Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.
Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

PIN & PUK-kod: mobilt bredband

Se innehåll och dokument

Här nedanför hittar du information om PIN- och PUK-kod för ditt mobila bredband.

PIN-kod

PIN-koden är en fyrsiffrig säkerhetskod som skyddar ditt modem från att obehöriga ska kunna använda ditt abonnemang. Koden står tryckt på SIM-kortet som du fått av oss, du skrapar fram koden och det är också den du behöver använda första gången du startar ditt mobila bredband.

Vill du byta till en personlig PIN-kod gör du det med hjälp av den manual som medföljde ditt modem/router. Om du slår in fel PIN-kod tre gånger blir ditt modem/router spärrat och du behöver då knappa in din PUK-kod.

PUK-kod

Om du skrivit fel PIN-kod tre gånger så låses ditt modem med ytterligare ett steg.  Du behöver då ange PUK-kod. Du har 10 försök på dig att slå rätt PUK-kod, sedan låses kortet permanent och du behöver byta till ett helt nytt SIM-kort.

Tappat bort PIN eller PUK-kod?

Om du har tappat bort eller glömt din PIN eller PUK-kod så kan du antingen:

  • Logga in på Tele2 Work 

  • Titta på din senaste faktura Mobilt Bredband.

  • Läsa koderna på hållaren som ditt SIM-kort satt fast i.

Du kan också kontakta oss på Kundservice så hjälper vi dig.

Behöver du spärra ditt modem?

Läs mer här: Spärra ditt modem.

  • När Kundservice har stängt kan du alltid ringa 90 444, knappval 1 för att spärra ditt abonnemang/SIM-kort.

  • Om du är utomlands så ringer du istället till nummer

     +46 772 23 23 23.

Har ditt modem hittats igen efter att du spärrat det?

Vill du häva spärren så behöver du kontakta Kundservice och uppge både IMEI-nummer och diarienumret du fick vid polisanmälan. Då kan vi häva spärren som gäller det fysiska modemet.