Ordlista

Vad står det på fakturan, och vad betyder det?

 B - C - D E - F - G - H - I - J - K- L - M - N O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö

A

Abonnemang-id:
Alla abonnemang har ett unikt id nummer.

Adm.avg för nyteckning/förlängning
Förkortning för Administrationsavgift. Du har under fakturaperioden antingen beställt ett nytt abonnemang eller förlängt ett befintligt avtal och för det har vi debiterat en administrationsavgift.

Autogiro
Med autogiro betalas dina fakturor per automatik, fakturans belopp dras direkt från det konto du valt att ansluta. Du slipper både fakturaavgift och att hålla koll på räkningen. Läs mer om Autogiro.

B

Betalnummer
Samtal till någon form av specialtjänst som till exempel nummerupplysning, välgörenhet, teveomröstningar, kontaktnummer mm. Vill du överklaga ett betalsamtal behöver du kontakta leverantören av betaltjänsten. Tänk på att det är en efterdebiterad tjänst vilket innebär att man kan ha ringt samtalen månaden innan, men fått det specificerat på fakturan först månaden efter.

Vill du överklaga ett betalsamtal så behöver du ta kontakt med leverantören av den faktiska betaltjänsten.

Ett tips är att begära en samtalsspecifikation från oss på Tele2 eller själv ta fram en rapport med hjälp av någon av våra Självservice-tjänster. På samtalsspecifikation kan ni se de exakta tidpunkter då de ifrågasatta samtalen har kopplats upp.

D

Datatrafik i Sverige och utomlands
Här specificeras datatrafik (surf/WAP)och MMS.

Från och med den 1 juni ingår en viss mängd datatrafik som du kan använda fritt inom EU/EES i alla våra företagsabonnemang. När du befinner dig utomlands i andra länder än dessa och MMS:ar (både skicka/ta emot) så debiteras dels en styckkostnad för MMS:et men också för datatrafiken för att ladda ner eller upp ditt MMS. Läs mer om surf och MMS utomlands i sektionen ”Utomlands”.

Delbetalning av telefon
Månadsavgift som avser delbetalning av telefon. Köpet har gjorts i samband med det debiterade abonnemanget (telefonnumret).

Delbetalning av tillbehör
Månadsavgift avseende delbetalning av tillbehör. Köpet har gjorts i samband med det debiterade abonnemanget (telefonnumret).

E

E-faktura
Med en e-faktura så får ni fakturan direkt till er internet-bank. För företagare erbjuder vi detta som PDF-faktura.

F

Fakturadatum
Datumet då fakturan skickades ut.

Fakturanummer
Varje faktura har ett unikt nummer. Kontaktar du Kundservice för en fakturafråga, säg gärna till oss vilket fakturanummer det gäller så går det snabbare för oss att få fram fakturan du behöver få hjälp med.

Faktureringsavgift
Kostnaden för att få fakturan utskickad på papper. Använder du autogiro eller pdf-faktura så slipper du den här avgiften.

Fasta avgifter/Tidsbegränsade avgifter
Här hittar du de återkommande avgifterna för ditt abonnemang. Det kan vara till exempel månadsavgift för abonnemanget, avgifter för olika tilläggstjänster, delbetalningsavgifter med mera.

Fasta nätet
Trafikminuter till fasta nätet. Ibland specificeras fasta nätet med flera olika poster, till exempel om du har ringt till specialnummer av något slag.

Förbrukat under perioden
Så här mycket har du förbrukat (använt) under perioden. Alltså, det antal minuter du ringt, antal MB som du surfat, antal SMS/MMS som du skickat och så vidare.

Förfallodag
Datumet då din betalning senast ska finnas på Tele2’s konto. Om du är sen med din betalning riskerar du att tjänsten stängs av tills betalningen nått oss.

I

Inkassofaktura
Kontakta vårt inkassobolag Sergel Inkasso direkt på 0771 - 77 55 00. De har hand om alla våra ärenden som gäller inkasso.

Om ni har flera obetalda fakturor så behöver alla betalas innan vi kan sätta igång era tjänster igen. Vid återupprepade sena betalningar kan Tele2 tvingas stänga av dig som kund.

Innehålls- och betaltjänster
Här specificeras köp som har gjorts hos en så kallad innehållsleverantörer. Det kan vara köp av biljetter, ringsignaler, bilder med mera. Om du vill överklaga köpet så måste du själv ta kontakt med leverantören av tjänsten.

Internet
Uppkoppling till internet via mobiltelefon, vanligtvis gäller det surf via mobiltelefonen.

K

Korrigeringar
Har det under perioden gjorts någon korrigering specificeras det här vad för typ av korrigering som har utförts.

Kundnummer
Ditt kundnummer används för att identifiera dig i olika bakomliggande kundsystem. Har du kundnumret till hands när du kontaktar oss, så går det snabbare och enklare för oss på Kundservice att fram rätt uppgifter.

M

Megacall/Massanrop
Massanropssamtal är samtal där man exempelvis ringt till en insamling eller annan typ av röstning. Samtliga nummer börjar på 099-.

Betalsamtal och Megacall/Massanrop är en tjänst som efterdebiteras vilket betyder att samtalen kan ha ringts exempelvis månaden före det syns på fakturan. Vill du överklaga debiteringen betalsamtal behöver ni ta kontakt med leverantören av den faktiska betaltjänsten.

Minimiavgift
Vissa abonnemang har ingen månadsavgift utan istället en minimiavgift. Minimiavgift innebär att om ni inte förbrukat en viss summa, till exempel genom att ringa, så blir ni fakturerade det överskjutande beloppet. Förbrukar ni mer än minimiavgiften blir ni bara debiterade för den faktiska trafiken.

Månadsavgift
Månadsavgiften gäller för den abonnemangsform som du har tecknat avtal på.

N

Nummerupplysningen 118222
Tele2 har en egen nummerupplysning. Samtal hit kostar: 

Startavgift: 12,50 kr 
Minutavgift: 0kr 
SMS: 5,95 kr/st

Tele2 har rätt att utöver specificerat pris för tjänsten debitera normal samtalstaxa för samtalet (enligt priserna för ditt abonnemang).

Nummerupplysningen 118118
Om du har synpunkter på debiteringen på Tele2-fakturan för nummerupplysningen 118118 ska du kontakta Eniro.

O

OCR-nummer
OCR-nummer är fakturans betalningsreferens och anges vid betalning med eget inbetalningskort eller vid betalning via internetbank.

P

Payback
Du kan lämna in din gamla telefon i en Tele2-butik och få ersättning i form av lägre pris på en ny telefon eller tillgodokvitto för att köpa tillbehör. Du kan även välja att ge hela eller delar av värdet på din telefon till välgörenhet; Reach for change. Läs mer

Period
Här anges perioden som ni faktureras för. Om summan på fakturan inte stämmer överens med vad du tror att ni ska betala, kontrollera betalningsperioden. Det kanske är så att du betalar för en längre period än väntat? Då blir summan högre. Undrar du så kan du alltid ringa oss på Kundservice, så kan vi tillsammans se om allting stämmer.

Post- och bankgiro
Du väljer själv hur du vill betala fakturan, antingen väljer du postgiro eller bankgiro. Om du inte använder det bifogade inbetalningskortet så måste du uppge fakturanumret.

Produkter
Här listas de produkter ni betalar för.

Påminnelse
Påminnelsefaktura är en påminnelse på en obetald faktura. Vid frågor kontakta oss på Kundservice eller titta på dina tidigare fakturor, antingen på papper eller via någon av våra Självservice-tjänster.

S

Sammanställning 
Här ser du vad som ingår i själva abonnemanget. 

Samtal ej grundande för fria minuter
Samtal som inte är rabattgrundande t.ex. samtal utomlands. Om du har ett Fastpris-abonnemang eller ett abonnemang där SMS och MMS ingår gäller detta inte när du är utomlands. Från och med 15 juni 2017 ingår samtal inom EU/EES i alla våra nya och befintliga abonnemang. Samtal till ett svenskt nummer (+46) som befinner sig inom EU/EES ingår utan extra kostnad. Övriga samtal utomlands räknas som internationella samtal och debiteras enligt gällande taxa.  

Samtal fria minuter
Så här mycket rabatt har du fått på grund av inkluderade minuter.

Samtal i Sverige
Här specificeras alla olika trafiktyper du använt dig av i Tele2:s nät.

SMS
Antalet SMS som har skickats med abonnemanget. Ibland kan SMS specificeras med flera olika poster, om du har skickat SMS till andra operatörer, till utlandet eller liknande.

T

Tillägg för pappersfaktura
Kostnad för att få fakturan utskickad på papper. Debiteras inte för PDF-faktura eller autogiro-betalning.

Totalt belopp
Beloppet att betala.

U

Utgående saldo
Här visas abonnemangets samtalspott och hur mycket som finns kvar att förbruka.

Utlandssamtal, prisgrupp XX
Samtal gjorda till utlandet. Se Utlandskoder över vilka länder som ingår i de olika prisgrupperna.

Uppläggningsavgift för telefon
Detta syns när du valt att varje månad delbetala för en telefon, som du köpt av oss i samband med abonnemangsavtalet. Avgiften avser alltså själva uppläggningsavgiften för delbetalningen och är en engångsavgift.

Behöver du komma i kontakt med oss?

Du hittar information och hjälp som rör våra produkter och tjänster i vår supportsektion. Använd sökfunktionen för att snabbt hitta det du letar efter. Om du behöver komma i kontakt med oss, kan du hitta telefonnummer och mejl här.