Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.
Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Saldotak

Se innehåll och dokument

Vad är Saldotak?

Med funktionen Saldotak kan du som har ett abonnemang med rörligt pris sätta en spärr vid ett belopp som inte får överskridas.

Genom Tele2 Work kan du ställa in, ändra eller ta bort ditt saldotak när som helst. När du har loggat in väljer du Administrationsverktyg och sedan Sätt saldotak. Ange vilket nummer du ska sätta saldotak på och välj ett av de förvalda beloppen. Klicka på Sätt saldotak

Förändringar av saldotak är aktiva inom 15 minuter. 

Om du har ett abonnemang med Fast pris så rekommenderar vi inte att du sätter ett saldotak. 

Viktigt att veta om saldotak

  • När saldotaket är uppnått spärras ditt abonnemang för all användning. Även eventuella gratistjänster som ingår i din månadsavgift spärras.

  • Du kan ändra inställningarna för ditt saldotak högst en gång per timme. Om du ångrar dig och vill ändra inställningarna igen går det alltså inte att göra det omedelbart.

  • Det kan ta upp till 48 timmar innan du blir debiterad för innehållstjänster och utlandssamtal (både till och från utlandet).