Förmåner hos Tele2 Företag

Samla dina tjänster och få mer


Hur får jag förmåner hos Tele2 Företag?

När du samlar dina företagstjänster inom både bredband och mobilt hos Tele2 Företag får du förmåner i form av antingen dubbel data eller extra datakort till ditt mobilabonnemang. Förmånerna är kostnadsfria och går att kombinera med andra kampanjer och erbjudanden.

Du får en förmån per tjänst och totalt kan ditt företag få upp till 10 förmåner så länge ni har både bredband och mobilt hos Tele2 Företag. Om ni t ex har ett fast bredband och fyra mobilabonnemang får ni fem förmåner.

Hur aktiverar jag en förmån?
Du aktiverar förmånerna via appen Tele2 Work eller work.tele2.se/formaner. Under menyn Förmåner kan du se hur många förmåner du har och vilka i företaget som tagit del av en förmån.  


Det är bara firmatecknare och administratörer i Tele2 Work som kan fördela förmåner till de anställda i bolaget, och som beslutar om slutanvändaren ska få dubbel data eller extra datakort. Slutanvändare kan se sina förmåner i Tele2 Work men däremot inte ändra något.

En förmån är inte bunden till ett specifikt abonnemang utan firmatecknaren/administratören kan välja att lägga förmånen på vilket mobilabonnemang hen vill. En slutanvändare kan som mest ha upp till 6 förmåner varav 5 extra datakort och 1 dubbel data.

Vad händer om jag säger upp en eller flera tjänster? 
Om du säger upp en produkt/tjänst förlorar du en förmån. Om du avslutar ett abonnemang försvinner den förmån som är kopplad till det abonnemanget och det är förmånen dubbel data som tas bort först. Om du inte längre har både bredband och en mobil produkt försvinner samtliga förmåner.

Vanliga frågor

Vilka produkter ger förmåner?
  • Mobilt abonnemang 
  • Bredband alla hastigheter under Tele2s varumärke
  • Mobilt bredband
Vilken förmån kan jag få om jag har abonnemanget Obegränsad?

Då kan du få förmånen extra datakort.

Hur länge gäller en förmån?

Så länge ni har en bredbandsprodukt och en mobil produkt har ni kvar förmånen. Förmånen dubbel data förnyas varje månad.

Vad händer med förmånen dubbel data om jag ändrar mitt abonnemang?

Förmånen dubbel data ändras automatiskt när du ändrar ditt abonnemang. Om du har 10 GB och ändrar till 20 GB får du totalt 40 GB som förnyas varje månad.

Vad händer om vi säger upp en tjänst?

Ni har kvar era förmåner som vanligt under uppsägningstiden, sedan tas de bort. Har ni extra datakort som förmån måste det aktivt sägas upp via kundservice inom 14 dagar. Om kortet inte sägs upp börjar Tele2 fakturera 49 kr/mån för datakortet.

Hur lång tid tar det att aktivera en förmån?

Förmånen dubbel data aktiveras inom 24 timmar. Extra datakort skickas inom 2-3 arbetsdagar och förmånen börjar gälla så snart du får datakortet med posten. 

Hur lång tid tar det att säga upp en förmån?

En förmån slutar gälla det sista datumet i den månad du säger upp förmånen. 

Vem kan få förmåner?

Förmånerna gäller för befintliga och nya kunder som har köpt produkterna fast bredband eller mobilt bredband och ett mobilabonnemang från Tele2 . Vissa abonnemang täcks ej av detta erbjudande. Kontakta kundservice om du vill veta om du kan få förmåner. 

Upptäck mer