Credit: Mxi Art, Unsplash

Säker och digitaliserad uppkoppling för Karlstad kommun

Snabba fakta

Karlstad har en ständig ström besökare som behöver ha tillgång till nätverket. Lösningen blev Tele2 Guest Access Portal, som både förenklar hanteringen och ökar säkerheten.

Bransch: Kommun

Resultat: Säkert och helt digitalt uppkopplingsförfarande

Lösningen: Tele2 Guest Access Portal      

I Karlstad ses Internet som en viktig förutsättning för en levande och attraktiv boendemiljö. Kommunen vill främja utvecklingen genom en väl utbyggd IT-infrastruktur och driver projekt för att förbättra tillgängligheten på landsbygden. Framåtandan inom IT och kommunikation är stark, men kommunens egna lösningar har inte alltid levt upp till ambitionerna.

Utmaningen - omodernt och oproffsigt

Med ett ständigt flöde av besökare, konsulter och vikarier måste Karlstad kommun kunna erbjuda nätverksåtkomst på ett enkelt, säkert och smidigt sätt. Tidigare användes en lösning som var administrativt tidskrävande för IT-avdelningen. Den belastade medarbetare med onödigt arbete och försenade möten. Det fanns bara ett tillgängligt inloggningsalternativ och inget sätt att styra inloggningens varaktighet för olika typer av besökare. Lösningen erbjöd heller ingen möjlighet till varumärkesprofilering. Systemet var inte användarvänligt och det totala intrycket var omodernt och oproffsigt.

Lösningen: Plug & Play

Karlstad kommun valde att installera Tele2 Guest Access Portal. Installationen är smidig med plug & play integrerat direkt i det befintliga nätverket. Inom systemet finns flera inloggningsportaler och olika inloggningsalternativ. Tele2 Guest Access Portal erbjuder dessutom ett flertal funktioner och tjänster som gör det enklare för anställda att ta emot besök.

Resultatet är ett tillförlitligt, säkert och helt digitalt uppkopplingsförfarande där mötesvärden själv hanterar sina besökare, vilket sparar tid och ger förenklad administration för IT-avdelningen. Verifieringen av nätverksåtkomsten är automatiserad och belastar inte IT-avdelningen.

Anpassad grafisk profil

Med Tele2 Guest Access Portal får Karlstad kommun en överskådlig besökslogg med GDPR-anpassad spårbarhet och hantering.

Wifi-portalen har anpassats med rätt grafisk profil till både Karlstad kommun och flera av de kommunala bolagen som Karlstad Bostads AB, Karlstad Flygplats och Räddningstjänsten Karlstadregionen.

Helhetsintrycket är ett professionellt utseende och bemötande till alla besökare och en enklare vardag för kommunens anställda.

Kund: Karlstad kommun