Tele2 värnar om din integritet

Tele2 respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

  • Uppgifter om dig hanteras alltid med stor respekt, sekretess och varsamhet på ett tryggt sätt.
  • Vi säljer aldrig dina kunduppgifter vidare till externa parter.
  • Vi värnar om din integritet och fortsätter att vara aktiva i debatter som handlar om att skydda våra kunders integritet.

Det är viktigt för oss att ge dig tydlig och transparent information om de personuppgifter vi samlar in, varför de behövs, hur de används och dina rättigheter över dem. Du hittar all information om hur vi behandlar personuppgifter i våra integritetspolicys.

Integritetspolicy - privatkunder

Integritetspolicy - företagskunder
Cookiepolicy
Kamerabevakning

Vår integritetspolicy för privatkunder i korta drag

Här följer exempel på typ av uppgifter som vi samlar in:

Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person kopplat till din tjänst till exempel vilka tjänster du har hos oss, ditt namn, personnummer och övriga kontaktuppgifter.

Trafikuppgifter: är uppgifter om hur och hur länge du använder din tjänst gällande samtal, SMS och surfförbrukning.

Externa källor: Exempel på externa källor kan vara personregister eller kreditupplysning när det behövs.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:

  • Genom dina kontakter med oss, t.ex. när du blir kund hos oss eller om du är i kontakt med vår kundservice.
  • Genom att du använder någon av våra tjänster eller produkter, t.ex. när du ringer eller skickar sms.
  • Genom att inhämta uppgifter från andra externa källor t.ex. person- register eller vid kreditupplysning.
  • Genom att använda cookies på våra webbplatser.

Vi använder och hanterar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter, utveckla och förbättra tjänster.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter, hjälpa dig genom vår kundservice och ge dig bästa kundupplevelsen när du besöker vår webbplats eller butik.

Vid behov kan dina personuppgifter komma att delas med andra företag i vår koncern, med leverantörer, underleverantörer och oberoende tredje parter som utför vissa uppgifter för vår räkning.

På begäran från myndighet kan vi behöva lämna ut personuppgifter för att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller andra riktlinjer.

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar.

För överföringar utanför EES ser vi till att alla mottagare har undertecknat EU:s standardklausuler för att motivera överföringen, eller att landet garanterar ett tillfredsställande skydd enligt sin dataskyddslagstiftning.

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Du har exempelvis rätt att få tillgång till, radera, överföra, korrigera och invända mot att vi använder dina uppgifter.

Som kund har du rätt att kostnadsfritt ta del av vilka personuppgifter vi behandlar. I Mitt Tele2 kan du enkelt kolla detta.

Om du vill begära ett skriftligt utdrag av vilka uppgifter vi behandlar behöver du fylla i beställningsblanketten Begäran om registerutdrag och skicka in en skriftlig begäran med ditt personnummer, namn och underskrift till:

Tele2 Sverige AB
Att: Kundutredningar
106 66 Stockholm

Registerutdraget skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress inom 30 dagar.

Du kan också när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice på telefon 90 222.

Om du har frågor om utövande av dina rättigheter
Har du frågor eller vill utöva dina rättigheter, till exempel återkalla ditt samtycke, begära ett registerutdrag m.m. kan du alltid kontakta kundservice på telefon 90 222. Se också ytterligare information under ”Vilka är dina rättigheter?” ovan.

Om du inte vill ha vår direktmarknadsföring
Om du inte vill ha erbjudanden från oss har du rätt att tacka nej. Ring då till kundservice på telefon 90 222, eller klicka på avregistrera i SMS eller mejl.

Du kan även avregistrera dig per brev till: Tele2 Sverige AB, Box 62, 164 94 Kista. Vänligen ange namn, personnummer och vilket abonnemang det gäller.

Om du inte vill delta i våra kundundersökningar
Du har alltid rätt att tacka nej till att delta i kundundersökningar. Ring då till vår kundservice på telefon 90 222.

Du kan även avregistrera dig per brev till: Tele2 Sverige AB, Box 62, 164 94 Kista. Vänligen ange namn, telefonnummer och vilket abonnemang det gäller.

Dataskyddsombud Tele2 Sverige AB
Vårt dataskyddsombud ser till att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att mejla till dposweden@tele2.com.

Personuppgiftsansvarig
Tele2 Sverige AB är ansvarigt för den behandling av våra kunders (konsumenter) personuppgifter som görs för varumärket Tele2. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

Har du en annan fråga?