en digital våg kan lastkapaciteten utnyttjas maximalt för varje transport. Under det första året som tjänsten användes minskade antalet lastbilstransporter i centrala Göteborg med cirka 1 600.

Ett byggföretag i bostadsbranschen använder molnbaserad AI som hjälp för arkitekter, stadsplanerare och fastighetsutvecklare att fatta beslut om bland annat design och hållbarhet tidigt i ett projekt.

Ett byggkonsultföretag använder visualiseringsverktyget SkyView. Med en drönarskannad kopia av verkligheten, en digital tvilling, blir det enklare att kontrollera ritningar och modeller mot verkligheten i 2D och 3D.

Några exempel på framgångsrik digitalisering

En svensk koncern i byggbranschen drar nytta av it och digitalisering i ett större projekt med infrastrukturarbete. Två miljoner ton sten, lera och grus ska transporteras bort under arbetet med Västlänken. Med fordon som kopplas till en digital våg kan lastkapaciteten utnyttjas maximalt för varje transport. Under det första året som tjänsten användes minskade antalet lastbilstransporter i centrala Göteborg med cirka 1 600.

Ett byggföretag i bostadsbranschen använder molnbaserad AI som hjälp för arkitekter, stadsplanerare och fastighetsutvecklare att fatta beslut om bland annat design och hållbarhet tidigt i ett projekt.

Ett byggkonsultföretag använder visualiseringsverktyget SkyView. Med en drönarskannad kopia av verkligheten, en digital tvilling, blir det enklare att kontrollera ritningar och modeller mot verkligheten i 2D och 3D.

Framtidssäkra företaget med digitala tjänster

Hur långt har din verksamhet kommit i sin digitaliseringsprocess? Har ni rätt förutsättningar och lösningar för att utvecklas och effektivisera företaget? Digitalisering är en nyckel till framgång för bygg- och anläggningsbranschen, och bra telekomlösningar är en förutsättning för att kunna bygga en digital verksamhet.

Tele2 Företag har lång erfarenhet av samarbeten med företag i bygg- och anläggningsbranschen. För de som ger oss förtroendet att bli leverantör kan vi hjälpa till med allt från lokala nätverksintegrationer till telefoni, och som kund kan du alltid känna dig trygg med att vi tar ansvar för helheten.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för att utveckla din verksamhet? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Framtidssäkra företaget med digitala tjänster

Hur långt har din verksamhet kommit i sin digitaliseringsprocess? Har ni rätt förutsättningar och lösningar för att utvecklas och effektivisera företaget? Digitalisering är en nyckel till framgång för bygg- och anläggningsbranschen, och bra telekomlösningar är en förutsättning för att kunna bygga en digital verksamhet.

Tele2 Företag har lång erfarenhet av samarbeten med företag i bygg- och anläggningsbranschen. För de som ger oss förtroendet att bli leverantör kan vi hjälpa till med allt från lokala nätverksintegrationer till telefoni, och som kund kan du alltid känna dig trygg med att vi tar ansvar för helheten.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för att utveckla din verksamhet? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.