Canoeing in Dalsland, Sweden

Anpassade e-tjänster hjälper Bengtsfors kommun hantera fler ärenden dygnet runt

Snabba fakta

Läs hur Tele2s tjänster har hjälpt Bengtsfors kommun bli mer tillgänglig och mobil

Bransch: Kommun

Resultat: Ökad tillgänglighet

Lösningar: Operatörstjänsterna för telefoni, internetaccess, gästaccesslösning, hårdvara, LAN

Utmaning

Bengtsfors är med sina 10 000 invånare en mindre kommun i Sverige, men som täcker en stor geografisk yta med många mindre tätorter och stora områden som är ganska glesbefolkade. Då blir det extra viktigt att alla i kommunen har tillgång till bra och pålitliga kommunikationstjänster för att kunna ge alla närhet till samma kommunala service. 

Lösningen: ökad effektivitet utan extra kostnader

Bengtsfors kommun har varit kund hos Tele2 sedan 1991. För att minska kostnaderna för en mindre kommun med fyra kransorter där all kommunal verksamhet ska fungera som i centralorten så har många verktyg och tjänster automatiserats.

Till exempel så kan Tele2s självbetjäningsportal TSO hjälpa Bengtsfors med en snabbare leverans av nya abonnemang för nyanställda eller för anställda som har något problem med sina abonnemang.

Kommunen har även lagt stort fokus på att hitta lösningar för att hantera ärenden från sina medborgare. "Genom effektiva, delvis automatiserade, verktyg och system så hinner vi lösa fler ärenden trots att det inte blir lika personalintensivt," säger kommunens IT-chef Marcus Holm.

Förbättrad ärendehantering och gästnät för turister

Tillsammans med Tele2 har Bengtsfors utvecklat kommunens e-tjänster, vilket ökat tillgängligheten och gjort det möjligt att samla in ärenden från flera olika kanaler, dygnet runt. 

"Idag nyttjar vi mobilnätet och wifi på ett mer effektivt sätt och vi har kunnat ge invånarna i kommunen större, snabbare och säkrare tillgång till dessa tjänster," berättar Marcus Holm. 

För en kommun i Dalsland av Bengtsfors storlek är även turismen en viktig del och därför har de satsat på gästnät för turister, båtturister i Dalslands kanal och besökare till sporthall och andra evenemangsarenor. 

Kund: Bengtsfors kommun