MENY

Support
Rådgivning
Tele2 Företag erbjuder tjänster inom IT-och Telekom för stad och på landsbygden.

Effektiv IT-säkerhet för det digitala arbetssättet

Nya risker kräver ökad IT-säkerhet

Tidigare hade företagen generellt bra kontroll över säkerheten då datorer, servrar och anställda oftast befann sig i samma byggnad. Digitaliseringen har påverkat arbetssätt, server- och applikationsdrift samt förändrat vårt syn på vad som utgör ett arbetsverktyg och en arbetsplats. Vi har idag större behov av säkerhetslösningar som skyddar mot intrång utan att påverka tillgängligheten, och som är skalbara efter verksamhetens behov,

Nya tekniker som exempelvis SD-WAN riktar sig specifikt mot större organisationer med lokaler på flera platser och flera olika infrastrukturer, och kan erbjuda både säkrare och billigare metoder för att hantera trafik och data.

Säkerheten för mobila enheter har länge varit en utmaning. När mer än hälften av den globala datatrafiken går via mobiler måste vi säkerställa att åtkomsten till företagsdata sker på ett bra och enkelt sätt. Företaget måste kunna hantera medarbetarnas mobila enheter, applikationer, inställningar och säkerhetsdetaljer sömlöst och utan handpåläggning.

Genom en tjänst som UEM (Unified Endpoint Management) kan företaget få hjälp med att hantera och konfigurera mobila enheter enkelt och effektivt. Det minskar riskerna och ökar kontrollen.

Ökande behov av IT-säkerhet

Varje dag tillkommer en miljon fler internetanvändare i världen, enligt en rapport från DataReportal. Många av dem kommer från tillväxtmarknader, där nätverk byggs ut och hård- och mjukvara blir allt billigare. Under 2020 har dessutom 5G-nätverket lanserats i allt fler delar av världen, vilket innebär väsentliga fördelar för maskiner, företag och människor.

Med fler uppkopplade människor och enheter skapas även mer data som måste lagras och skyddas. Kraven på stabila nätverk som säkert och snabbt kan transportera all denna data kommer öka exponentiellt. Många av de industrier och organisationer som satsar på digital transformation har viktiga funktioner, som exempelvis sjukvård och logistik. En säker kommunikation kan vara avgörande för verksamheten.

Inkludera säkerhet från början

Den digitala transformationen, med molnlösningar och flexibla arbetssätt, har på gott och ont tagit stora steg framåt under 2020. Det är inte längre möjligt att utveckla en verksamhetsstrategi utan att inkludera nätverkssäkerhet och flexibla IT-infrastrukturer från början.    

Säkerhet kräver betydande insatser för att uppnå effektivitet och förmåga att hantera risker. Kontakta oss så hjälper vi er att på ett stabilt och säkert sätt skapa förutsättningar för nya hybrida och rörliga arbetssätt i just ert företag. Då kan ni istället fokusera på det viktigaste – er kärnverksamhet och era kunder.

Nya risker kräver ökad IT-säkerhet

Tidigare hade företagen generellt bra kontroll över säkerheten då datorer, servrar och anställda oftast befann sig i samma byggnad. Digitaliseringen har påverkat arbetssätt, server- och applikationsdrift samt förändrat vårt syn på vad som utgör ett arbetsverktyg och en arbetsplats. Vi har idag större behov av säkerhetslösningar som skyddar mot intrång utan att påverka tillgängligheten, och som är skalbara efter verksamhetens behov,

Nya tekniker som exempelvis SD-WAN riktar sig specifikt mot större organisationer med lokaler på flera platser och flera olika infrastrukturer, och kan erbjuda både säkrare och billigare metoder för att hantera trafik och data.

Säkerheten för mobila enheter har länge varit en utmaning. När mer än hälften av den globala datatrafiken går via mobiler måste vi säkerställa att åtkomsten till företagsdata sker på ett bra och enkelt sätt. Företaget måste kunna hantera medarbetarnas mobila enheter, applikationer, inställningar och säkerhetsdetaljer sömlöst och utan handpåläggning.

Genom en tjänst som UEM (Unified Endpoint Management) kan företaget få hjälp med att hantera och konfigurera mobila enheter enkelt och effektivt. Det minskar riskerna och ökar kontrollen.

Ökande behov av IT-säkerhet

Varje dag tillkommer en miljon fler internetanvändare i världen, enligt en rapport från DataReportal. Många av dem kommer från tillväxtmarknader, där nätverk byggs ut och hård- och mjukvara blir allt billigare. Under 2020 har dessutom 5G-nätverket lanserats i allt fler delar av världen, vilket innebär väsentliga fördelar för maskiner, företag och människor.

Med fler uppkopplade människor och enheter skapas även mer data som måste lagras och skyddas. Kraven på stabila nätverk som säkert och snabbt kan transportera all denna data kommer öka exponentiellt. Många av de industrier och organisationer som satsar på digital transformation har viktiga funktioner, som exempelvis sjukvård och logistik. En säker kommunikation kan vara avgörande för verksamheten.

Inkludera säkerhet från början

Den digitala transformationen, med molnlösningar och flexibla arbetssätt, har på gott och ont tagit stora steg framåt under 2020. Det är inte längre möjligt att utveckla en verksamhetsstrategi utan att inkludera nätverkssäkerhet och flexibla IT-infrastrukturer från början.    

Säkerhet kräver betydande insatser för att uppnå effektivitet och förmåga att hantera risker. Kontakta oss så hjälper vi er att på ett stabilt och säkert sätt skapa förutsättningar för nya hybrida och rörliga arbetssätt i just ert företag. Då kan ni istället fokusera på det viktigaste – er kärnverksamhet och era kunder.

Nya arbetssätt driver behovet av digitalisering

Utvecklingen mot nya mobila arbetssätt har varit oerhört intensiv de senaste åren. Det har förändrat både hur vi driver våra företag och synen på IT-säkerhet.

Under 2020 har vi mött en ny vardag genom utbrottet av coronapandemin. Organisationer och företag har tvingats påskynda arbetet med IT-säkerhet för att hantera nya utmaningar när allt fler arbetar på distans. Microsoft rapporterade i april 2020 att de sett två års digital transformation på bara två månader. Konsekvensen blir att både kärnverksamheten, arbetssätt och IT-infrastruktur behöver förändras och uppgraderas.

Rätt säkerhetslösningar för företagets behov

För att undvika säkerhetsrisker och samtidigt vara kostnadseffektiv krävs rätt säkerhetslösningar för verksamhetens förutsättningar och behov. 

Äldre system är ofta oflexibla, kostsamma och saknar de säkerhetsfunktioner som behövs i en digitaliserad verksamhet. Enligt en studie av Accenture har antalet dataintrång ökat med 67 % mellan 2014 och 2019. Enligt World Economic Forums Global Risks Report 2020 är bristande IT-säkerhet, specifikt cyberattacker, en av de 10 största riskerna de kommande 10 åren.

Våra nya mobila arbetssätt, framväxten av hybridkontor och molntjänster ökar riskerna för cyberattacker och ineffektiv hantering av datatrafik. För att bemöta kraven på teknisk utrustning och lagring av känslig data i molnet behövs högre IT-säkerhet.

Hybridkontorets flexibla lösningar är här för att stanna

Utvecklingen mot mobila arbetssätt har varit intensiv i flera år och handlar inte bara om var människor jobbar rent fysiskt, utan även om hur vi får tillgång till applikationer, information och dokument utanför kontorets nätverk och brandvägg. Sedan starten av pandemin har denna utveckling accelererat drastiskt.

Distansarbetet ökade med nästan 400 % mellan februari och april 2020, enligt vår undersökning om nya arbetssätt. Även om många organisationer i Sverige och världen nu börjar öppna sina kontor är kraven på flexibilitet fortfarande höga. Framtidens arbetsplats är en hybrid, där anställda arbetar från olika platser vid olika tillfällen, och där samarbete sker mellan personer på olika platser med olika enheter och kvalitet på uppkoppling.

I vår undersökning uppgav 4 av 10 deltagare att de kommer arbeta på distans även efter pandemin. Detta är en tydlig trend runtom i världen. I en studie från Stanfords universitet uppgav 55 % av deltagarna att de vill ha en hybrid mellan hem- och kontorsarbete.

Nya arbetssätt driver behovet av digitalisering

Utvecklingen mot nya mobila arbetssätt har varit oerhört intensiv de senaste åren. Det har förändrat både hur vi driver våra företag och synen på IT-säkerhet.

Under 2020 har vi mött en ny vardag genom utbrottet av coronapandemin. Organisationer och företag har tvingats påskynda arbetet med IT-säkerhet för att hantera nya utmaningar när allt fler arbetar på distans. Microsoft rapporterade i april 2020 att de sett två års digital transformation på bara två månader. Konsekvensen blir att både kärnverksamheten, arbetssätt och IT-infrastruktur behöver förändras och uppgraderas.

Rätt säkerhetslösningar för företagets behov

För att undvika säkerhetsrisker och samtidigt vara kostnadseffektiv krävs rätt säkerhetslösningar för verksamhetens förutsättningar och behov. 

Äldre system är ofta oflexibla, kostsamma och saknar de säkerhetsfunktioner som behövs i en digitaliserad verksamhet. Enligt en studie av Accenture har antalet dataintrång ökat med 67 % mellan 2014 och 2019. Enligt World Economic Forums Global Risks Report 2020 är bristande IT-säkerhet, specifikt cyberattacker, en av de 10 största riskerna de kommande 10 åren.

Våra nya mobila arbetssätt, framväxten av hybridkontor och molntjänster ökar riskerna för cyberattacker och ineffektiv hantering av datatrafik. För att bemöta kraven på teknisk utrustning och lagring av känslig data i molnet behövs högre IT-säkerhet.

Hybridkontorets flexibla lösningar är här för att stanna

Utvecklingen mot mobila arbetssätt har varit intensiv i flera år och handlar inte bara om var människor jobbar rent fysiskt, utan även om hur vi får tillgång till applikationer, information och dokument utanför kontorets nätverk och brandvägg. Sedan starten av pandemin har denna utveckling accelererat drastiskt.

Distansarbetet ökade med nästan 400 % mellan februari och april 2020, enligt vår undersökning om nya arbetssätt. Även om många organisationer i Sverige och världen nu börjar öppna sina kontor är kraven på flexibilitet fortfarande höga. Framtidens arbetsplats är en hybrid, där anställda arbetar från olika platser vid olika tillfällen, och där samarbete sker mellan personer på olika platser med olika enheter och kvalitet på uppkoppling.

I vår undersökning uppgav 4 av 10 deltagare att de kommer arbeta på distans även efter pandemin. Detta är en tydlig trend runtom i världen. I en studie från Stanfords universitet uppgav 55 % av deltagarna att de vill ha en hybrid mellan hem- och kontorsarbete.