Credit: Thomas Vimare, Unsplash

Rörligare personal hos Stena Line

Med mobiliteten i fokus

Stena Line har 19 färjelinjer med förbindelser mellan åtta länder, i Skandinavien och runt Storbritannien. Företaget, vars rederiverksamhet startade i liten skala redan i mitten av 1940-talet, har i dag 35 fartyg och 5 700 anställda.

Många av Stena Lines medarbetare är ute och reser eller arbetar i olika projekt där de hela tiden omgrupperas. Man behövde därför hitta ett sätt för medarbetarna att kunna röra sig friare i arbetet, istället för att vara bundna till en fast kontorstelefon.

Stena Line valde att ansluta en del av de anställdas mobiltelefoner till kontorsväxeln med hjälp av Tele2s växellösning MEX – Mobile extension, vilket innebär att mobiltelefonen fungerar som en anknytning i företagsväxeln.

Medarbetarna har tack vare Tele2s MEX numera bara sin mobiltelefon att tänka på, och kan därmed arbeta från den plats där de behöver och vill vara. Stena Lines personal har blivit betydligt rörligare tack vare den nya växellösningen. MEX passar utmärkt för ett företag som Stena Line, som sätter stort värde på medarbetarnas mobila förmåga.

- Kan man skapa gynnsammare förutsättningar för de anställdas lättrörlighet med hjälp av teknik så vill vi gärna göra detta – och där har MEX hjälpt oss mycket, säger Gunnar Ullström, IT Security and Infrastructure Manager på Stena Line. 

Kund: Stena Line

Credit: Christian Widell, Unsplash
Credit: Christian Widell, Unsplash

Lösningar

Stena Line har dessa lösningar från Tele2 Företag: 

Mobiltelefoner 

Abonnemang 

Växellösningen Mobile Extension