LEDANDE INOM HÅLLBARHET

Man på toppen av ett berg

Klimatledare bland företag i Europa

Tele2 rankas som nummer ett bland 500 europeiska företag på listan Europe’s Climate Leaders 2023 som sammanställts av Financial Times i samarbete med Statista.

Topp tre på listan under 2023 innehas av telekombolag, varav två av dem är svenska bolag.

Läs mer

Vårt hållbarhetsengagemang

I april 2020 blev Tele2 som första telekomoperatör i Norden och Baltikum helt klimatneutralt i den egna verksamheten. Vi har därefter tagit fram en ny hållbarhetsstrategi med fyra fokusområden och en övergripande ambition om att vara ledande inom hållbarhet.

Grundtanken i Tele2s hållbarhetsengagemang är ett tydligt fokus på områden där vi som operatör, med vår uppkoppling och våra tjänster, kan göra maximal skillnad. Vi tror starkt på att hållbarhetsengagemang ska drivas hand i hand med företagets kärnverksamhet. Det är så företag och organisationer kan maximera deras bidrag till ett mer hållbart samhälle i stort.

Fyra fokusområden

För att utveckla vårt hållbarhetsarbete gjorde vi en omfattande analys av våra tidigare resultat samt vilka möjligheter vi har i framtiden. Vi tog dessutom in åsikter och feedback från fler än 9 000 anställda, konsumenter, företagskunder och investerare. Analysen visade att det finns många områden där vi kan göra skillnad, men det fanns fyra områden som både interna och externa intressenter pekade speciellt på och som låg i linje med vår affärsstrategi samt relevanta FN-mål (UN Sustainable Development Goals). 

Nedan följer förklaring av respektive område utan inbördes ordning.

Främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar

Tele2 kommer att tillvarata nya affärsmöjligheter inom alla segment relaterade till cirkulär ekonomi, minska negativ klimatpåverkan i hela vår värdekedja i linje med våra vetenskapsbaserade mål och öka insamlingstakten för mobiltelefoner till 100 000.

The Global Goals:

8. Decent work and economic growth 12. Responsible consumption and production 13. Climate action

Skydda barn i ett uppkopplat samhälle

Etablera Tele2 som marknadsledare inom skydd av barn på nätet, med en årlig ökning på 10 procent av blockerade försök att få tillgång till material med sexuella övergrepp mot barn.

Ett exempel är föräldraplattformen Lajka som vi driver tillsammans med Prinsparets Stiftelse.

The Global Goals:

16. Peace, justice and strong institutions 17. Partnership for the goals

Accelerera hållbarhet genom teknik

Använda innovativ teknik för att skapa B2C/B2B-kund- och hållbarhetsvärde, främja digital etik och minska den digitala klyftan.

The Global Goals:

9. Industry, innovation and infrastructure 11. Sustainable cities and communities

Utveckla verksamheten med mångfald, jämlikhet och inkludering

Sträva efter en branschledande inkluderingspoäng, en arbetsstyrka med hållbar mångfald och en könsfördelning på ledarskapsnivå på 40/60.

The Global Goals:

5. Gender equality

Nya uppdaterade hållbarhetsmål

Som en del av den uppdaterade strategin har vi satt upp nya ambitiösa mål, inklusive samling och återvinning eller återanvändning av 100 000 mobiler till 2026. Dessa mål återspeglar vårt engagemang för miljöansvar och samhällspåverkan:

  • Samla in 100 000 telefoner för återvinning eller återanvändning senast 2026

  • Öka intäkterna från cirkulära affärsmodeller

  • Blockering av försök att få tillgång till material med sexuella övergrepp mot barn, med en årlig ökning på 10 procent

  • Uppnå en könsfördelning på 40/60 på alla ledarskapsnivåer

Tele2 + Reach for Change

I över tio år har Tele2 samarbetat med organisationen Reach for Change's stödprogram för sociala entreprenörer. Tillsammans har vi bland annat förbättrat tillvaron för över 4 miljoner barn och ungdomar samt genomfört specifika projekt i Sverige till exempel för nyanlända och ensamkommande barn och unga.

Läs mer om samarbetet

Ett starkt engagemang i hela Tele2

– Hållbarhet är en integrerad del av vår kärnverksamhet och skapar gemensamt värde för våra intressenter. Som ett hållbart företag maximerar vi nya affärsmöjligheter med ett win-win-win-perspektiv för oss, våra kunder och samhället i stort. Telekomföretagen kommer att spela en nyckelroll för att möjliggöra ett mer hållbart samhälle, och den uppdaterade hållbarhetsstrategin är vår plan för att ge ett betydande bidrag till den utvecklingen, säger Kjell Johnsen, vd och koncernchef för Tele2.