Men Tele2 Företag kan du vara obegränsat flexibel och ta med dig jobbdatorn överallt, som denna unge man som valt att ta med sig sin laptop för att kunna arbeta på en vacker utsiktsplats.

Så ställde Karlstad kommun om till distansundervisning på en dag

Snabba fakta

Läs hur Tele2s nätverkstjänster gav Karlstad kommun den trygghet och flexibilitet de behövde för att hantera extraordinära omständigheter.

Bransch: Kommun

Resultat: Stabilt nät för digital undervisning

Lösningar: Nätverkstjänster

   

I samband med att Corona-viruset nått det som kallas samhällsspridning tog regeringen beslutet om att stänga ner gymnasie- och vuxenutbildningar över hela Sverige.

Utmaningen

För att minimera inverkan på undervisningen och för att alla elever skulle ha möjlighet att fortsätta sin skolgång ställde Karlstads kommun om skolorna till att i stället erbjuda digital distansundervisning. 

Lösningen: distansundervisning på en dag

Karlstad kommun har sedan flera år tillbaka haft Tele2 som samarbetspartner. "Vi ville inte bara få en leverantör av produkter utan någon som faktiskt bidrar till vår digitaliseringsresa," säger kommunens t f IT-chef Mats Jensen. Tillsammans har man kunnat inkludera molntjänster och andra digitala verktyg i skolornas undervisning. 

Karlstad var därför väl förberett med ett stabilt och säkert nätverk när covid-19 blev ett faktum och skolor bytte till distansundervisning. Man kunde snabbt ge alla elever tillgång till mobilnätet och förlorade enbart en dags undervisning. "Vi hade redan under en lång tid jobbat för att flytta över mycket av undervisningen och läromaterialet till digitala plattformar," berättar Mats Jensen.

"För oss har det varit en stor fördel att vi har en och samma leverantör för hela vår kommunikationsplattform," berättar Mats Jensen. "Vi håller varandra i handen snarare än bara tar i hand när vi gjort en affär." 

Kund: Karlstad kommun