MENY

Support
Rådgivning

(S)IP-telefoni - smart telefoni

IP-telefoni med många fördelar

Med (S)IP-Telefoni kan ditt företag få telefoni och internet uppkoppling via samma anslutning. Ni får obegränsat antal linjer i er telefonväxel och ringer billigare nationellt, internationellt och till mobiltelefoner. Dessutom har ditt företag alltid låga priser till alla Tele2- och Comviqmobiler. 

(S)IP-Telefoni är en fullt utbyggd IP-telefonitjänst som möjliggör både tal och data över en internetanslutning. All kommunikation över ett och samma nät ger en mängd fördelar.

Med (S)IP-Telefoni kan ditt företag få telefoni och internet uppkoppling via samma anslutning. Ni får obegränsat antal linjer i er telefonväxel och ringer billigare nationellt, internationellt och till mobiltelefoner. Dessutom har ditt företag alltid låga priser till alla Tele2- och Comviqmobiler. 

(S)IP-Telefoni är en fullt utbyggd IP-telefonitjänst som möjliggör både tal och data över en internetanslutning. All kommunikation över ett och samma nät ger en mängd fördelar.

  • Minskat antal fasta abonnemang

  • Sänkta kostnader för fasttelefoni mellan alla anslutna kontor

  • Ökad tillgänglighet på alla kontor med en och samma växelfunktion

  • Spärrtjänst för ökad säkerhet - möjlighet att i förväg spärra vissa länder eller regioner

  • Minskat antal fasta abonnemang

  • Sänkta kostnader för fasttelefoni mellan alla anslutna kontor

  • Ökad tillgänglighet på alla kontor med en och samma växelfunktion

  • Spärrtjänst för ökad säkerhet - möjlighet att i förväg spärra vissa länder eller regioner

Satsa framtidssäkert

(S)IP VPN är en framtidssäker tjänst som ger er möjligheter att utnyttja nätet på alla sätt men med mycket högre säkerhet. Trafiken går som VPN-trafik genom våra egna nät istället för oskyddat via internet. Allt detta sker över vårt MPLS-nät enligt standard RFC2547, vilket ger er högsta kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

Ni får en flexibel och skalbar tjänst som enkelt kan byggas om i takt med att era kommunikationsbehov förändras. I tjänsten ingår även spärrtjänst för ökad säkerhet. 

(S)IP VPN är en framtidssäker tjänst som ger er möjligheter att utnyttja nätet på alla sätt men med mycket högre säkerhet. Trafiken går som VPN-trafik genom våra egna nät istället för oskyddat via internet. Allt detta sker över vårt MPLS-nät enligt standard RFC2547, vilket ger er högsta kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

Ni får en flexibel och skalbar tjänst som enkelt kan byggas om i takt med att era kommunikationsbehov förändras. I tjänsten ingår även spärrtjänst för ökad säkerhet. 

Med (S)IP Telefoni VPN lägger ni en god grund för att kunna förbättra och anpassa er affärsverksamhet i takt med utvecklingen. (S)IP Telefoni VPN förutsätter att ni har en IP-port från Tele2.

Med (S)IP Telefoni VPN lägger ni en god grund för att kunna förbättra och anpassa er affärsverksamhet i takt med utvecklingen. (S)IP Telefoni VPN förutsätter att ni har en IP-port från Tele2.

QoS (Quality of Service) - Vi garanterar att det alltid finns en viss kapacitet i bandbredden till telefonin.
Spärrttjänst - Möjlighet för kunden att i förväg spärra vissa länder eller regioner.
Driftövervakning - Global driftövervakning dygnet runt, 365 dagar om året.
SLA Bas