Com Hem bredband har blivit Tele2 bredband

Com Hem bredband

Under våren 2021 gick Tele2 och Com Hem ihop. Det innebär att Com Hem som varumärke inte längre finns kvar utan nu hittar du allt kring fast bredband hos Tele2.

När du väljer bredband från Tele2 får du tillgång till ett toppmodernt fibernät med praktiskt taget obegränsad kapacitet.

Se våra bredband

Kan jag få bredband från Tele2?

Tele2 levererar bredband till fastigheter som är anslutna till Tele2s (tidigare Com Hem) kabelnätverk (FiberKoax) samt till fastigheter anslutna till FiberLAN. 

Tele2 levererar olika typer av FiberLAN. Bland annat bygger vi FiberLAN-nät i fastigheter och installerar den utrustning som behövs. Tele2 kan även leverera fiber till fastigheter som är anslutna till stadsnät eller har öppen fiber indraget.

FiberKoax vs FiberLAN

Beställ bredband

Se våra bredband