MENY

Support
Rådgivning

Contact Center

Professionell kundservice, oavsett var era agenter befinner sig

Alltid ett professionellt bemötande

Professionell kundservice förbättrar kundupplevelsen och effektiviteten. Och med IP-baserad infrastruktur spelar den geografiska placeringen av agenterna ingen roll. Vi erbjuder contact center-lösningar för allt från den lilla kundtjänsten med några få personer till stora servicecenter med hundra- eller tusentals medarbetare.

Tjänsten kan tillgängliggöras både som integrationslösning på kundplacerad utrustning eller som KST (Kommunikation som Tjänst) där vi levererar Contact Center som tjänst i rad olika uppsättningar.

Alltid ett professionellt bemötande

Professionell kundservice förbättrar kundupplevelsen och effektiviteten. Och med IP-baserad infrastruktur spelar den geografiska placeringen av agenterna ingen roll. Vi erbjuder contact center-lösningar för allt från den lilla kundtjänsten med några få personer till stora servicecenter med hundra- eller tusentals medarbetare.

Tjänsten kan tillgängliggöras både som integrationslösning på kundplacerad utrustning eller som KST (Kommunikation som Tjänst) där vi levererar Contact Center som tjänst i rad olika uppsättningar.

En tjänst med många fördelar

 • Molnbaserade tjänster – reducerar kostnader och optimerar skalbarheten.

 • Intelligent call-back – låt kunderna slippa köa, ring tillbaka enligt kundens önskemål.

 • 360 vy – integrationer till affärs- och stödsystem ger agenten direkt bakgrund och sammanhang.

 • Integrerat videostöd/ delad vy – surfa med användaren via så kallad remote log-in, ledd kundservice online.

 • Molnbaserade tjänster – reducerar kostnader och optimerar skalbarheten.

 • Intelligent call-back – låt kunderna slippa köa, ring tillbaka enligt kundens önskemål.

 • 360 vy – integrationer till affärs- och stödsystem ger agenten direkt bakgrund och sammanhang.

 • Integrerat videostöd/ delad vy – surfa med användaren via så kallad remote log-in, ledd kundservice online.

 • Social media – ta emot och lös kundärenden publikt.

 • Emotion detection – svara arga kunder först.

 • Återkoppling från kund – lär av missnöjda kunder innan problemet eskalerar.

 • Statistik och analys – realtidsdata, direkt återkoppling från kund i rätt mängd.

 • Social media – ta emot och lös kundärenden publikt.

 • Emotion detection – svara arga kunder först.

 • Återkoppling från kund – lär av missnöjda kunder innan problemet eskalerar.

 • Statistik och analys – realtidsdata, direkt återkoppling från kund i rätt mängd.

Outbound-funktioner

 • Dialer-funktionen ringer automatiskt upp flera nummer samtidigt och agenten behöver bara vänta på svar eller ta framkopplat samtal. Via inställningar i dialern gör det att skapa ett automatiserat inflöde av samtal till agenten som under tiden kan arbeta med förberedande uppgifter och efterbearbetning av senast avslutade samtal.

 • Målgruppsanpassade manus. Koppla adresslistor till anpassade hälsningsfraser och manus som sedan visas automatiskt i agentgränsnittet när samtal kopplas fram.

 • Inbyggt ordersystem. Dialern innehåller ett inbyggt orderhanteringssystem och en order kan läggas på ordersidan alternativt via ordersidan till kundens ordersystem.

 • Skill based routing. Led samtalen automatiskt till rätt team utifrån agenternas kompetensområde.

 • Komplett statistik med realtidsinformation, analys över tid och möjlighet till behovsanpassade rapporter.

 • Inspelningsfunktion för att spela in accept eller i utbildnings- och kvalitetsuppföljningssyfte.

 • Medlyssningsfunktioner för att medlyssna i utbildnings- och kvalitetsuppföljningssyfte.

 • Integration mot affärsystem. Optimera flöden genom att integrera dialern mot företagets affärsystem.

Outbound-funktioner

 • Dialer-funktionen ringer automatiskt upp flera nummer samtidigt och agenten behöver bara vänta på svar eller ta framkopplat samtal. Via inställningar i dialern gör det att skapa ett automatiserat inflöde av samtal till agenten som under tiden kan arbeta med förberedande uppgifter och efterbearbetning av senast avslutade samtal.

 • Målgruppsanpassade manus. Koppla adresslistor till anpassade hälsningsfraser och manus som sedan visas automatiskt i agentgränsnittet när samtal kopplas fram.

 • Inbyggt ordersystem. Dialern innehåller ett inbyggt orderhanteringssystem och en order kan läggas på ordersidan alternativt via ordersidan till kundens ordersystem.

 • Skill based routing. Led samtalen automatiskt till rätt team utifrån agenternas kompetensområde.

 • Komplett statistik med realtidsinformation, analys över tid och möjlighet till behovsanpassade rapporter.

 • Inspelningsfunktion för att spela in accept eller i utbildnings- och kvalitetsuppföljningssyfte.

 • Medlyssningsfunktioner för att medlyssna i utbildnings- och kvalitetsuppföljningssyfte.

 • Integration mot affärsystem. Optimera flöden genom att integrera dialern mot företagets affärsystem.

Inbound-funktioner

 • Lättanvänt agentgränssnitt med lättillgänglig översikt över köer/köstatus, historik och kopplingar till andra stödsystem.

 • Webbaserat agentgränssnitt möjliggör geografisk spridning och lokala team.

 • IVR (talstyrning) ger avlastning under belastningstoppar och en snabbare service av enkla ärenden.

 • Skill based routing leder samtalen automatiskt till rätt team utifrån agenternas kompetensområde.

 • Call-back funktion ger kunden möjlighet att välja att bli uppringd istället för att vänta vid kö. Direkt när en agent är ledig eller på önskad tid.

 • Remote inloggning – agenten kan logga in på användarens dator och därigenom dela vy med denne, samt hjälpa till med svåra uppgifter för ovana datoranvändare.

 • Enkel administration/hantering av köer, tilldelning och handläggningstider.

 • Komplett statistik med realtidsinformation och analys över tid.

 • Inspelning för att spela in t ex. accept eller i utbildnings- och kvalitetuppföljningsssyfte.

 • Medlyssna/spela in i utbildnings- och kvalitetsuppföljningssyfte.

Inbound-funktioner

 • Lättanvänt agentgränssnitt med lättillgänglig översikt över köer/köstatus, historik och kopplingar till andra stödsystem.

 • Webbaserat agentgränssnitt möjliggör geografisk spridning och lokala team.

 • IVR (talstyrning) ger avlastning under belastningstoppar och en snabbare service av enkla ärenden.

 • Skill based routing leder samtalen automatiskt till rätt team utifrån agenternas kompetensområde.

 • Call-back funktion ger kunden möjlighet att välja att bli uppringd istället för att vänta vid kö. Direkt när en agent är ledig eller på önskad tid.

 • Remote inloggning – agenten kan logga in på användarens dator och därigenom dela vy med denne, samt hjälpa till med svåra uppgifter för ovana datoranvändare.

 • Enkel administration/hantering av köer, tilldelning och handläggningstider.

 • Komplett statistik med realtidsinformation och analys över tid.

 • Inspelning för att spela in t ex. accept eller i utbildnings- och kvalitetuppföljningsssyfte.

 • Medlyssna/spela in i utbildnings- och kvalitetsuppföljningssyfte.