Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Fast telefoni via kopparnät & DA

Se innehåll och dokument

Tele2 har två typer av fast telefoni – Fast telefoni via kopparnätet och Fast telefoni via Direktanslutning.

Fast telefoni via kopparnätet är den klassiska analoga anslutningen för telefon, telefax, kortterminal eller modem som ansluts via telefonjacket. 

Fast telefoni via Direktanslutning (DA) är en lite mer avancerad variant, då har du som kund en företagsväxel hos er, vi ansluter till er med en fast förbindelse (direktanslutning) mot vårt nät.

Här kan du läsa om tilläggstjänster, se våra vanliga frågor och svar samt få tips om vad du kan göra när din fasta telefoni inte fungerar. 

Telefonsvarare och Vidarekoppling - så gör du:

Telefonsvarare är en tilläggstjänst och den beställer du av oss på Kundservice. När telefonsvararen är aktiverad kan du, om du har en telefon med knappsats, själv lägga in en vidarekoppling på ditt abonnemang.

Vidarekoppling - direkt 1. Lyft luren 2. Tryck *21*ditt nummer och sedan numret som du ska vidarekoppla till. Avsluta med #

Inaktivera ”vidarekoppling direkt” 1. Lyft luren 2. Tryck #21#

Vidarekoppling - när du inte svarar 1. Lyft luren 2. Tryck *61*, följt av numret du ska vidarekoppla till. Avsluta med #

Vidarekoppling - när det är upptaget 1. Lyft luren 2. Tryck *67*ditt nummer. Avsluta med #. 

Vill du ändra tid för hur länge telefonen ringer innan vidarekopplingen sker? Du kan välja mellan 5-60 sekunder. 1 signal motsvarar ungefär 6 sekunder. Exempel: Vill du till ändra tiden till exempelvis 25 sekunder gör du såhär:

1. Lyft luren 2. Tryck *61*, följt av numret du ska vidarekoppla till. Tryck sedan *25. Avsluta med #

För att inaktivera alla tidigare vidarekopplingar: 1. Lyft luren 2. Tryck #61#

Vill du veta om du redan har en vidarekoppling aktiverad? Knappa in *#61# på telefonens knappsats.

Om du vill aktivera en vidarekoppling men inte är i närheten av din telefon, kontakta Kundservice så hjälper vi dig.

Felsökning för Fast telefoni:

Vad kan jag göra när min fasta telefoni inte fungerar?

  • Koppla ur alla telefoner och annan utrustning som är inkopplad mot huvudjacket. Vänta minst 2 minuter för att en eventuell kortslutning ska korrigeras.

  • Koppla därefter bara in en telefon i huvudjacket och lyssna efter en kopplingston. Använd inte en trådlös telefon vid detta test.

  • Får du ingen ton, prova med en annan telefon. Detta är viktigt för att säkerställa att det inte är telefonen du har använt som är trasig.

Om detta inte hjälper, kontakta Kundservice för support. Tänk på att du behöver ringa från en mobiltelefon eller ett annat fastnätsnummer.

Hur kan jag veta vilket som är huvudjacket i lokalerna?

  • Sätt mellanproppen i första jacket.

  • Anslut inte någon sladd till mellanproppen och inte heller någon annan utrustning till jacket.

  • Koppla in en telefon till ett annat telefonjack.

  • Om du inte får kopplingston har du hittat huvudjacket.

  • Om du får kopplingston sätter du mellanproppen i ett annat jack och testar telefonen igen.

Kan jag aktivera en vidarekoppling under tiden en felsökning pågår på mitt telefonnummer?

Ja, du kan aktivera en vidarekoppling under tiden din telefoni är felanmäld. Tjänsten är kostnadsfri och under tiden felsökningen pågår är samtalen till det vidarekopplade numret kostnadsfria. Denna rabatt aktiveras dagen efter att felanmälan är skapad. Tekniker har sedan 5 arbetsdagar på sig att åtgärda felet. Du blir sedan kontaktad när din felanmälan är klarrapporterad.