Fast telefoni via kopparnät & DA

Tele2 har två typer av fast telefoni – Fast telefoni via kopparnätet och Fast telefoni via Direktanslutning.

Fast telefoni via kopparnätet är den klassiska analoga anslutningen för telefon, telefax, kortterminal eller modem som ansluts via telefonjacket. 

Fast telefoni via Direktanslutning (DA) är en lite mer avancerad variant, då har du som kund en företagsväxel hos er, vi ansluter till er med en fast förbindelse (direktanslutning) mot vårt nät.

Här kan du läsa om tilläggstjänster, se våra vanliga frågor och svar samt få tips om vad du kan göra när din fasta telefoni inte fungerar. 

Telefonsvarare och Vidarekoppling - så gör du:

Telefonsvarare är en tilläggstjänst och den beställer du av oss på Kundservice. När telefonsvararen är aktiverad kan du, om du har en telefon med knappsats, själv lägga in en vidarekoppling på ditt abonnemang.

Vidarekoppling - direkt
1. Lyft luren
2. Tryck *21*ditt nummer och sedan numret som du ska vidarekoppla till. Avsluta med #

Inaktivera ”vidarekoppling direkt”
1. Lyft luren
2. Tryck #21#

Vidarekoppling - när du inte svarar
1. Lyft luren
2. Tryck *61*, följt av numret du ska vidarekoppla till. Avsluta med #

Vidarekoppling - när det är upptaget
1. Lyft luren
2. Tryck *67*ditt nummer. Avsluta med #. 

Vill du ändra tid för hur länge telefonen ringer innan vidarekopplingen sker?
Du kan välja mellan 5-60 sekunder. 1 signal motsvarar ungefär 6 sekunder.
Exempel: Vill du till ändra tiden till exempelvis 25 sekunder gör du såhär:

1. Lyft luren
2. Tryck *61*, följt av numret du ska vidarekoppla till. Tryck sedan *25. Avsluta med #

För att inaktivera alla tidigare vidarekopplingar:
1. Lyft luren
2. Tryck #61#

Vill du veta om du redan har en vidarekoppling aktiverad?
Knappa in *#61# på telefonens knappsats.

Om du vill aktivera en vidarekoppling men inte är i närheten av din telefon, kontakta Kundservice så hjälper vi dig.

Felsökning för Fast telefoni:

Vad kan jag göra när min fasta telefoni inte fungerar?

  • Koppla ur alla telefoner och annan utrustning som är inkopplad mot huvudjacket. Vänta minst 2 minuter för att en eventuell kortslutning ska korrigeras.

  • Koppla därefter bara in en telefon i huvudjacket och lyssna efter en kopplingston. Använd inte en trådlös telefon vid detta test.

  • Får du ingen ton, prova med en annan telefon. Detta är viktigt för att säkerställa att det inte är telefonen du har använt som är trasig.

Om detta inte hjälper, kontakta Kundservice för support. Tänk på att du behöver ringa från en mobiltelefon eller ett annat fastnätsnummer.

Hur kan jag veta vilket som är huvudjacket i lokalerna?

  • Sätt mellanproppen i första jacket.

  • Anslut inte någon sladd till mellanproppen och inte heller någon annan utrustning till jacket.

  • Koppla in en telefon till ett annat telefonjack.

  • Om du inte får kopplingston har du hittat huvudjacket.

  • Om du får kopplingston sätter du mellanproppen i ett annat jack och testar telefonen igen.

Kan jag aktivera en vidarekoppling under tiden en felsökning pågår på mitt telefonnummer?

Ja, du kan aktivera en vidarekoppling under tiden din telefoni är felanmäld. Tjänsten är kostnadsfri och under tiden felsökningen pågår är samtalen till det vidarekopplade numret kostnadsfria. Denna rabatt aktiveras dagen efter att felanmälan är skapad. Tekniker har sedan 5 arbetsdagar på sig att åtgärda felet. Du blir sedan kontaktad när din felanmälan är klarrapporterad.

Vanliga frågor och svar:

Vad behöver jag tänka på innan jag beställer ett nytt analogt abonnemang?

Du behöver kontrollera att det finns ett huvudjack och ledningar framdragna från överlämningspunkten till huvudjacket i lokalen. Vi behöver även veta installationsadress och eventuellt nummer som varit aktivt tidigare i huvudjacket.

Hur lång tid tar det att aktivera ett nytt analogt nummer hos er på Tele2?

Det kopplas in omkring 3 veckor från beställning.

Hur lång tid tar det att byta från min nuvarande operatör till Tele2?

Aktivering tar vanligtvis 5 arbetsdagar från beställning.

Vad gör jag om vi inte har ledningar indragna till överlämningspunkten och huvudjacket?

Då behöver du kontakta en lokal teletekniker som kan hjälpa er installera de kablar som behövs.

Vi har en överlämningspunkt installerad, men det finns inga ledningar därifrån till jacket?

När du kontaktar oss och gör en beställning av nytt nummer, meddela att ni saknar detta så bokar vi in en tekniker som kopplar in de kablar som behövs. Installationen kostar 1600 kr exklusive moms.

Hur avslutar jag ett abonnemang?

Om du vill avsluta ett abonnemang kontaktar du Kundservice på 0200-232323. Du har en månads uppsägningstid på ditt abonnemang om du har tecknat det mellan den 1 oktober 2014 och den 8 januari 2020. Alla abonnemang tecknade utanför den perioden har tre månaders uppsägningstid.

Behöver du komma i kontakt med oss?

Du hittar information och hjälp som rör våra produkter och tjänster i vår supportsektion. Använd sökfunktionen för att snabbt hitta det du letar efter. Om du behöver komma i kontakt med oss, kan du hitta telefonnummer och mejl här.