Integritetspolicy

Trygg hantering

 • Alla uppgifter om dig hanteras alltid med stor respekt, sekretess och varsamhet på ett tryggt och schysst sätt.
 • Vi säljer aldrig dina kunduppgifter vidare till externa parter.
 • Vi värnar om din integritet och fortsätter att vara aktiva i debatter som handlar om att skydda våra kunders integritet.

Integritetspolicy - privatkunder
Integritetspolicy - företagskunder
Cookiepolicy
Kamerabevakning

Vårt dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du mejla vårt dataskyddsombud (DPO) på dposweden@tele2.com.

Vilka rättigheter har jag som kund?

Som kund har du rätt att kostnadsfritt ta del av vilka personuppgifter vi behandlar. I Mitt Tele2 kan du enkelt kolla detta.

Om du vill begära ett skriftligt utdrag av vilka uppgifter vi behandlar behöver du fylla i beställningsblanketten Begäran om registerutdrag och skicka in en skriftlig begäran med ditt personnummer, namn och underskrift till:

Tele2 Sverige AB
Att: Kundutredningar
106 66 Stockholm

Registerutraget skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress inom 30 dagar.

Du kan också när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice på telefon 90 222.

Vår integritetspolicy för privatkunder i korta drag

GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som började gälla i hela EU 25 maj 2018. Den ersatte tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt från Personuppgiftslagen, men skyddet för din personliga integritet förstärktes och den egna kontrollen över dina uppgifter blev större.

GDPR påverkar inte dina tjänster eller produkter hos oss på Tele2. Däremot har du fått större möjlighet att bestämma över dina personuppgifter. Alla dina rättigheter och annan information som rör dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy för privatpersoner.

En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet.

Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Vår cookiepolicy

Här följer exempel på typ av uppgifter som vi samlar in:

Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person kopplat till din tjänst till exempel vilka tjänster du har hos oss, ditt namn, personnummer och övriga kontaktuppgifter.

Trafikuppgifter: är uppgifter om hur och hur länge du använder din tjänst gällande samtal, SMS och surfförbrukning.

Externa källor: Exempel på externa källor kan vara personregister eller kreditupplysning när det behövs.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:

 • Genom dina kontakter med oss, t.ex. när du blir kund hos oss eller om du är i kontakt med vår kundservice.
 • Genom att du använder någon av våra tjänster eller produkter, t.ex. när du ringer eller skickar sms.
 • Genom att inhämta uppgifter från andra externa källor t.ex. person- register eller vid kreditupplysning.
 • Genom att använda cookies på våra webbplatser.

Nedan visas för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter:

 • Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter
 • Utveckla och förbättra tjänster, produkter och service
 • Tillhandahålla och förbättra service till våra kunder
 • Direktmarknadsföring
 • Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster och produkter
 • Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

Mer information om respektive ändamål och den legala grunden finns i vår integritetspolicy.

Nedan ser du till vilka vi lämnar ut dina personuppgifter:

 • Till underleverantörer eller till bolag i vår koncern som behandlar uppgifter för vår räkning
 • Till andra operatörer eller tjänsteleverantörer som tillhandahåller eller medverkar till att tillhandahålla tjänster eller produkter till dig
 • Nummerupplysning
 • Övriga mottagare

Mer information om överföring till tredje land:

Mer information om respektive part finns i vår integritetspolicy.

Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för ändamålen som vi angett ovan så länge som du är kund hos oss och i upp till 24 månader därefter. Dina trafikuppgifter sparar vi i upp till 12 månader efter det att uppgifterna skapades. Men vi kan även komma att spara dessa uppgifter längre för vissa ändamål exempelvis för:

 • fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår.
 • direktmarknadsföringsändamål sparar vi kunduppgifter i 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört.
 • att kunna analysera hur just du använder våra tjänster och produkter och för att skräddarsy erbjudanden som passar just dig så sparar vi dina trafikuppgifter så länge vi har ett giltigt samtycke från dig och som längst i 24 månader efter det att dina trafikuppgifter samlades in.
 • att kunna tillhandahålla och förbättra vår service till dig sparar vi kunduppgifter i 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Inspelade samtal och chattkommunikation kan komma att sparas i högst 90 dagar.
 • att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi kunduppgifter och trafikuppgifter så länge som i lagen anges.

Ja, vi kan komma spela in dina samtal för att förbättra servicen till våra kunder. Inspelade samtal sparas högst 90 dagar.

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Dina rättigheter:

 • Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt till rättelse
 • Rätt att bli raderad
 • Rätt att göra invändningar
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt till dataportabilitet

Mer information om respektive rättighet och när/hur du kan göra dina rättigheter gällande finns i vår integritetspolicy.

Har du frågor eller vill utöva dina rättigheter, till exempel återkalla ditt samtycke kan du alltid kontakta kundservice på telefon 90 222.

Om du inte vill ha vår direktmarknadsföring
Om du inte vill ha erbjudanden från oss har du rätt att tacka nej. Ring då till kundservice på telefon 90 222, eller klicka på avregistrera i SMS eller mejl.

Du kan även avregistrera dig per brev till: Tele2 Sverige AB, Box 62, 164 94 Kista. Vänligen ange namn, personnummer och vilket abonnemang det gäller.

Om du inte vill delta i våra kundundersökningar
Du har alltid rätt att tacka nej till att delta i kundundersökningar. Ring då till vår kundservice på telefon 90 222.

Du kan även avregistrera dig per brev till: Tele2 Sverige AB, Box 62, 164 94 Kista. Vänligen ange namn, telefonnummer och vilket abonnemang det gäller.

Dataskyddsombud Tele2 Sverige AB
Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att mejla till dposweden@tele2.com.

Personuppgiftsansvarig
Tele2 Sverige AB är ansvarig för den behandling av våra kunders (konsumenter) personuppgifter som görs för varumärket Tele2. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

Klagomål
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen. Läs vår integritetspolicy för ytterligare information.

Har du en annan fråga?