MENY

Support
Rådgivning

Hög servicegrad hos JustNu

Läs kundcaset här

JustNu är Nordens ledande tryckerikedja, med av 19 tryckerier runt om i Sverige. Företaget erbjuder grafiska helhetslösningar till små och stora företag, exempelvis kontorstrycksaker, broschyrer, foldrar samt storformat såsom affischer och roll-ups. De profilerar sig med lokal närvaro, personligt bemötande och punktliga leveranser. Utmaningen – fortsatt expansion med sammanhållen profil och service. 

JustNu vill expandera i hela Norden och vill därför samla upp alla centrala funktioner till huvudkontoret: mejl, redovisning, backup och internetaccess. Deras mål är att tjänsteutbudet och kundupplevelsen ska vara identiskt oavsett vilket tryckeri kunderna vänder sig till, vilket ställer höga krav på tillförlitlig intern kommunikation.

Med rätt bandbredd på rätt ställe  

Med Tele2 Företag har JustNu rätt bandbredd på rätt ställe. Alla kontoren i Sverige är knutna till varandra med en bandbredd på 10 Mbit/s. Huvudkontoret har 100 Mbit/s, och där har JustNu även valt till en extra fiber på 10 Mbit/s för redundans för en extra säker förbindelse.

- Utökningen gick till och med snabbare än Tele2 Företags standardtid, som redan den är snabbare än vad jag är van vid från andra håll. Det innebär att de nya orterna väldigt snabbt erbjuder det tjänsteutbud och den kundupplevelse vivill stå för, vilket är centralt för vår strategi och stärker vårt varumärke, säger Lars Johansson, IT-chef på JustNu.

Efter bytet till Tele2 Företag har JustNu vuxit med tre nya tryckerier som knutits till datanätet. Utökningen skedde väldigt snabbt och de nya tryckerierna kunde på nolltid erbjuda det tjänsteutbud och den kundupplevelse som JustNu vill stå för. Tack vare ett fungerande gemensamt datanät kan ordrar fördelas mellan de olika tryckerierna och på så sätt garantera att leveransen sker på utsatt tid. 

Lösningar

JustNu har valt denna lösning från Tele2 Företag: 

- Bredband 

Lösningar

JustNu har valt denna lösning från Tele2 Företag: 

- Bredband